Rammerne for arkitektur (2)

Der findes mange forskellige perspektiver der kan anvendes i forhold til at skabe grobunden for udviklingen af en organisations enterprisearkitektur. Rammerne for et enterprisearkitektur program er ofte baseret på at opfylde de behov der findes i it-afdelingen for at kunne udvælge de it-baserede forretningsprojekter som er nødvendige for at organisationen kan producere og leverer sine produkter.

Afstemning mellem organisationens ønsker og it-afdelingens formåen

Et af de behov som enterprisearkitektur programmet kan være med til at dække er igennem arbejdet med at identificere strategiske projekter som de forskellige dele (divisioner, afdelinger eller teams) af organisationen har ønsker om skal sættes i gang.

Fokus på afstemning mellem organisationens ønsker og it-afdelingens muligheder sker igennem at enterprisearkitektur programmet anvendes til at identificere behov (to –be stadiet) for organisationen, men samtidigt være med til at identificere overlappende funktionalitet i de applikationer og informationssystemer, som organisationen allerede råder over (as-is stadiet), og på den måde være med til at mindske kompleksiteten af it-landskabet ved at der med en hvis sandsynlighed ikke bliver indkøbt løsninger, hvis funktionalitet allerede overlapper med den funktionalitet som andre applikationer i organisationens applikationsportefølje kan leverer.

Et af de primære artefakter et enterprisearkitektur program inden for disse rammer vil kunne leverer er en oversigt og viden om organisationens applikationslandskab.

Enterprisearkitektur programmet vil typisk undersøge:

  • Hvor er de forskellige organisatoriske enheder på vej hen.
  • Hvordan forventes det at informationsteknologi anvendes til at give dem den funktionalitet som de har behov for at kunne opnå de resultater som de har sat sig for.
  • Hvordan hænger it-projekterne sammen med den nuværende portefølje af applikationer og løsninger, som organisationen allerede råder over og bruger ressourcer på at vedligeholde.

Fokus for enterprisearkitektur programmet er at finde frem til om applikationsporteføljen allerede dækker den funktionalitet som de forskellige dele af organisationen efterspørger.

Operationalisering

Rammen for arkitektur kan have indflydelse på, hvilke problemstillinger (og dermed spørgsmål) som enterprisearkitektur programmet vil besvare:

1)     Hvilke projekter er relevante at udvælge for sidenhen at implementere i organisationens enterprisearkitektur?

2)     Hvordan understøtter den nuværende applikationsportefølje de processer der ligger grundlaget for at organisationen kan leverer sine produkter til kunderne?

3)     Hvordan implementeres projekterne på den mest hensigtsmæssige måde? Hvilke strukturer, opgaver og strukturer bør ændres?

4)     Hvilke løsninger findes i it-landskabet?

Svarerne bruges til at formulerer udkast til de it-baserede forretningsprojekter.

Konklusion

Enterprisearkitektur kan som program og som fremgangsmåde være til at understøtte en udvikling der får organisationen til at udnytte sit potentiale ved brug af informationsteknologien som står den til rådighed. Denne fremgangsmåde er kendetegnet som værende den primære for et enterprisearkitektur program der befinder sig på fundament arkitekturen.

I denne kontekst kunne rammen for enterprisearkitektur være omkring at få skabt et overblik over de it-projekter som it-afdelingen forventes at implementere i forhold til at understøtte den overordnede strategi (forretningsstrategien) og rådgive portefølje-lederne om hvordan business cases burde udformes. Rådgivningsfunktionen giver mulighed for at påvirke udvælgelsen af projekterne.

One thought on “Rammerne for arkitektur (2)

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: