Standarder i en enterprise arkitektur kontekst (Del 2)

I mit blogindlæg omhandlende standarder i en enterprise arkitektur kontekst (1)  kom jeg ind på arbejdet med standarder kan være med til at lægge fundamentet for konkurrencemæssige fordele.

I dette blogindlæg vil jeg først og fremmest definerer begrebet håndtering af standarder, og hvordan det indgår i forskellige situationer, hvor det bliver nødvendigt at kende til i forhold til at understøtte udviklingen af organisationens applikationer, it-systemer og platforme.

  • Udviklingen af it-baserede forretningsprojekter.

  • Udviklingen af systemer.

  • Udviklingen af platforme.

Tekniske standarder hænger selvsagt sammen med udviklingen af it-projekter og andre typer tekniske systemer. Jeg antager ligeledes moderne organisationer er afhængig af forskellige former for informationsteknologiske produkter. Produkterne gør det muligt at udarbejde en række forskellige former for kommunikation, organisering og analyse af data der opstår i forhold til interaktion med kunder og leverandører. Samtidigt har produkterne indflydelse på den måde som lederne, mellemlederne og medarbejderne interagere med hinanden, og det har indflydelse på, hvordan de forskellige aktiviteter, processer og opgaver fordeles mellem de forskellige segmenter i enterprisens arkitektur.

Ud fra den betragtning at man ikke kan styre, hvad man ikke kan se (Doucet et al 2009, p. 20), så bliver det en nødvendighed at sætte en række initiativer i gang der identificere de tekniske standarder der anvendes i organisationens it-afdeling. Min antagelse er at hvis it-afdelingen får styr på de tekniske standarder vil det være muligt at øge kvaliteten af de it-baserede forretningsprojekter samtidigt med at udviklingstiden mindskes. Jeg baserer min antagelse på, at projektlederne, projektejerne og udviklerne er i stand til finde ud af, hvis standarder der er gældende, og hvordan projekterne skal udvikles og konfigureres i forhold til at levere de produkter it-afdelingens beslutningstagere har aftalt med forretningen. I forhold til rammeværket Dynamic Architecture (Wagter et al 2005) så vil der være tale om at der bør ses på standarder der anvendes i henholdsvis i informationsarkitekturen og den tekniske arkitektur.

Håndtering af standarder (2)
Håndtering af standarder (2)

Hvis de it-baserede forretningsprojekter kan udvikles hurtigere, billigere og til en bedre kvalitet så vil det kunne medføre, at organisationen kan støbe fundamentet at opnå konkurrencemæssige fordele, hvormed organisationen kan opnå sine mål og være bedre end sine konkurrenter.

For at det bliver muligt for at ligge fundamentet for konkurrencemæssige fordele bliver det en nødvendighed at arbejde med at initiere forskellige projekter og processer der omhandler indsamling af viden om tekniske standarder:

  1. Projekt der er bygget op omkring en kvalitativ undersøgelse af standarder der findes i en it-afdeling. Projektet har til formål at identificere de forskellige standarder der relatere sig til udvikling og drift af it-baserede forretningsprojekter. Det kan forventes at projektet kan resultere i viden om de standarder der anvendes, hvortil de parter der deltager i projektet får udleveret en rapport indeholdende en oversigt over standarderne der anvendes.

  2. Projekt der omhandler eksponering af de fundne standarder. Det må antages at de standarder der er identificeret og organiseret kan udarbejdes i et EA værktøj som fx MEGA Suite, Qualiware eller Archie. Modellerne kan eksponeres på en portal eller en central side på intranettet, så dem der har behov for at se standarderne har mulighed for det.

  3. Projekt der omhandler at koble de tekniske standarder til udbudsprocessen således udbyderne er forpligtet til at overholde de standarder som beslutningstagerne i it-afdelingen mener er interessante set i forhold til at få styr kompleksiteten, og levere de resultater der er aftalt med forretningen fx beskrevet i SLA’en.

Jeg mener, at de ovennævnte projekter kan kobles direkte til aktiviteter, processer og systemer; hvormed det kan komme på tale at håndtering af tekniske standarder kan støtte op om en beslutningsplatform der kan anvendes til at få styr på kompleksiteten i informationsarkitekturen og den tekniske arkitektur (jf. de definitioner der anvendes i rammeværket Dynamic Architecture).

Konklusion

Tekniske standarder kan være med til at støtte op om et fundament for konkurrencemæssige fordele, hvis organisationens beslutningstagere mener at it er vigtigt og skal prioriteres, så kan håndtering af standarder (herunder de tekniske standarder) være med til at støbe fundamentet for konkurrencemæssige fordele og være med til at organisationen opnår målene der er formuleret for den.

Kilder

Doucet et al 2009: Coherency Management.

Wagter et al 2005: Dynamic Architecture.

2 thoughts on “Standarder i en enterprise arkitektur kontekst (Del 2)

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: