Teknologistrategien i ATP

Thorbjørn Konstantinovitz og Michael Strand fra ATP præsenterede sine besyv på digitalisering og teknologistrategien for ATP. Michael repræsenterede ATP på EA summer school.

Case-virksomheden

ATP var case-virksomheden i præsentationen, hvortil det er værd at mærke, at ATP er defineret som et konglomerat. Virksomheden blev stiftet i 1964 og fungerede som en slags pensionsfond og er organiseret som en selvejende institution og derfor inden for den offentlige sektor. En af de mere omfangsrige opgaver som ATP varetager er Udbetaling Danmark, hvori en række offentlige ydelser (og pension) udbetales til borgerne. ATP har i dag 2800 ansatte. ATP har en forretningsdivision for investeringer og en forretningsdivision til administration.

Teknologistrategi

ATP arbejder med en overordnet teknologistrategi der bl.a. tager sit udgangspunkt i, hvordan ATP og finanssektoren vil håndtere “disruption” fra nye teknologier. På visse områder minder ATP’s teknologistrategi som værende meget inspireret af Gartners “Forces of Nexus”.

Teknologistrategien blev herefter omsat til et roadmap som tog sit udgangspunkt i leverance af alle delelementer i teknologistrategien 2020. Efterfølgende kom man ind på at et roadmap havde en mindre grad af planlægning over sig, men mere et oplæg til dialog med forskellige interessenter.

Teknologistrategien i ATP virkede til at være præget af et teknologiperspektiv frem for et forretningsperspektiv, hvorfor præsentationen gav indtryk af teknologistrategien alene havde til hensigt at tjene en teknologiagenda der anvendes af IT-afdelingen til at “pushe” teknologier og indflydelse ud i ATP.  De to oplægsholdere bemærkede, at de havde præsenteret teknologistrategien for bestyrelsen i ATP.

På mødet gjorde repræsentanterne fra ATP opmærksom på, at de i meget høj grad havde gjort brug af Gartners analytikere, Gartners artikler og visse andre kilder hos de forskellige konsulenthuse.

Måske en gennemgang af Phaal et al. (2003), Doericth (2013) eller Duus (2016) kunne være gavnligt for ATP’s aktiviteter med teknologistrategier og roadmapping; på sigt vel at mærke.

Kilder

Doericth, V. (2013). Strategic Visioning – Business of the future.

Duus, H. J. (2016). Scenario Construction Made Easy.

Phaal, R., Farrukh, CJP. Probert, DR. (2003). Technology roadmapping—A planning framework for evolution and revolution.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: