IT-drevet Innovation

Alle organisationer i Danmark gør brug af informationsteknologier i Danmark. Det vil sige at selv mindre håndværksvirksomheder gør brug af IT ved at de anvender banken eller ved at de bruger en telefon til at kunne kommunikere med sine kunder eller andre interessenter i værdikæden.

IT kan være med til at skabe en konkurrencefordel for små og store organisationer, men det kræver en profil i virksomheden som er i stand til at kunne skabe et overblik over aktiviteterne som finder sted i organisationen og være i stand til at kunne understøtte udvikling af nye produkter eller services som kan være med til at understøtte adgang til nye markeder som kan skabe strategiske fordele for organisationen.

IT-drevet innovation opstår ved at den IT-ansvarlige, eller lad os kalde vedkommende IT-lederen ,anvender sit overblik til at hjælpe forretningsenhederne med at skabe og anvende informationsteknologierne, så produktudviklingen udnytter de IT-ressourcer, som organisationen allerede råder over.

Der kan også opstå ved at situationer, hvor det viser sig relevant at arbejde med funktionalitet, som organisationen ikke anvender (as-is) men kan se ideen i at anvende i sin nære fremtid. Der findes trends som tyder på at der findes en udbudt effekt som gør, at virksomheder i langt højere grad end i dag bliver nødt til at undersøge slutbrugernes ønsker og måder at anvende informationsteknologier. For at IT-lederen kan komme i gang med at udvikle de nye løsninger så kræver det at IT-lederen har en politisk position i organisationen, som gør det muligt for IT-lederen at påvirke de forskellige beslutningstagere som er til at finde i forretningsenheder.

For at IT-afdelingen vil være i stand til at kunne håndtere IT-innovation, så kræver det at IT-afdelingen arbejder sammen med de forskellige forretningsenheder og de input som parterne imellem er bliver taget seriøst og der følges op på investeringerne som foretages som led af de projekter som sættes i gang.

Pull

IT-drevet innovation understøtter også ”åben innovation” og ”pull” effekten som opstår ved at de forskellige kunder som køber virksomhedens produkter finder nye måder at anvende produkterne på. I den forbindelse er det nødvendigt at de forskellige dele af virksomhedens forretningsenheder anvender de informationer som blandt andet webapplikationer og platforme som YouTube, blogs og sociale medier til at identificere måderne, som kunderne anvender.

De forskellige måder kommer virksomheden til kende, hvorefter forskellige emner bliver nødt til at blive behandlet ud fra en forskellige områder så som:

  1. Hvor hurtigt kan produktet udarbejdes og leveres?
  2. Hvor meget kan produktet koste? Skal en del af produktet være ”Freemium”?
  3. Hvordan fremhæves de gode anvendelses eksempler til at understøtte en trend?

Alle af de ovenstående spørgsmål kan med den rette organisatoriske struktur kunne få organisationen til at indgå i en inventionsproces og sidenhen i en innovationsproces, hvor de udviklede tiltag kan sættes i produktion.

Anvendelse af IT

Informationsteknologier kan i den forbindelse bruges til analyse af adfærd, analyse af logistikken, analyse af produktion og analyse af priser samt omkostninger som virksomheden oplever. Disse adfærdstræk er essentielle for at beslutningstagerne kan identificere, hvilke projekter som kan forventes at bidrage til at skabe den strategiske position, som beslutningstagerne ønsker at organisationen skal have inden for et bestemt tidspunkt.

Informationsteknologier udgør platformen for de informationssystemer som er til rådighed for de forskellige interessenter som skal handle ud fra dem. Informationssystemer kan vise sig relevante at få behandlet, da de involvere data og dermed bliver påvirket af informationsarkitekturen. Derfor findes der behov for, at IT-direktøren for skabt et fokus på informationssystemer, som organisationen råder over.

Konklusion

For at understøtte ”pull” og ”IT-drevet” innovation så kræver det at IT-lederen er bekendt med sit IT-landskab. Det overblik kan han få igennem sine enterprisearkitekter og sine forretningsarkitekter. Det vil typisk være IT-lederens opgave at få kommunikeret mulighederne for at forretningsenhederne kan gøre brug af IT-afdelingens kompetencer og viden i forhold til at udvikle forretningsenhederne og derigennem organisationen. Men det er kun igennem en forståelse af, hvad der kommer til at ske på markedet som kan give IT-lederen den nødvendige indsigt. Det betyder at IT-lederen skal arbejde aktivt med at få sat de rette organisatoriske strukturer op i sin IT-afdeling og understøtte at det er muligt at skabe indflydelse på forretningsenhedernes brug af IT-infrastrukturen til at skabe nye produkter og at fremme organisationens strategiske målsætninger.

Åben innovation og IT-drevet innovation kræver at flere forskellige dele af organisationen samarbejder og det kræver at den rette IT-understøttelse er på plads. Det betyder også at arbejdet med at fremme IT-udviklingen skal evalueres på et strategisk niveau i organisationen.

Kilder

  1. Baldwin, E; Curley, M. Managing IT Innovation for Business Value: Practical Strategies for IT & Business Managers: Practical Strategies for IT and Business Managers. INTEL PRESS, 2007.
  2. Hagel, John. The Power of Pull. Basic, 2010.

One thought on “IT-drevet Innovation

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: