Bæredygtighed

Adam Werbach har skrevet en glimrende bog omhandlende hvordan bæredygtighed kan behandles og håndteres. En af de ting som slår med ved at have læst Werbachs bog er at han som en af de få fortalere af den grønne bølge støtter op om ideen at staten ikke er den rette vej at gå for at sikre menneskehedens overlevelse. Werbach baserer sine observationer omkring dette fra orkanen Katrina som ramte den amerikanske by New Orleans tilbage i 2005, hvor det viste sig at private virksomheder var langt bedre til at kunne tilpasse sig situationen og genoprette deres respektive infrastrukturer end den offentlige sektor i området.

Bogen hedder ”Strategy for Sustainability” og blev publiceret i 2009. Bogen er bygget op omkring den samme fremgangsmåde som Harvard Business Press normalt anvender til management bøger, hvor fokus er på en hypotese om ledelse eller forretningsfænomen, og en række cases som understøtter hypotesen.

Werbach introducerer en fremgangsmåde til at formulerer organisationens forretningsstrategi. Jeg er af den holdning, at en organisation i den offentlige sektor også kan have en forretningsstrategi og ligesom med organisationer i den private sektor, så er jeg af den holdning, at organisationer i den offentlige sektor arbejder for at skabe konkurrencefordele.

Konkurrencefordele er ikke et centrum i de observationer som Adam Werbach har gjort sig omkring forretningsstrategier. Werbach tænker i økosystemer og det man vel egentlig kan kalde for systemtænkning, hvilket omhandler den påvirkning som virksomheder har på miljøet og hvordan miljøet i og for sig også påvirker virksomhedens mulighed for at operere.

Nyt perspektiv på forretningsstrategi

Werbach kommer ind på organisationen bliver nød til at arbejde med visse egenskaber som kendes fra naturen (Warbech 2009, s. 19):

1)   Diversificering.

2)   Specialisering og tilpasning til et skiftende miljø

3)   Fokuser på gennemsigtighed.

4)   Fordel information til de rette steder.

5)   Iterativ forbedring.

6)   Styrke findes i at arbejde på at finde den rette størrelse for organisationen og øvelsen skal gennemføres ofte.

7)   Fokuser på en langsigtet strategi og målsætninger.

8)   Spild ingen ting og genbrug så meget som muligt.

STaR – Et rammeværk til forretningsstrategier

Werbach kommer omtaler et rammeværk som kan bruges i forhold til udvikling af forretningsstrategier. STaR (Soceity, Technology, and Resources). Fokus er på arbejdet i forhold til at forretningsstrategierne bliver nød til at tage højde for at verdenen nu har ni milliarder indbyggere og det kun vil stige. Formuler strategien ud fra at omkostninger for energi, varme og ressourcer bliver dyrere og mindre tilgængelige. Formuler forretningsstrategien ud fra den antagelse at den eneste konstant er forandring.

Lederskab på alle niveauer

Werbach kommer ind på at arbejdet med at få styr organisationens bæredygtighed, hvilket kræver at beslutningstagerne undersøger, hvor dybt kendskabet er til bæredygtighed i organisationen. Det er for at understøtte at organisationen fremadrettet forblive bæredygtig, at topledelsen bør spørge mellemledere og medarbejdere om hvad organisationen egentlig gør for at forholde sig bæredygtig. Det er vigtigt at denne øvelse bliver gennemført ofte og der følges op.

I den forbindelse bør lederne ligeledes forholde sig til om medarbejderne og mellemlederne er klar over de initiativer som organisationen sætter i gang for at blive og forblive bæredygtig.

Konklusion

Arbejdet med bæredygtighed er et fokus på at udarbejde forretningsstrategier som tager hensyn til langsigtede forhold og at organisationens enterprisearkitektur bliver nød til at kunne tilpasses i forhold til en verden hvor priser på basale ressourcer vil koste. Enterprisearkitektur programmet kan bruges i forhold til at kunne behandle henholdsvis compliance og informationsteknologier som kan bruges til at understøtte det nødvendige behov for bæredygtighed i organisationen.Bogen er meget interessant læsning og den kan klart anbefales til beslutningstagere og til enterprisearkitekter.

Kilder

Werbach, Adam. Strategy for Sustainability: A Business Manifesto. Harvard Business School Press, 2009.

One thought on “Bæredygtighed

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: