Strategilærredet

Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i metoden kaldet for strategilærredet der anvendes i relation til “Blue Ocean Strategy” og i bogen “Blue Ocean Shift” (på dansk Blue Ocean Skift) og anvendes til at identificere, hvordan virksomhedens produkter anskues i forhold til virksomhedens konkurrenters produkter. På den måde kan man identificere, hvor står virksomheden i forhold til de andre aktører på markedet.

Forberedelse til et Blue Ocean skift

I bogen “Blue Ocean Skift” kommer Kim & Mauborgne (2017) ind på, at virksomheden kan påbegynde vejen mod et strategisk skifte til et “Blue Ocean” ved hjælp af en fremgangsmåde, hvor et team i virksomheden udfylder et strategilærred. Strategilærred udfyldes af teamet med henblik på at opnå en forståelse af, hvor virksomheden er positioneret i forhold til sine konkurrenter.

Det nuværende strategilærred er en selvevaluering, ikke en kundeundersøgelse. Formålet er at forstå teamets perspektiv – dét, teammedlemmerne ser og registrerer om det aktuelle strategiske landskab:” (Kim & Mauborgne 2017, s. 132).

Det at anvende strategilærredet er med til at udpege, hvilke egenskaber virksomhedens produkter skal have. Det betyder arbejdet foretages i forhold til strategiske arkitektur, og strategisk arkitektur er et synonym for enterprise arkitektur. Dermed sagt er et strategilærred et artefakt der kan bruges med mening i forhold til at skabe en “As-Is” arkitektur og ligeledes til at foretage en “To-Be” arkitektur, da strategilærred kan bruges til at identificere, hvilken retning og hvilke evner som organisationen skal anvende.

Kim & Mauborgne identificerer, at strategilærred og blue oceans kan bruges af både virksomheder og organisationer i den private sektor, såvel som organisationer og institutioner i den offentlige sektor. Det gør et strategilærred universelt. Navnet antyder, at artefakt bedst kan anvendes, hvis der findes en top-down støtte.

Opbygningen af strategilærredet

Strategilærredet har to akser, en X-akse og en Y-akse. De to akser bruges henholdsvis til at vise produktets funktionalitet (features) og hvor god produktet er set i forhold til dem som evaluerer produktet. I illustrationen nedenfor fremgår A, B, C, D og E som variable i forhold til produktet og i forhold til, hvordan det vurderes af det team der foretager vurderingen.

Strategy Map

Konklusion

Ledere i organisationer der ønsker at udvikle strategiske arkitekturer og udvikle nye markeder kan med fordel anvende strategilærredet med henblik på at opnå en bedre forståelse af, hvordan man vil opnå den ønskede strategiske position på markedet. Strategilærredet kan have en status af en selvevaluering, hvorfor det vil være interessenter i organisationen der kommer med deres bud på virksomhedens produkter.

Kilder

Kim, W. C. & Mauborgne, R. (2017). Blue Ocean Skift: Gør dine konkurrenter overflødige.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: