Agil-styring af samarbejde

Ralf-Eckhard Türke præsenterede sine ideer vedrørende agil-styring, hvilket han kalder for AgGile. Türke kom ind på, at der er tale om observationer fra kommuner i Schweiz. Bæredygtig styring Visionen for AgGile og dets implementering i kommunerne var skabe bæredygtighed og stabile strukturer. Türke kom ind på, at der var tale om AgGile tog sit udgangspunkt... Continue Reading →

Forretningsarkitektur fundamentet

Petr Podymov præsenterede om forretningsarkitektur i relation til skalerede projekter og hvordan det anvendes. Case-virksomhed Petr arbejder for en relativt stor russisk bank, hvori han arbejder med bl.a. Enterprise arkitektur og agile projekter. Han har haft lejlighed til at fungere som projekt-direktør,h hvori han er med til at skabe bygge digitale produkter til banken. Skalering... Continue Reading →

Sprint retrospektiv

Der findes en række gode grunde til at gennemføre et retrospektiv. En god grund er at scrum-masteren kan blive klogere på, hvordan sprinter kan styres bedre. En anden god grund er at arbejde processen, hvor produktet som scrum-teamet arbejder med kan blive bedre, så det er mere sandsynligt at der kan leveres et produkt der... Continue Reading →

Tilpasning af den agile metode

Inden et agil projekt (uanset om det er et IT-infrastrukturprojekt, et forretningsprojekt eller et IT-baseret forretningsprojekt) sættes i gang, så skal metoden vælges og tilpasses så den passer med de behov der findes i forhold til gennemførsel af det enkelte projekt. Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i de delelementer af Scrum-metoden der kan justeres og... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑