Fem måder at koble EA til værdiskabelse

Enterprise arkitektur er oftest lokaliseret inden for støttefunktionerne for de fleste organisationer, og dermed så findes der ofte problemstillinger med at kunne påvise præcist, hvordan EA Programmet bidrager med værdi.

Dette blogindlæg har til hensigt at behandle dele af den problemstilling, som mange chefarkitekter og enterprise arkitekter har ved at påvise, at enterprise arkitektur programmet skaber værdi for organisationen som helhed. I januar måned skrev jeg et blogindlæg om koblingen til værdiskabelse, og dette blogindlæg vil fokusere mere på, hvordan koblingen kan opstilles på den bedst mulige måde.

Der findes flere forskellige årsager til at der er tale om at værdiskabelse skal illustreres, og det skyldes at når relationerne mellem de initiativer som enterprise arkitektur programmet sætter i gang, så kan koblingerne vises.

Den første måde

Flow der kan illustrere, hvordan enterprise arkitektur programmet bidrager til værdiskabelse set i forhold til at understøtte de mål som er opstillet for it-afdelingen og forretningen.

 • Flowchart der viser den direkte sammenhæng faserne der eksisterer i EA initiativet.
 • Punkt til punkt integration mellem faserne og målene der er opstillet for organisationen.
 • Projektplanerne bør anskues som artefakter og relationer mellem artefakterne bør prioriteres således EA depotet og planerne virke konsistente.

Den anden måde

Feedback diagram der viser, hvordan de forskellige faser påvirker hinanden, og hvordan positive og negative effekter skabes som led af enterprise arkitektur programmet opbygges.

 • Opstil positive loops.
 • Opstil negative loops.
 • Sæt faserne i forbindelse med hinanden.
 • Undersøg om der findes flere positive loops end negative eller omvendt.

Den tredje måde

Tabeller der viser den direkte kobling mellem initiativ der sættes i gang i enterprise arkitektur programmet og de it eller forretningsorienterede initiativer er sat i gang.

 • Opstil to kolonner der indeholder unikke identifikationsmærker, således det er entydigt, hvilket EA initiativ der dækker forretningsinitiativet og målsætningen.
 • Opstil yderligere en kolonne, hvor kroner og øre bliver sat på, hver af investeringerne der skal foretages.
 • Opstil yderligere en kolonne der viser succesraten for at investeringen medføre det rette output.

Den fjerde måde

Rige billeder der viser hvordan enterprise arkitektur initiativerne er med til at skabe værdi ved at støtte op om forretningsinitiativerne.

 • Det rige billede bør vise, hvordan de forskellige interessenter interagere i forhold til EA initiativet og forretningsinitiativet.
 • Det rige billeder til føjes endnu et lag der viser, hvilke konflikter der eksisterer i forhold til at opnå de it-mæssige og forretningsmæssige mål.
 • Det rige billede kan tilføjes endnu et lag der indeholder cashflow.

Den femte måde

Model der består af interessenter og initiativer og de evner som enterprisen besidder i forhold til at opnå organisationens mål.

Modellen kaldes for et ”capability map” og bruges egentlig til at vise de forskellige dele af organisationens enterprise arkitektur der kan eller bør påvirkes i forhold til at organisationen opnår konkurrencemæssige fordele.

Konklusion

Initiativernes sammenhænge kan illustreres ved at chefarkitekten eller enterprise arkitekterne anvender et eller flere af de ovennævnte fremgangsmåder til at illustrere sammenhængene. Der findes sikkert flere andre fremgangsmåder til at vise sammenhængene, men på nuværende tidspunkt, mener jeg at disse måder at illustrere koblinger på er værdifulde, og de er relative nemme at anvende i praksis. Modellerne på ingen måde bedre end de arkitekter der udarbejder dem. For eksempel så vil over optimistiske modeller give beslutningstagerne de helt forkerte antagelser om at de mål, som EA initiativerne kan indfri kan indfri langt større resultater, og hvis de ikke indfris så mister beslutningstagerne tilliden til enterprise arkitektur programmet. Ligeledes kan en for optimistisk tilgang til effekten af enterprise arkitektur programmet medføre at enterprise arkitektur programmet ikke får mulighed for at understøtte den strategiske udvikling for henholdsvis it-afdelingen og forretningen.

Det er enterprise arkitektens faglighed der sikre at den rette balance findes.

One thought on “Fem måder at koble EA til værdiskabelse

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: