CIO: Digital forretningsudvikling

Der findes en række ting som den moderne IT-leder bliver nødt til at tage højde for. En ting er de teknologier der kan bruges til at honorer de forretningsbehov som organisationen har, og den anden er, hvilke forretningsmæssige udfordringer som organisationen står overfor i forhold til at kunne håndtere de krav som kunderne, leverandørerne, interessenter fra offentligheden og de lokale myndigheder stiller.

Teknologier

Nexus of forces er en tilgangsvinkel som Gartner arbejder med henblik på at kortlægge nye teknologier der forventes at have en betydning på de fleste organisationer. De seks forskellige teknologier er skyen, big data, social og mobil. Dertil kan IT-lederen med fordel også forholde sig til ”internet of things” som konceptuelt omhandler at flere teknologier i hustande, virksomheder, NGO’er og offentlige myndigheder kan kobles sammen og nye data og informationer kan opbygges.

De seks kategorier bliver behandlet nedenfor:

 • Skyen
 • Big data
 • Sociale medier.
 • Mobile enheder.
 • Internet of things.
 • 3D print.

Skyen

Der findes en række interessante muligheder ved at arbejde med teknologier der findes hos leverandører i skyen. Dele af disse er software som en service (SaaS), infrastruktur som en service (IaaS) og dataanalyse som en service. Konceptet omhandler overordnet set at infrastruktur og visse applikationer flyttes ud hos en eller flere leverandører der har bygget API’er der understøtter at virksomheden kan oprette og tilpasse sin infrastruktur. Nedenfor er et par eksempler på, hvordan skyen kan påvirke organisationen:

 • Servere og applikationer er flyttet ud hos store leverandører der er specialiserede i drift.
 • Billigere omkostninger ved drift, men også andre typer risici så som lock-in og manglende ansvar ved nedbrud.
 • Kræver andre profiler i IT-afdelingen med henblik på håndtering af leverandører og skitsering af nye løsninger.
 • Kræver mere fokus på stabile dataforbindelser mellem organisationen og leverandørerne, hvilket igen åbner op for andre typer risici.

Big Data

Flere og flere data er i dag tilgængelige om forbrugere, leverandører og verdenen generelt. Data kan i den rette kontekst og det rette analysesystem anvendes til at give beslutningstagere mulighed for at træffe de rette beslutninger der kan give organisationen fordele overfor sine konkurrenter eller modstandere. Nedenfor findes et par eksempler på, hvordan bedre anvendelse af data herunder big data kan påvirke organisationen:

 • Applikationer og database systemer kan sammen bruges til at identificere adfærd blandt kunder og leverandører. Disse informationer kan bruges til at skabe innovation.
 • Big data kan bruges til at identificere trends der kan bruges til bl.a understøtte bedre beslutningsoplæg.

Social

I gamle dage mødte folk hinanden ansigt til ansigt og landsbysladderen var det som tiltræk folk til at tale med hinanden (blandt andet). I den digitale tidsalder er mange af de relationer og især de perifære relationer flyttet over på det der kan kaldes for virtuelle social netværk som for eksempel Facebook, Twitter, Google Plus med flere. Samtalerne mellem disse personer kan blandt andet bruges til at identificere nye trends, men også til at påvirke forbrugere og leverandører. De sociale medier har også stor indflydelse på den anskuelse forbrugerne har i forhold til organisationen fx er det blevet nemmere for privatpersoner og NGOer at organisere kampagner mod offentlige organisationer og private virksomheder:

 • Sociale medier som Facebook og Twitter tilbyder i højere grad analyse værktøjer og teknologier til at målrette reklamer mod de rette interessenter.
 • Brugerne på de sociale medier opretter en masse data om sig selv og sit sociale netværk.
 • Brugere har nemmere ved at kommentere, vise tilfredshed og utilfredshed også i forhold til organisationen og dennes produkter.

Mobile

Flere nye IT-løsninger udvikles med henblik på at give brugerne mulighed for at interagere med software imens de er på farten og på det seneste kommer flere ”wearables” i spil, hvilket vil sige at flere IT-løsninger består af ordinært tøj og smykker der bl.a. kan bruges til at indsamle og manipulere information med. Før i tiden var der meget tale om at stationære PC’ere blev udskiftet med bærbare, hvor i dag fokus er mere på at få udskiftet bærbare PC’ere med tablets, smartphones og wearables (briller og ure osv.).

Fra et andet perspektiv, så kan IT-lederen anskueliggøre, at fremtiden inden for mobilitet i høj grad også vil omhandle evnen til at kunne logge på et netværk fx på sociale medier og adgang til data i realtid.

Fra et tredje perspektiv kan mobilitet tolkes som redskaberne til at arbejde til rådighed hele tiden og alle steder.

Nedenfor findes der et par eksempler på emnet mobilitet:

 • Mobiltelefoner (smartphones).
 • Ure (Smart Watches).
 • Tablets.
 • Bærbare computere.

Internet of Things (IoT)

Flere og flere ting forbindes og det gør det samtidigt muligt at få indsigt i forbrug, sammenhænge og trends på nye måder. IT-lederen vil blandt eksemplerne kunne finde husholdningsudstyr som vaskemaskiner, tørretumblere og vandmålere der alle samen vil kunne udveksle data med forskellige protokoller og data der udveksles vil kunne overvåges.

Det forventes at IoT vil påvirke en række industrielle såvel som servicehverv og blandt eksemplerne er nedenstående:

 • Husholdningsapparater der er i stand til at sende servicebeskeder til centralt og lokale API’er.
 • Leverandører af produkter kan på basis af indrapporterede data kunne udleje produkter per brugsbasis og holde øje med stati på produkterne så de kan udskiftes og vedligeholdes.

3D print

Et af de koncepter der bliver interessante at se nærmere på vil være at printe materialer ud på 3D printere. Hertil kan IT-lederen forvente at 3D print med stor sandsynlighed vil erstatte mange mindre produktionslinjer og produktionsanlæg. Det giver IT-lederen og organisationen mulighed for at flytte produktionen hen til der, hvor det giver mening for kunderne eller give kunderne de blåtryk der skal anvendes for at kunne printe leverancerne der skal bruges i forhold til at kunne færdiggøre produktet. IT-lederen kan kunne finde eksempler på erhvervsmæssige fordele:

 • Produktionslinjerne kan flyttes fra fabrikshaller og ud til pladserne.
 • Kunderne kan få adgang til blåtryk og printe leverancerne egne produktionsapparater.

Forretningsmodellen

Udfordringer i forhold til udviklingen på de markeder eller de interesse sfærer, som organisationen arbejder indenfor. Det vil sige at IT-lederen bliver nødt til at sætte sig ind i de trends og de forretningsområder, som organisationen arbejder inden for med henblik på at have de rette teknologier, kompetencer og projekter klar.

Derfor kan det vise sig anvendeligt for IT-lederen at gøre brug af to overordnede modeller til at afdække værdiskabelsen i organisationen. Det er ikke kun IT-lederens opgave at få afklaret forretningsmodellen.

Modeller

Der, hvor IT-lederen kan, starte er at få afdækket forretningsmodellen som organisationen allerede har, og i den forbindelse findes der to overordnede modeller, som IT-lederen kan gøre brug af. Den første model som giver mest mening at gøre brug af er Michael E. Porters værdikæde analysemodel, og den anden model er Osterwalder og Pigneurs business model canvas. Porters værdikæde analysemodel vil typisk vise sig relevant for IT-lederen at anvende overfor beslutningstagerne på samme niveau eller højere oppe i hierarkiet, hvilket skyldes at modellen er meget udbredt undervisningen fra de institutioner, hvor de andre beslutningstagere egentligt stammer fra. Business model canvas er langt hen ad vejen meget anvendelig i forhold til at IT-lederen hurtigt og effektivt kan få afdækket dele af værdikæden, men også den værditilførelse som organisationen giver og samtidigt er business model canvas god at bruge, når forskellige interessenter skal engageres og viden skal illustreres.

Roller

Det kan give god mening at IT-lederen får en eller flere forskellige profiler der findes i IT-afdelingen til at deltage i, at få skabt overblik over den eksisterende forretningsmodel og over den fremtidige. I den forbindelse kan de tre nedenstående profiler vise sig relevante at få arbejdet involveret:

De tre ovenstående profiler har til sammen et godt indblik i, hvordan forretningsstrategien er og hvordan forretningsprocesser og dataflow foregår. Med disse informationer og et sammenhængende overblik for det eksisterende landskab og forretningsmodellen samt at de vil kunne give et godt bud på forskellige scenarier der skal til for at udvikle organisationen til en bedre strategisk position og derigennem understøtte digital transformation.

Transformation af forretningsmodellen

De teknologiske trends vil påvirke de måder, som organisationen vil kunne håndtere sine forretningsaktiviteter på, og de organisationer der vil være i stand til at tilpasse deres forretningsmodeller vil opnå konkurrencefordele. IT-lederen kan derfor med fordel arbejde i retning af implementering af de førnævnte koncepter i organisationens forretningsmodel så de rigtige produkter og services kan udvikles og leveres til de rigtige kunder.

For at IT-lederen er i stand til at implementere koncepterne vil kræve, at IT-lederen får sat en klynge af mindre projekter i gang der kan bevise at organisationen kan anvende koncepterne og de underliggende teknologier og opnå positive resultater.

Konklusioner

Kombinationen af teknologiske trends, forretningsmodeller og det rette hold til at udarbejde input til beslutningstagerne skaber muligheden for, at IT-lederen er i stand til at kunne påvirke organisationen og forretningsudviklingen. Forretningsudviklingen er det man overordnet set kan kalde for ”digital transformation”.

Kilder

 1. Michael E. Porter.
 2. Osterwalder & Pigneur.
 3. Gartner.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: