Standarder i en Enterprise Arkitektur kontekst (Del 1)

Der findes flere forskellige årsager til at enterpriser bør fokuserer på at få styr på de standarder der anvendes i organisationens teknologiske domæne, organisatoriske domæne og strategiske domæne. De årsager som jeg anskuer som værende mest relevante er reducering af kompleksistet, øgning af hastighed af udviklingen af it-baserede forretningsprojekter og ikke mindst strategiske opfølgning og evaluering.

011 Håndtering af standarder
Wider System of Interest

Ydermere findes der forskellige perspektiver på, hvordan standarder påvirker organisationens enterprise. De tekniske standarder har indflydelse på, hvordan udviklingen af tekniske projekter, og informationssystemerne bliver ligeledes påvirket af standarder i form af standarder for udvikling, input, output og udveksling af data til for eksempel en enterprise service bus. Sådan som jeg definere et begrebet informationssystemer er kombinationen af organisatoriske processer og it-systemer.

Håndtering af standarder (2)
Narrow System of Interest

Jeg nået frem til en forståelse for, at det bliver en nødvendighed at skabe sig et overblik over de tekniske standarder der eksisterer i arkitekturen, og når overblikket gradvist er blevet skabt vil det give beslutningstagerne mulighed for at give eksterne partnere krav om at udvikle efter en bestemt type standard, og samtidigt giver det mulighed for en hurtigere udvikling af it-baserede forretningsprojekter, og ligeledes giver det mulighed for at levere projekter af en højere kvalitet.

Hvis beslutningstagerne og udviklerne er bekendt med de standarder der forventes bliver overholdt, så kan det medføre at færre projekter skal laves om. Flere projekter vil leve op de forventninger som beslutningstagerne i henholdsvis forretningen og it-afdelingen er blevet enige om.

På længere sigt giver en gradueret styring af tekniske standarder beslutningstagerne mulighederne for at konsistens af it-baserede forretningsprojekter.

Min antagelse er at organisationen på langsigt  kan opnå, flere succesfulde it-baserede forretningsprojekter, hvilket igen medfører at et fundament kan lægges for at organisationen kan opnå konkurrencemæssige fordele. De konkurrencemæssige fordele skaber muligheder for at organisationen kan overleve og opnå de mål der er blevet formuleret for organisationen. Enterprise arkitektur kan anvendes til at indsamle viden om standarderne. Det næste blogindlæg om håndtering af standarder omhandler, hvordan det kan lade sig gøre ved hjælp af de værktøjer et enterprise arkitektur program understøtter.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: