Cloud Revolutionen

Charles Babcock fik i 2010 udgivet sin bog omkring Cloud Computing. Heri beskriver Babcock, hvordan han forventer at konceptet vil påvirke organisationerne. I udgangspunktet en ganske spændende bog der på en balanceret måde giver en forklaring på nogle af de problemstillinger som en it-leder (CIO eller CTO) eller en enterprise arkitekt kan komme til at stå overfor i forhold til at kunne få styr på i forhold til udarbejdelsen af fremtidige projekter. Dermed bogen bruges til inspiration, når en strategi for anvendelse af Cloud Computing kommer på tale. at kunne få styr pinger som en n enterprise arkitekt kan komme til at stå overfor i forhold til at kunne få styr pinger som en

Bogen hedder ”Management Strategies for The Cloud Revolution” og bogen tager forskellige emner op i forhold til det at skulle forholde sig til begrebet cloud computing. I den forbindelse diskuterer Babcock strategiske implikationer ved at it-afdelingerne som led af cloud computing vil komme til at fokuserer mere på kontrakthåndtering end på selve ”vedligeholdelses processen”, hvor med Babcock mener at den gamle it-alt-mulig-mand ikke vil være til at finde i it-organisationen på sigt.

Fordele som Babcock omtaler

Cloud Computing kan medføre fordele som:

  • Omkostningsreduktion ved at ejerskab over serverer flyttes til en Cloud udbyder.
  • Højere (bedre) oppetid, hvis den korrekte tilgang til ressource-allokering finder sted.
  • Ressourcer til specielle projekter, som ellers ikke ville have været til rådighed.
  • Skallering af kapacitet til privat såvel som offentligt brug.
  • Adgang til specialister frem for generalister.

Ulemper som Babcock omtaler

Der findes nogle interessante problemstillinger i forhold til leverandørerne og teknologien bag Cloud Computing. Ligeledes findes der visse problemstillinger med opgraderingen og tilpasningen af organisationens design, hvis Cloud Computing anvendes. Disse er som følgende:

  • Kontraktstyring ved at kontrol af SLA’er med den specifikke udbyder af Cloud Computing, hvilket kræver ressourcer og tid.
  • Datastyring, hvor findes organisationens data, og hvor kritiske skal disse data være.
  • Informationssikkerhed, hvor fokus er på at andre end organisationen ikke kan få adgang til data.
  • Lock-in i forhold til leverandørernes forskelligartede virtualiseringsplatforme og manglende internationale standarder.

Konklusion

Bogen kan bruges i forhold til at få inspiration til formulering af en strategi for Cloud Computing, men de eksempler der bliver præsenteret er i sagens natur udateret, hvormed CIO’en og CTO’en bør orientere sig om situationen på markedet, når strategien skal formuleres.

Kilde:

Babcock, Charles. Management Strategies for the Cloud Revolution: How Cloud Computing Is Transforming Business and Why You Can’t Afford to Be Left Behind. 1st ed. McGraw-Hill Professional, 2010.

One thought on “Cloud Revolutionen

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: