Event om enterprisearkitektur (4/4)

I onsdags, d. 24. September 2014, var jeg til ComputerWorlds event om IT-arkitektur. Trods titlen kunne en del af oplæggene sagtens klassificeres som omhandlende enterprisearkitektur. På selve arrangementet blev fire oplæg holdt og dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i det sidste af dem. Oplægget omhandlende Pandoras tilgang til enterprisearkitektur og her havde CWEvents fået Claus Thorsen ud for at præsentere. Claus Thorsen vandt sammen med Pandora Dansk ITs pris for IT-arkitektur i 2013.

Jeg skrev tilbage i 2012 om et oplæg som Claus Thorsen afholdte for det daværende AEA Danmark som fandt sted i Accentures danske hovedkontor, og her var der rum til forbedring. Claus Thorsen har udviklet sin præsentationsteknik siden, og Pandora har som organisation fået udviklet sin arkitektur.

Oplægget om EA i Pandora

Først og fremmest præsenterede Claus Thorsen baggrundshistorien for Pandora, hvor han kunne oplyse, at Pandora blev opkøbt af en kapitalfond i 2008 og derfra begyndte en forandring at finde sted. I dag er Pandora til at finde på OMX C20 indekset. Claus Thorsen gjorde forsamlingen opmærksom på, at Pandora er en multinational virksomhed, hvor produktionen primært er lokaliseret i Sydøstasien (Thailand). I Thailand findes der op mod 7.000 medarbejdere som arbejder med smykkeproduktionen.

Markederne som Pandora opererer primært Vesten, og især Nordvesteuropa, hvor forbrugerne har den største købekraft. Pandora har været god til at håndtere kunderelationerne og det en af de forretningsegenskaber, som Claus Thorsen gjorde opmærksom på, at Pandora har været rigtig gode til opbygge og udnytte.

Fokus for EA-programmet har været at understøtte værdikæden med IT og identificere de muligheder, som Pandora kan udnytte ved IT-understøttelse og de forretningsegenskaber som forventes, at organisationen ville kunne opnå ved at bruge informationsteknologierne på en anden måde.

Den spæde begyndelse

Claus Thorsen gjorde opmærksom på, at han i den tidlige start i sin tid hos Pandora tegnede det overordnede, konceptuelle systemlandskab for at kommunikere viden om dette til de andre beslutningstagere i Pandora. Landskabet blev tegnet ud fra informationer som Claus Thorsen fik indsamlet som led af sin undersøgelse. Claus Thorsen kom ind på, at Pandora har haft en række forskellige datterselskaber og de hver især indkøbte IT-løsninger, da de blev etableret med henblik på at understøtte en hurtig leverance-model, hvilket har skabt visse udfordringer i forhold til at få integreret de forskellige IT-løsninger.

Herefter påbegyndte Claus Thorsen en rejse sammen med Pandora som førte til erkendelsen af konceptetet enterprisearkitektur EA = Strategi, forretning og teknologier, hvilket ligger i tråd med den definition som Dr. Scott A. Bernard (Ph.D.) præsenterede i sit værk ”An Introduction to Enterprise Architecture”.

EA med fokus på non-funktionelle krav

I Pandora er EA-programmet blandt andet med til at understøtte at samarbejdspartnere og leverandører får adgang til de non-funktionelle krav, som IT-løsningerne skal anvendes i. Claus Thorsen kom ind på at der fandtes to overordnede processer som har indflydelse i denne kontekst. Den første omhandler IT-anskaffelser og en proces omhandlende indsamling af data om IT-miljøet. Disse to processer var ifølge Claus Thorsen helt centrale for IT-miljøet.

EA værktøjskasse

Pandoras værktøjskasse er bygget op om Gartners ”Pace-layered architecture” fremgangsmåde, hvor Claus Thorsen kunne gøre opmærksom på en af problemstillingerne at anvende denne fremgangsmåde, da det kræver arbejde med at få fastlagt definitionerne.

EA-værktøjskassen består blandt andet af de første artefakter som typisk er teknisk af karakter og disse udarbejdes ved hjælp af gennemgang af dokumentation, oplæg, men især interviews af interessenter.

Konklusion

Baseret på det oplæg som Claus Thorsen præsenterede, så findes der en række interessante aktiviteter, som andre organisationer kan tage ved lære af. EA programmet startede med at finde informationer om de eksisterende applikationer og IT-løsninger for derefter at identificere sammenhængene og de data som behandles i de forskellige applikationer.

EA-programmet starter oftest som en teknisk assistance til at give beslutningstagerne et overblik over, hvor de skal investerer deres midler i forhold til at skabe den nødvendige fremdrift med henblik på at understøtte udviklingen af applikationerne så de understøtter forretningsenhedernes forretningsbehov. Det handler om at skabe synlige resultater for de enkelte interessenter.

EA-programmet kan påvirke forretningsenhedernes beslutningstagerne, men det vil ske igennem en række forskellige IT-baserede forretningsprojekter kan tage sit udgangspunkt i at forandre organisationen til det bedre.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: