Fra god til fantastisk

Dette blogindlæg baserer sig på noter til bogen “From Good to Great” af Jim Collins som omhandler hvordan organisationer (både fra den offentlige sektor og den private sektor) kan blive bedre. Det forfatteren kalder at gå fra at være gode til at være fantastiske.

Bogen er baseret på et forskningsprojekt som Jim Collins var involveret i, og forskningsprojektet har vist at være ganske interessant set ud fra flere forskellige synspunkter.

Det forskningsmæssige grundlag

Bogen bygger på en præmis, hvor virksomheder der over en signifikant periode har været i stand til at opnå en børskurs som har været minimum tre gange højere end markedsgennemsnittet . Undersøgelsen har sammenlignet virksomheders børskurser over en periode på 15 år.

Teser fra bogen

Bogen anvender et rammeværk, hvor organisationer bliver vurderet efter hvor gode de er til at få skabt værdi (børskurs) over en periode:

1)    Prædikatet “god” er det største problem for en organisation set i forhold til om den kan blive fantastisk.

2)    Næsten alle organisationer kan blive fantastisk.

3)    Data som blev analyseret i forskningsprojektet blev analyseret kvantitativt og konklusionerne er opnået ved at se på data (deduktivt) frem for at opstille hypoteser.

4)    Adgang til information i beslutningssituationer har ifølge Collins ikke haft en betydning for om en organisation kunne bevæge sig fra at være god til at være fantastisk.

5)    For at udviklingen fra en god organisation til en fantastisk organisation så kræver det at toplederen (ss. 69 – 70)

Bogen ligger et specielt fokus på lederskab (behandlet i næste afsnit) som værende et bestemt omdrejningspunkt i for at organisationer kan gå fra at være gode til at være fantastiske.

Lederskab

Skalaen på rammeværket er fra niveau et til og med niveau fem, hvor niveau fem er den fantastiske leder.

1)    Det første spørgsmål som bør stilles er ikke hvorfor, men hvem. Det handler om at få ansat de rigtige mennesker og få dem placeret rigtigt i organisationen.

2)    Det tredje spørgsmål som bør stilles er hvordan?

3)    Det andet spørgsmål som bør stilles er hvorfor?

Collins opstiller karakteristika for den gode leder (s. 36), hvor han kom ind på at der findes en række interessante modsætninger i toplederens profil. Toplederen skal både være ydmyg og samtidigt fokuserer på professionel viljestyrke og personlig ydmyghed. Collins henviser til karaktertræk som er opstillet nedenfor.

Professionel viljestyrke:

1)    Toplederen skaber resultater.

2)    Toplederen fokuserer på hvad der må gøres for at opnå resultater og afviger ikke fordi det viser sig svært.

3)    Toplederen vil opbygge den fantastiske organisation og intet mindre.

4)    Ransager sig selv, når projekter og initiativer fejler.

Personlig ydmyghed:

1)    Toplederen udviser ydmyghed i stedet for at søge berømmelse.

2)    Toplederen arbejder på at udbrede inspirerende ledelsesstandarder frem for karisma

3)    Toplederen kanaliserer ambition ind i organisationen og arbejder med at finde de rette arvetagere i ledelsen.

4)    Toplederen deler ud af successen til andre i organisationen.

Konklusion

Bogen er velskrevet og er baseret på et forskningsprojekt som primært er bygget op omkring kvantitative studier. Bogen kan anbefales i forhold til studier i forretningsarkitektur og forretningsstrategier med henblik på organisationsforandringer.

One thought on “Fra god til fantastisk

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: