Koblingen til værdiskabelse

Enterprise arkitektur programmets kontinuitet kræver at der bliver leveret resultater, og at resultaterne kan forbindes direkte til en den eller de former for værdiskabelse der er interessante for andre interessenters synspunkter i organisationen.

Værdiskabelse

Enterprise arkitektur er i udgangspunktet opbygget omkring et behov for at skabe værdi igennem viden om organisationens struktur, organisationens informationsteknologiske systemer, aktiviteter og processer og anvendelsen af dem.

Den måde jeg anskuer problemstillingen om værdiskabelse på er i udgangspunktet at der findes et behov for viden der er blevet afprøvet og valideret på en måde der gør det muligt for organisationens beslutningstagere at træffe beslutninger baseret på viden der er blevet afprøvet og verificeret. Det kræver at enterprise arkitektur gruppen er i stand til at levere en række mindre resultater der tilsammen bidrager til at beslutningsplatformen. Når jeg omtaler mindre resultater, så tænker jeg på løsninger der er relativt hurtige at udvikle og bidrager med dele der kan være med til at skabe et overblik. Med tiden vil en beslutningsplatform være tilgængelig.

Enterprise arkitektur programmet producere viden om organisationen og i udgangspunktet støtter værdiskabelse igennem andre. Med det mener jeg at, værdien af enterprise arkitektur programmet kommer til udtryk ved at andre segmenter i enterprisen opnår resultater. Det bliver en balancegang at håndtere udviklingen i organisationen, fordi det kræver at chefarkitekten og enterprise arkitekterne er i stand til at demonstrere at de resultater andre opnåede egentlig ikke ville være mulige uden hjælp fra EA-gruppen og derigennem enterprise arkitektur programmet. Det bliver derfor en nødvendighed at se på, hvordan de små sejrer, kan kommunikeres til de forskellige beslutningstagere på den rigtige måde, hvormed støtten til enterprise arkitektur programmet forbliver den samme.

Kommunikation

Kommunikation mellem enterprise arkitekterne og interessenterne uden for EA-gruppen bør prioriteres højt af både chefarkitekten og de andre medlemmer af EA-gruppen, da der ellers vil være en stor sandsynlighed for at andre segmenter i organisationen vil tage påtage sig sejren, og dermed vil der være en sandsynlighed for at enterprise arkitektur gruppen og enterprise arkitektur programmet vil blive lukket ned.

Ovenstående er mine egne observationer af enterprise arkitektur programmer, som jeg har undersøgt igennem min studie tid, og nedenstående punktopstilling er de initiativer, som jeg mener en chefarkitekt bør sætte i gang for at sikrer, at enterprise arkitektur programmet lukkes ned på tpå grund af at beslutningstagerne ikke ligger mærke til successerne:

  • Udarbejd få, men målbare resultater.
  • Forventningsafstem med ledelse, mellemledelse og samarbejdspartnere om hvilke resultater der skal leveres, og sørg for at levere resultaterne.
  • Kommunikér med samarbejdsparterne, når et resultat er opnået for at vise, at uden EA-gruppen og enterprise arkitektur programmet ville det ikke have været muligt at opnå de forventede resultater.
  • Sikre at delresultaterne der leveres er ”kompatible” således de kan forbindes og være med til at give beslutningstagerne den information og det overblik der er nødvendigt for at de kan træffe de rette beslutninger.
  • Brug diagrammer og modeller der viser, hvordan løsninger bidrager til at opnå de målsætninger der er formuleret for enterprisen.

Konklusion

Det er en nødvendighed at for chefarkitekten at tage små skridt, og levere de delresultater som samarbejdspartnere og beslutningstagerne har behov for, men samtidigt gør det muligt for delresultaterne at være en del af en højere enhed fx en beslutningsplatform. Chefarkitekten bør så vidt det er muligt være klar til at kunne kommunikere, at enterprise arkitektur programmet har leveret de resultater som interessenterne forventer bliver leveret i rette tid, kvalitet og kvantitet samt det bliver kommunikeret til beslutningstagerne, således støtten til enterprise arkitektur programmet fastholdes, hvis støtten da ikke forøges.

One thought on “Koblingen til værdiskabelse

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: