ESB Light

Hvad vil det sige at etablere en light udgave af en enterprise service bus? Der findes mange forskellige typer teknologier på markedet der vil kunne understøtte udviklingen af integrationer mellem applikationer og til for eksempel portaler. En del af disse platforme og teknologier har et par år på bagen, og kan derfor anvendes til at indfri en række afprøvede egenskaber til at opnå de fordele der er nødvendige for at kunne arbejde EAI. De omtalte produkter kommer ikke uden ulemper, som kan være som følgende:

  1. Licensomkostninger.
  2. Manglende transparens til kildekoden.
  3. Manglende adgang til ressourcer med kendskab til udvikling på ESB.

Alternativer til traditionelle ESB’er

Der findes en række forskellige alternativer til at arbejde med et kompliceret, dyrt og proprietært produkt til at understøtte udviklingen af integrationer mellem en række forskellige systemer, og blandt disse findes der en række open source produkter:

  1. Apache Camel i kombination med en applikationsserver og kø-system som for eksempel Apache ActiveMQ.
  2. PHP (fx SLIM PHP) med RabbitMQ baseret på en Apache webserver.
  3. MuleESB (community edition).
  4. WSO2 som også er en open source ESB.

Fælles for ESB’er

For både de komplicerede og alternativerne til de traditionelle ESB’er findes der en fællesmængde. Fællesmængden omhandler især forretningsbehov og adgangen til ressourcer på markedet, hvor organisationen operere. Det vil sige det giver ikke mening at implementere et af alternativerne til de store kommercielle produkter på markedet, hvis forretningsbehov for en integrationsplatform eller for en enterprise service bus ikke er til stede, det vil i stedet støbe et fundament for en masse sunk costs i organisationen, og der vil ikke være positiv return on investment.

Konklusioner

Der findes en række områder inden for ESB-light produkterne der kræver udvikling før produkterne opnår samme modenhedsniveau som de proprietære produkter. Fælles for light produkterne er at de kan anvendes til at understøtte integrationer og de giver på visse områder en fordel ved at de kan være open source. Ideen ved at anvende en ESB light model kan ofte lede til at det bliver nemmere at anvende en ESB, men det bliver ikke nødvendigvis nemmere at udvikle integrationer, hvilket kræver en hel del systemmæssig understøttelse.  ESB-light platformene understøtter ikke nødvendigvis forretningsprocesmodellering og i tilfælde af organisationen vælger en open source model fx Apache Camel, Wildfly, CXF og ActiveMQ som integrationsplatform, hvilket kan betyde, at organisationen står overfor nogle udfordringer vedrørende opgradering af platformen, når nye komponenter bliver frigivet. Dette er risici som organisationen skal overveje inden implementering af open source alternativerne til de kendte platforme. Ydermere skal forretningsbehov altid vurderes som værende det vigtigste parameter i en vurdering af integrationsplatforme. Ydermere er det vigtigt at organisationen kan skaffe sig adgang til ressourcer der kan udvikle og vedligeholde platformen, hvor det er meget vigtigt at få indsigt i denne udvikling.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: