Anvendelsen af enterprise arkitektur

Enterprise Arkitektur leverer et blueprint for udvikling af organisationens nuværende eller fremtidige miljø.

Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i tre forskellige teoretikeres syn på, hvad enterprise arkitektur er, og hvordan begrebet kan anvendes blandt organisationerne.

Jonkers et al (2006) arbejder med en antagelse om at enterprise arkitektur kan bruges til at skabe et overblik over organisationens situation. Enterprise arkitektur kan i den forbindelse anvendes til at definere, hvordan organisationen fungere, og hvordan organisationen kan udvikles og ikke mindst vedligeholdes. Ydermere gør Jonkers et al det klart at enterprise arkitektur kan give beslutningstagerne mulighed for investering i informationsteknologi.

EA provides the “blueprint” for systematically defining an organisation’s current or future environment, coupled with a process for development and maintenance. As a key planning discipline it helps guide and optimise an organisation’s IT investments and translate business strategies into implementable technology solutions.” – Jonkers et al (2006).

Enterprise arkitektur kan derfor give følgende (1) et overblik over den nuværende situation, (2) et overblik over processerne og vedligeholdelse og (3) planlægning og optimering af organisationens it-investeringer.

Kristian Hjort-Madsen som er tidligere kontorchef i finansministeriet for udvikling af statens enterprise arkitektur program gjorde følgende betragtning i sin Ph.D. afhandling.

Where commercial organizations are reengineering their respective enterprises to adjust to dynamically changing economic and market conditions, public agencies must adapt to support both business and civilian needs for improved services and the demands of the new e-economy [3]. The goal is the full articulation of all levels of an enterprise, integrating the strategic and business processes with the information, technology, and data systems that enable them [25]. The purpose of an EA program is to guide an enterprise’s business processes and the associated IS towards a common goal and to integrate business, data, information, and technology [2],[3],[35].” – Hjort-Madsen (2006).

Ud fra Hjort-Madsens definition af enterprise arkitektur, har jeg kunne udlede følgende. Enterprise arkitektur omhandler at kunne sikrer en holistisk tilgang til understøttelse af forretningsprocesser, it-services of de data der findes i organisationen. Jævnfør Hjort-Madsens definition så af begrebet enterprise arkitektur så virker det til at der findes flere forskellige motiver for at gå i gang med et enterprise arkitektur program fx vil der være forskelle mellem anvendelsen af enterprise arkitektur i den offentlige sektor og i den private sektor.

Dermed kan det udledes at enterprise arkitektur kan bruges til (4) tilpasse virksomheder til deres respektive markedsmæssige tilstande, (5) organisationer (generelt) kan bruge enterprise arkitektur til sikrer at de forskellige aktiviteter og processer bliver udført på en bestemt måde og (6) styring af organisationens forretningsprocesser, informationsteknologi og data/information.

Johnson et al definerer enterprise arkitektur på en anden måde i forhold til den kontekst, hvor begrebet kan anvendes. Citatet nedenfor viser, at Johnson et al anskuer enterprise arkitektur programmet som værende et redskab til ledelsesrapportering, altså en platform for beslutningstagning.

Formulate scenarios. Firstly, the CIO needs to consider what options are available with respect to the future structure of the enterprise information system. An intuitive way to do this is by conjuring up scenarios representing possible future states of the system. Typically, these scenario models are modification of the baseline (or as-is) model of the enterprise architecture.” – Johnson et al (2004).

Johnson et al udleder dermed at enterprise arkitektur er en (7) beslutningsplatform og enterprise arkitektur depotet (8) kan anvendes som fundamentet for afvikling af scenarier der anvendes i konteksten af (9) planlægning af it-strategien.

Konklusion

Ud fra de tre teoretikeres synspunkter kan jeg konkluderer, at enterprise arkitektur programmet kan anvendes til at:

  1. Skabe overblik over ”as – is” situationen.
  2. Skabe overblik over forretningsprocesserne.
  3. Planlægning og forbedring af organisationernes investering i informationsteknologi.
  4. Tilpasse organisationer til deres konkurrencemæssige situationer.
  5. Sikring af at aktiviteter og processer bliver behandlet på en bestemt måde.
  6. Styring af forretningsprocesser, teknologi og data/information.
  7. Opbygning og tilpasning af beslutningsplatforme for de forskellige beslutningstagere.
  8. Strategisk planlægning igennem scenarier.
  9. Planlægning af en proaktiv it-strategi.

De punkter er med til at fastlægge en midlertidig definition af begrebet enterprise arkitektur, som jeg vel at mærke har valgt at definerer som følgende.

”Enterprise arkitektur kan bruges til at skabe overblik over organisationens situation, og ved hjælp af den indsigt der opstår som led af den strukturerede undersøgelse være med til at afvikle strategiske scenarier der kan bruges til at skabe mere realistiske og sammenhængende strategiske og taktiske planer. Derigennem kan enterprise arkitektur programmet være med til at understøtte en bedre tilgang til organisationens investering i informationsteknologi og derigennem være med til at opnå en bedre styring af forretningsprocesser, it-services og data/information.”

One thought on “Anvendelsen af enterprise arkitektur

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: