Boganmeldelse af ”The Innovation Book”

”The Innovation Book” er i udgangspunktet en ganske spændende bog og den er tilmed skrevet letlæselig. Forfatteren Max Mckeown er en rutineret forfatter der har skrevet såkaldte tradebooks før, hvilket bogen bestemt også bæger præg af. Bogen er 245 sider lang og inddelt i en række kapitler der hver især tager der udgangspunkter i forskellige måder, som en organisation kan anvende til at sikre at flere innovationer bliver skabt. Bogen er udgivet via Pearson og Financial Times, og Dr. John Gøtze, Ph.D. har givet sin udtalelser til bogen.

Max Mckeown introducerede i bogen en slags tjekliste der kan anvendes af forretningsarkitekter, enterprise arkitekter og forretningskonsulenter i deres fokus på at få skabt innovation i organisationen. Max Mckeown skrev blandt andet om The Business Model Canvas som en model til innovation og optimering. Fra et andet perspektiv vil Business Model Canvas anvendes til at gøre en del af forarbejdet for at udarbejde strategier.

Innovation

Max Mckeown definerer innovation som værende:

”Innovation is about creating new ideas and making those new ideas useful. It’s a form of practical creativity that extends human ability beyond what previously possible.” – Max Mckeown (Mckeown 2014, s. 244).

Dermed sagt så har innovation til hensigt at få skabt nye ideer og få omsat disse for eksempel til produkter.

Strategi

Strategi defineres af Mckeown som:

”Strategy is abouyt shaping the future. It’s about finding the smartes, shortest way to desireable end with available means. It is our ability to act on imagined alternatives” – Max Mckeown (Mckeown 2014, s. 244).

Tilpasningsevne

Mckeowens fokus er at opnå en højere grad af tilpasningsevne for organisationen og det kan ske ved at anvende innovation og strategi sammen. Mckeown definerede tilpasningsevne som:

“Adaptability is about recognizing the need to adapt. It’s about understanding the necessary adoption and then adapting as needed. All success is successful adaption. You can adapt to your situation or adapt your situation, adapt ourselves to our environment or adapt your situation to your desires and dreams. ” – Max Mckeown (Mckeown 2014, s. 244).

Læresætning

Max Mckeown definerede en læresætning der kan give et nyt element til den klassiske læresætning til enterprise arkitektur, som oprindeligt blev defineret af Scott A. Bernard.  Bernards læresætning var EA = Strategi + Forretning + Teknologi.  Mckeowns læresætning er Innovation + Strategi = Tilpasningsevne.

Anvendelsesområde

Max Mckeown anvendte en hypotese om at innovation og strategi i kombination med hinanden vil kunne skabe en øget tilpasningsevne for organisationer. Anvendelsesområdet vil derfor ofte være i forhold til produktudvikling og organisationstilpasning samt organisationsoptimering.

Tjeklisten

Max Mckeown opstillede en tjekliste, som jeg har taget enkelte udpluk fra nedenfor:

 • ”Plug yourself into novelty when you catch yourself dismissing the latest fashion or fad, stop that dismissive response and embrace the untested. Doing six impossible things before breakfast tends to come consume 60 original ideas for dinner.
 • Store and play with new ideas. Stick things on noteboards, write ideas on notebooks. Tear out photos. Highlight sentences in books or draw thoughts on napkins.
 • Move between stimulation and isolation. Your brain needs injections of the revolutionary and mind-blowing. You need the provocation of problems.
 • Find new communities and people. Explore other scenes. Go to new places. Wander through your workplace. Start conversations. Create online photo galaeries. Browse academic websites. Read magasines about other professions or travels.
 • Stretch your imagination. Use one idea to find your way to something more extreme. What if you only had 10 minutes to find a solution? What if you had a billion dollars to invest? What could you do if skills were not a limitation? Which magical power would you choose?
 • Embrace your ability to see things differently. Everyone has a unique perspective. Your place in the world, your job, your upbringing, your route to work, your hobbies, your obsessions, your priorities, your ignorance. All of these can be valuable in creating innovation.
 • Identify your problem insights. Pay attention to what’s happening around you. Use your smartphone, keep a notebook, take photos of stuff that doesn’t work. Record videos of what you love. Chat to people with problems. Think about how things could be better.
 • Compare your viewpoints. Look for the differences between it and how others see the situation. Find others who see things differently to fill in the gaps and challenge your insights. Discover know-how that you need now. Use your insights to spark new insights form other people.
 • Look for a match between opportunities to innovate and your personal attributes. How long would your personal attributes. How long would you be willing to work on a creative solution? Are you willing (and able) to work with the people that are need for your innovation to work.
 • Ask around to better understand the level of openness to new ideas.”

Overordnede perspektiver

Max Mckeown introducerede tre overordnede perspektiver I forhold til innovation. Forfatteren beskrev disse på side 45 og side 46:

 • Top-down er et hierarki der træffer beslutning om prioriteter samt opgaver for medarbejderne. Det overordnede fokus for effektivitet og udnyttelse af eksisterende ideer i organisationen. De nye ideer vil ifølge Mckeown vil blive balanceret mellem regler og flow. Mckeown bemærkede, at i disse organisationer vil status være baseret på magt og ressourcer.
 • Organisk er centret om en proces rettet imod at teams træffer beslutninger prioriteter og beslutter, hvem som skal arbejde med hvilke opgaver. Fokus er på effektivitet og udforskning af nye ideer. Mckeown bemærkede, at nye ideer flyder mellem ambition og evner. Mckeown bemærkede, at omdømme og talent giver status i denne type organisation.
 • Ambidextrous (ligehåndet eller kombination af top-down og organisk) som omhandler at diskussion og prioriteter kommer an på kontekst. Mckeown bemærkede at nye ideer sameksisterer og udvikler sammen med eksisterende ideer. I den type organisationer, bemærkede Mckeown, er status baseret på bidrag der støtter organisationens fremdrift mod fremtidige mål.

Koncepter

Nedenstående model blev illustreret af Mckeown på side 101.

211 Innovation model

Bloody omhandler at det er svært for samarbejdspartnere, kunder med flere at forstå, hvorfor de skal samarbejde med organisationen og dens teams. De innovationer som organisationen laver er nok gode, men det giver ikke nødvendigvis buy in fra omverdenen.

Beautiful omhandler den konkurrencemæssige situation, hvor ingen kan gøre det eksakt samme som organisationen eller teamet, og disse er foran teamet.

Paradise omhandler at organisationen eller teams kan gøre noget som ingen konkurrenter kan kopiere, og konkurrenterne ved ikke hvorfor.

Det handler med andre ord om for organisationer at bevæge sig i retning af zonerne beautiful og paradise.

Max Mckeown beskriver ligeledes at der findes forskellige typer innovationskoncepter, som vil vise sig at have interesse for henholdsvis forretningsarkitekter og enterprise arkitekter. Koncepterne er præsenteret i nedenstående illustration:

212 Innovation koncepter

Det er skal bemærkes at relationen mellem koncepterne i reinforced kolonnen er at forbindelserne mellem kernekoncepterne og de dertilhørende komponenter forandres.

Mckowen bemærkede at incremental innovation forstærker kernekoncepter, men forandre ikke relationen mellem dem.

Mckeowen beskrev også, at modular innovation ændre ikke ved koncepterne mellem kernekoncepterne, men til gengæld så forbindelserne.

Mckeowen bemærkede også, at arkitektonisk innovation finder nye måder at forbinde komponenterne på.

Mckeowen beskrev også at radical innovation skaber nye forbindelser mellem komponenter og koncepter såvel som ændringer der gør at komponenterne og koncepterne får nye måder at fungere på eller fjerne eksisterende begrænsninger.

Planlægning

Max Mckeown bemærkede at der var et behov for, at innovation planlægges sammen med andre dele af organisationernes strategier. Dette kom til udtryk med nedenstående tilføjelser til Mckeowns tjekliste til innovation:

 • ”Create a roadmap for your innovation with 3-5 stages, or milestones, over 3-5 years”
 • “Start your roadmap with general trends for innovation in your market or extended situation. Understand the potential turning points. What would make your innovation easier? What would make your innovation irrelevant?”
 • “Continue your roadmap by listing the things that needs to happen for your innovation to be successful in the real world. How much money do you need? How will you get the innovation to market?”
 • “Draw the roadmap and stick it up on the wall. Use the various tools and questions in this book to increase your understanding of the path to successful real-world innovation”.

Organisationen kan dermed havde gavn af en eller flere forretningsarkitekter eller enterprise arkitekter der kan være med til at udarbejde de relevante roadmaps i samarbejde med en eller flere interessenter i organisationen, så planerne kan realiseres og innovation kan skabes.

Vurdering

Bogen er anbefalingsværdig for forretningsarkitekter og enterprise arkitekter der er ansat både i den offentlige sektor såvel som i den private sektor. Bogen er god og giver et godt indblik i, hvordan organisationer kan opnå en højere grad af innovation og en form for organisatorisk optimering.

Bogen kan vise sig at være et værk inden for innovation og strategi, og dermed kan værket påvirke koncepterne som enterprise arkitektur go forretningsarkitektur. De to grunde er nok til at enterprise arkitekter og forretningsarkitekter med fordel kan anskaffe bogen og anvende den viden som beskrives i den.

Konklusion

Bogen er værd at anskaffe, og teorierne der præsenteres af Max Mckeown er støttet op af andre teorier, hvilket indikerer at teorierne kan anvendes til at skabe bedre resultater for de organisationer der vælger at anvende dem. I organisationerne vil det typisk vist sig at være en eller flere personer i topledelsen der vil fungere som sponsorer for anvendelsen af teorierne og en eller flere arkitekttyper der vil stå for gennemførslen af forandringen. Derfor kan både forretningsarkitekterne og enterprise arkitekterne have glæde af den viden der beskrives i ”The Innovation Book”, og det vil skabe merværdi, hvis en planlægnings tilgang til innovation anvendes.

Bibliografi

 1. Mckeown, Max, The Innovation Book, Pearson Publishing, 2014.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: