IT-arkitektur

Der findes et overlap mellem informationsarkitektur, forretningsarkitektur og IT-arkitektur. Overlappet omhandler, at IT-afdelingen som oftest står på mål for at have styr på, hvordan de forskellige IT-løsninger som udarbejdes understøtter organisationens behov.

Over de tre førnævnte arkitekturer findes det som kaldes for enterprisearkitektur. Begrebet IT-arkitektur er i sig selv noget tvetydigt i det informationsteknologier kan være en masse forskelligartede ting og komponenter. OIO-EA metoden beskriver ligefrem [1], at det er uhensigtsmæssigt, at organisationerne begynder at bruge titlen IT-arkitekt fordi det simpelthen bliver for kompliceret at holde styr på de kompetencer, som sendes ud for at løse opgaverne.

Carbone [1] anvender en fremgangsmåde som foreskriver at enterprisearkitektur dækker over begrebet at omsætte forretningsbehov til konkrete IT-løsninger.

Begrebet IT-arkitektur

Der findes forskellige fremgangsmåder til at understøtte at skabe overblikket over de informationsteknologier som findes i forretningen. IT-arkitektur omhandler at udvikle og genanvende de teknologier som er til rådighed.

IT-arkitektur omhandler også arbejdet med at få skabt et overblik over middleware og infrastruktur. IT-infrastruktur omhandler at anvende den tekniske referencearkitektur. Begrebet IT-arkitektur omhandler at designe store IT-løsninger som understøtter en række problemstillinger.

IT-arkitektur som begreb er i sig selv en abstraktion af flere forskellige typer arkitekturer så som:

  • Applikationsarkitektur som omhandler den måde som IT-løsninger er bygget op om.
  • IT-infrastrukturarkitektur som omhandler netværk, servere, switche og ”in-memory” analyse-systemer og andre typer hardware platforme.
  • Middlewarearkitektur som omhandler at koble de forskellige applikationer sammen hensigtsmæssigt og støtte op om en fremtidssikret IT-udvikling.

Under specielle omstændigheder kan det vise sig relevant at placere en IT-arkitekt til, at arbejde med informationsarkitektur, da data bliver behandlet af forskellige typer IT-løsninger, og i den forbindelse ville det give mening for organsiationen, at involvere en IT-arkitekt. Overblikket over IT-løsninger som behandler data er nødvendige at få sat styr på i forhold til at undersøge informationssystemer, og deres indflydelse på organisationens behov for informationssystemer.

Data om informationssystemerne bør bruges som et oplæg til ledelsesinformation til ledelsen, som bør omhandle implementering af IT-baserede forretningsprojekter som vil påvirke de vigtigste applikationer i organisationen.

IT-arkitektur omhandler også delvist at kunne gennemføre risikoestimeringer som gør det muligt at udpege de vigtigste applikationer og platforme, som organisationen kan opnå.

IT-arkitektur omhandler med andre ord det at bygge de rigtige IT-løsninger til organisationen og understøtte, at IT-løsningerne tilpasses overtid, så de understøtter organisationens behov. For at opnå det strategiske overblik, som er nødvendige i forhold til at skabe fremgang for organisationen, hvilket betyder udvælgelsen af de rette projekter og de rette teknologiske platforme.

Rammerne

Doucet et al [2] arbejdede med en referenceramme som indeholdte tre niveauer for organisationers anvendelse af enterprisearkitektur. Det laveste niveau for organisationer, som vel at mærke havde et formelt enterprisearkitektur program var fundamentarkitekturen, hvor EA-programmet primært havde til hensigt at understøtte IT-afdelingens arbejde med IT-udvikling. Det vil typisk være inden for denne ramme som IT-arkitekturen vil være til at finde indenfor.

Rammerne gør også at det bliver nødvendige at arbejde med informationsteknologier og med at optimere den måde som de anvendes på. Det handler om at understøtte at informationsteknologierne anvendes til at opnå de bedste resultater for organisationen på. Det handler om at undersøge og optimerer organisationens anvendelse af informationsteknologier.

Konklusion

IT-arkitektur omhandler arbejdet med at designe, organisere og udvikle løsninger, som organisationen efterspørger. IT-arkitektur omhandler i første omgang at få skabt det nødvendige overblik og de nødvendige ”governance” strukturer som er nødvendige med henblik på at optimere IT-understøttelsen af organisationen.

På baggrund af det store spænd mellem de forskellige discipliner kan titlen IT-arkitekt hurtigt vise sig, at blive misvisende og øge kompleksiteten i organisationen. Det er derfor nødvendigt at organisationer, som ønsker at øge modenheden i organisationens anvendelse af informationsteknologier, vælge at splitte rollen op i underroller så som enterprise arkitekt, løsningsarkitekt, informationsarkitekt og infrastrukturarkitekt.

Kilder

  1. Carbone, Jane A. IT Architecture Toolkit. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc., 2004.
  2. Doucet, Gary, John Gøtze, Pallab Saha, and Scott Bernard. Coherency Management: Architecting the Enterprise for Alignment, Agility and Assurance. International Enterprise Architecture Institute, 2009.
  3. OIO-EA, http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/arkitektroller-og-kompetencer

 

One thought on “IT-arkitektur

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: