CIO: Den moderne CTO

I mange store organisationer kan det vise sig at der findes et stort behov for at IT-lederen (CIO) har mange opgaver i forhold til at indgå dialog med de forskellige forretningsenheder i organisationen, hvorpå det kan vise sig svært at få prioriteret den teknologiske udvikling og driften i organisationen, hvis IT-lederen ikke uddelegere arbejdet til en eller flere personer i organisationen. Et bud på en rolle der kunne oprettes i organisationen til at varetage drift og udviklingsopgaver kunne være en Chief Technology Officer (forkortet CTO) der fokusere på de mere tekniske sider af sagen ved at understøtte en stor organisations IT.

Der findes dog også situationer, hvor CTO rollen og CIO rollen ofte vil varetage de eksakt samme opgaver i organisationen, men som tidligere nævnt, så vil det ofte give mening for IT-lederen i store organisationer at uddelegere arbejdsopgaver til en person med rollen CTO.

IT-udvikling og IT-drift

Organisationens CTO kan have ansvar for IT-udvikling, tilpasning og drift, hvor han eller hun ofte vil koordinere med IT-lederen med henblik på at få prioriteret de rigtige projekter og få dem sat rigtigt i gang.

I denne kontekst vil den moderne CTO arbejde med at få udvalgt de rigtige teknologier og de rigtige ressourcer med de rette kompetencer. CTO’en vil typisk have en strategisk rolle, men den strategiske indflydelse på organisationen kan hurtigt vise sig at være svindende.

Leder af IT-arkitektur

En CTO kan også vise sig at være den ledende rolle inden for organisationens IT-arkitektur. CTO’en vil i denne rolle typisk have rollen chefarkitekt, det vil sige den ledende enterprisearkitekt, i IT-afdelingen. Chefarkitekten gør brug af input fra andre arkitektprofiler så som:

  1. Enterprise arkitekt
  2. Forretningsarkitekt
  3. Informationsarkitekt
  4. Applikationsarkitekt
  5. Teknologiarkitekt

CTO’en vil i den forbindelse arbejde med at give input til IT-lederen og den øvrige direktion via de tekniske målbilleder der udarbejdes for IT-afdelingen og dennes støtte til de enkelte forretningsenheder. CTO’en vil typisk få input fra forretningspartnere og forretningsenheder til at sende de forskellige arkitekter hen de rette steder i IT-afdelingen og de rette steder i forretningsenhederne med henblik på afklaring af projekter.

I de fleste organisationer, hvor IT-arkitektur er implementeret på den rigtigt, vil CTO’en som har ansvaret for IT-arkitektur kunne påvirke organisationen strategisk ved bl.a. sikre at forretningsenhederne bliver inddraget mere proaktivt.

Leder af IT-udvikling

En CTO kan også vise sig at være en relevant rolle i mange højteknologiske små og mellemstore virksomheder, hvor rollen omhandler at fungere som den ledende udvikler der sikrer fremdrift af udviklingen af det digitale produkt som organisationen enten forventer at udbyde (sælge) eller til at understøtte drift og udvikling af organisationen.

Rollen vil typisk involverer at CTO’en har stor magt i organisationen, fordi vedkommende har dyb teknisk indsigt i organisationens produkt og er i stand til at omsætte sin viden til et bestemt produkt, som organisationen skal have på plads før det er muligt at kapre et marked.

Leder af datamining

En CTO kan også vise sig at være lederen af organisationens teknikske data-mining enhed, og som står for at fastlægge de retningslinjer og algoritmer der skal anvendes med henblik på at understøtte at de forskellige datasæt i databaserne, som organisationen har adgang til kan analyseres.

CTO rollen vil i denne kontekst være centret om identificere de teknologiske muligheder der findes ved at investere i de forskelligartede teknologier der understøtter analyse på store datasæt. Rollen er bestemt vigtigt og de kan gøres til en strategisk rolle for de fleste i organisationen, men rollen kan hurtigt lede til at være en udførende rolle der rapportere til IT-lederen om hvilke muligheder der findes ved at gøre data tilgængelig via forskellige kanaler og samtidigt gøre analyserapporterne klare.

CTO rollen har en række interessante perspektiver, da personen hurtigt kan spille en vigtig rolle i forhold til at understøtte forskellige organisatoriske optimeringsprojekter, hvortil IT-lederen (Chief Information Officer) hurtigt kan vise sig at være den der sikre at de strategiske projekter bliver prioriteret og at disse projekter bliver kommunikeret til de rette personer.

Konklusion

Der findes forskellige typer CTO’er der og deres roller er ofte relevante i forhold til at styre arkitektur, IT-udvikling og IT-drift, hvor IT-lederen vil være i stand til at arbejde med forretningsudvikling og håndtering af de enkelte interessenter.

De forskellige typer situationer, hvor CTO’en kommer i spil vil det give mening at arbejde med IT-arkitektur og IT-udvikling med henblik på at fremme sin strategiske indflydelse på organisationen og samtidigt arbejde i retning af bedre implementering af strategiske projekter der er med til at understøtte, at organisationen kan opnå de fastlagte strategiske målsætninger. IT-lederen kan medfordel anvende en CTO, da CTO’en vil være i stand til at kunne håndtere de daglige beslutninger der skal træffes for at sikre, at IT-afdelingen bidrager til at organisationen opnår de fastlagte målsætninger.

I små virksomheder, hvor CTO’en agere som chefudvikler vil det give mening for vedkommende at arbejde med at fremme en forståelse af det tekniske produkt, men også en forståelse af, de behov som kunderne har i og uden for organisationen. Derfor giver det mening for vedkommende at arbejde i en retning, hvor vedkommende kan fastlægge den teknologiske strategi, som i de situationer typisk vil være uformel og implicit. I tilfælde af organisationen er i vækst, så vil det ofte give mening for CTO’en at arbejde i retning af IT-udvikling og IT-drift og derefter i retning af arkitektur-styring.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: