SOA, SOE og EA

Teoretiske perspektiver på SOA

En service-orienteret arkitektur kan sikre understøtte konkurrence fordele for organisationen igennem facilitering afinnovation og omkostningsreduktion. En service-orienteret tilgang til it-arkitekturen kan anvendes til at understøtte at de forskellige applikationer, systemer og platforme kan overføre data og services mellem hinanden, således det er muligt for organisationen at anvende systemets ressourcer på en måde håndtere … Læs mere Teoretiske perspektiver på SOA

002 Ørestad

Anvendelsen af enterprise arkitektur

Enterprise Arkitektur leverer et blueprint for udvikling af organisationens nuværende eller fremtidige miljø. Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i tre forskellige teoretikeres syn på, hvad enterprise arkitektur er, og hvordan begrebet kan anvendes blandt organisationerne. Jonkers et al (2006) arbejder … Læs mere Anvendelsen af enterprise arkitektur

Hus

Tre fordele og ulemper ved at anvende Dynamic Architecture

DyA som er forkortelsen for rammeværket kendt som Dynamic Architecture har en række fordele og ulemper set i forhold til anvendelsen af rammeværket men dette blogindlæg omhandler de tre største fordele og de tre største ulemper ved at anvende rammeværket. … Læs mere Tre fordele og ulemper ved at anvende Dynamic Architecture

Hus004

Systemtænkning i Enterprise Arkitektur

Enterprise arkitektur omhandler på mange måder at mindske graden af kompleksitet, kaos og sætte forskellige begreber inden for it-afdelingen i system, således viden eksponereres på en måde der gør det muligt for beslutningstagerne, projektlederne, udviklerne, og eventuelt leverandører (fx via … Læs mere Systemtænkning i Enterprise Arkitektur