Etablering af et SOA CoE

Det er vigtigt at få styr på governance af de integrationer der udvikles til en middlewareplatform som for eksempel en Enterprise Service Bus (ESB). I den forbindelse så vil det give rigtig god mening for organisationen at få etableret et SOA center of execellence. Men hvad skal der til for at understøtte den bedst mulige håndtering af SOA. Det er ligeledes relevant for organisationer der ønsker at høste gevinsterne ved investeringerne i et SOA-program at etablere et SOA CoE, da dette kan være med til at understøtte en hurtigere implementering af SOA-projekterne der betyder noget.  Etableringen af et SOA CoE er med til at understøtte udviklingen af  en højere modenhed fra anvendelse af SOA i organisationen.

Mandat

Det er vigtigt at organisationen giver SOA CoE mulighed for at udøve et mandat, da meningen med forummet er at komme videre med implementeringen af SOA frem for blot at dele viden som det er tilfældet med ERFA-grupper. I organisationens SOA Business Vision vil definerer det mandat, som SOA CoE forventes at skulle udøve. Jeg vil anbefale at SOA CoE udformer organisationens SOA-strategi og samtidigt får ansvaret for implementering af SOA-strategien.

Implementeringen af SOA-strategien involverer, at det kræver at en række integrationer skal prioriteres ud fra de IT-projekter der efterspørger integrationer. Ligeledes vil det vise sig relevant at give SOA CoE mulighed for at udarbejde målbilleder for udvikling af integrationer og mulighed for at gruppere integrationer.

SOA CoE skal som sådan ikke have ”Executive” mulighed for at styre en stor organisation, men for at understøtte at mandatet omhandlende implementering af SOA-strategien, så kræver det, at et medlem fra en IT-styregruppe eller en repræsentant fra organisationens ”investeringspulje” eller endnu bedre økonomidirektøren.

Kompetencer der bør deltage

For at få SOA CoE til at eksekvere mandatet til implementeringen af SOA-strategien, så vil nedenstående profiler vise sig relevante at få inddraget i det omtalte ”center of execellence”:

  • Enterprisearkitekt
  • Integrationsudvikler
  • SOA Service Master
  • SOA Deployment Manager
  • Profil fra IT-styregruppen der fungerer som liason mellem IT-styregruppen og SOA CoE.

Afdæk eksisterende kompetencer

Det kan vise sig at organisationen allerede har ressourcer internt i organisationen der er i stand til at identificere potentiale for integrationer, nogle er i stand til kravspecificere dem og nogle er i stand til at udvikle dem. Disse kompetencer er vigtige at få identificeret og få lovning på, at de kan deltage i SOA CoE. Ressourcerne kan nemlig vise sig at være placeret i forskellige forretningsenheder eller i forskellige teams i IT-afdelingen, hvormed de kan være lovet ud til andre projekter eller skal håndtere andre opgaver, og dermed ikke er tilgængelige for udviklingen og implementeringen af projekter.

Rekrutter eller indgå aftale med troværdigt konsulentbureau

Det er vigtigt enterprisearkitekten eller anden interessent der arbejder med at få skabt overblik over interne kompetencer til at etablere SOA rådgivningsforummet også identificere de ressourcer der mangler til at udfylde de forskellige arketyper der forventes at deltage i forummet.

Det er ligeledes vigtigt at enterprisearkitekten er i stand til omsætte arketypernes opgaver og udfordringer til at formulere udkast til jobopslag. I tilfælde af organisationens HR-afdeling ikke er i stand til at omsætte ideerne til jobopslag til noget der tiltrækker de relevante arketyper, så kan enterprisearkitekten blive nødt til at hyre et headhunter-bureau eller helt at outsource rollerne til et eksternt konsulentbureau. Det er dog vigtigt at få afklaret, hvem som har beslutningskompetencer, og i den forbindelse må det konstateres at eksterne konsulenter nok kan en faglig indsigt, men de skal ikke have SOA-kompetencer.

Konklusion

Et SOA CoE giver organisationen mulighed for at implementere SOA konceptet hurtigere  end ved at lade enkelte teams og andre organisatoriske enheder stå for den individuelle udvikling og implementering.

Kilder

  1. Berg et al, SOA for Profit, 2006.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: