Kompleksitet i it-ledelse (1)

De fleste moderne it-afdelinger har en række problemstillinger med at kunne håndtere arbejdet med at kunne understøtte slutbrugerne i organisationens forskellige forretningsenheder. Det skyldes at forretningsenhederne befinder sig ofte i forskellige situationer.

Situationerne og subkulturer som har indflydelse på, hvordan de forskellige interessenter vil arbejde og hvilke informationsteknologier som de har behov for at kunne udfører deres arbejde mere effektivt.

På grund af behovet for at kunne give yde mest muligt i de forskellige situationer som medarbejderne arbejder med så medfører det ofte at de forskellige individer og afdelinger går ud og anskaffer sig forskellige (konsument orienterede) informationsteknologier. Disse bliver på et tidspunkt et vigtigt værktøj for de forskellige interessenter som på sigt kræver bliver understøttet af it-afdelingen. It-afdelingen får så til opgave at skulle understøtte informationsteknologierne, hvilket øger kompleksiteten for kunne drifte organisationens it-portefølje. Det betyder ofte at det også bliver dyrere for organisationen at drifte sin it-portefølje. Fænomenet kaldes for skygge-it.

Ifølge Gartner VP for research David J. Capuccio (2012) så er de fleste it-afdelinger i den situationen at de ikke får tildelt flere ressourcer til drift på trods af de får flere opgaver med at håndterer it-porteføljen. Ligeledes kom Cappuccio ind på at det fleste it-afdelinger bliver styret af brugerne som er i stand til at tilpasse og adoptere nye informationsteknologier (applikation, hardware og kombinerede enheder) hurtigere end de fleste informationsteknologier. De stiller IT-afdelingerne i situationer som kræver ny tænkning, og jeg anskuer at de fleste beslutningstagere i it-afdelingerne (CTO’er og CIO’er) bliver nød til at tænke anderledes og i den forbindelse kommer it-infrastruktur og standardisering i spil.

IT-Infrastruktur

De fleste moderne it-afdelinger er i situationer, hvor det reelt er brugerne som er først ude med at tilegne sig nye informationsteknologier. Ligeledes er det brugerne som i stor udstrækning driver problemstillingerne med at indkøbe informationsteknologier. De nye informationsteknologier som bliver indkøbt er som nævnt tidligere i blogindlægget noget som foregår ved at det er meget forskellige informationsteknologier som indkøbes om som på sigt er meget forskelligartet. Det betyder at arbejdet med konfiguration af på de forskellige informationsteknologier fremadrettet vil fjernes med fordel for at informationsteknologierne bliver konfigureret på netværket. Ligeledes vil det vise sig at der indkøbes software som it-afdelingen ganske enkelt ikke er klar over, hvilket får betydning for, hvordan det understøttes af it-afdelingen. Fremadrettet kan virtualisering af software vise sig at være vejen frem, hvortil de enkelte brugere logger på en virtuel computer fra deres eget hardware. It-infrastrukturen kommer ligeledes til at spille en central rolle set i forhold til at der fremadrettet også vil være et behov for at kunne konfigurere og styre netværkstrafik. Netværkstrafikken vil vise sig essentiel set i forhold til at kunne styre dataflow fra de forskellige interessenter uden for organisationen så som kunder og samarbejdspartnere til virksomhedens leverandører eller myndigheder.

Standardisering er inkrementel

For at en organisations it-afdeling kan begynde at understøtte BYOD. BYOD kan som koncept virke ganske attraktivt fordi det kan imødekomme de problemstillinger som de forskellige slutbrugere og forretningsenheder indkøber deres eget hardware i form af tablets, PC’er og smartphones. For at det kan vise sig relevant at kunne navigerer i den kompleksitet som BYOD og skygge-it medføre bliver det nødvendigt at kunne arbejde med standardisering af de eksisterende informationsteknologier.

De eksisterende informationsteknologier vil typisk være tilpasset ud fra det forhold at beslutningstagerne har måtte indgå i en defensiv eller offensiv strategi, hvilket har betydet at visse arkitekturmæssige hensyn er blevet taget ud af betragtning (Wagter et al 2005). Derfor kan det vise sig at der bliver nød til at oprettes et specifikt program (en samling af projekter) som skal bruges til at organisere projekterne i forhold til, hvordan de kan bidrage til implementering af de forskellige it-projekter som vil bidrage til en standardisering af software og sidenhen hardware.

It-projekterne skal være klart specificeret og til en hvis grad bygget op omkring en inkrementel tilgang, hvor forskellige dele af organisationens IT-arkitektur så de bliver så standardiseret som muligt.

IT-ledelse

Igennem arbejdet med at få skabt det rette niveau for standardisering bliver IT-ledelsen nød til at så fast på at kursen om at få standardiseret er lagt. I den forbindelse kan det vise sig at konflikter med de forskellige forretningsenheder vil opstå og ligeledes vil der være visse tradeoffs, altså emner eller projekter som IT-afdelingen ikke vil være i stand til at kunne sætte i gang på grund af at ressourcerne blev delegeret til standardiserings projekterne.

Problemstillinger med at arbejde med en klynge af it-projekter som alle har til formål at standardiserer er at det kan vise sig svært at vise en positiv business case som vel at mærke giver mening for beslutningstagerne i de forskellige forretningsenheder.

Konklusion

Der findes visse problemstillinger ved at arbejde med informationsteknologier i det brogede og meget komplekse miljø som de fleste it-afdelinger viser sig at være. Miljøets kompleksitet bliver ikke mindre ved at der kan opstå en række problemstillinger ved at de forskellige forretningsenheder bidrager til skygge-it, hvormed de bruger ressourcer i form af tid og penge på at indkøbe informationsteknologier som så sidenhen bliver kastet over til it-afdelingen med krav om professionel drift. Det finder ifølge Gartner ofte med en tanke om at drift af nye informationsteknologier ikke koster ekstra og derfor følger der ikke de nødvendige ressourcer med. Det har sine ulemper ved at IT-afdelingerne i de forskellige virksomheder, da de dermed får færre ressourcer at arbejde med i forhold til at kunne udvikle og tilpasse organisationens IT-arkitektur og enterprisearkitektur.

Kilder

Cappuccios budskaber bliver genfortalt i dette blogindlæg:

“Gartner: 10 Critical Tech Trends For The Next Five Years.” Forbes. Accessed May 7, 2013. http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2012/10/22/gartner-10-critical-tech-trends-for-the-next-five-years/.

Wagter, Roel, Martin van den Berg, Joost Luijpers, and Marlies van Steenbergen. Dynamic Enterprise Architecture: How to Make It Work. 1st ed. Wiley, 2005.

One thought on “Kompleksitet i it-ledelse (1)

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: