10 evner der vil underminere din karrierer som enterprise arkitekt

Mike Daley stod for præsentationen på EA summer school og Mike repræsenterer PageGroup, hvor han er global director of strategy & architecture.

PageGroup

Virksomheden har 7038 ansatte over verdenen og virksomheden varetager rekruttering og HR. Mike Daley kom ind på at fokus er på strategi og arkitektur har stærke forbindelser til hinanden og i forhold til PageGroup er det en interessant ting, da PageGroup ikke selv har haft en strategi der kunne omsættes til aktive handlinger. Mike kom ind på, at han ikke vil tale ret meget om informationsteknologier, da de reelle problemer findes blandt mennesker og politik i virksomheder.

1.Lad være med at samarbejde

Mike kom ind på, at en enterprise arkitekt skal samarbejde for at kunne opnå den indflydelse og de leverancer som er nødvendige. Enterprise arkitekten er som kaptajnen på et skib, hvorfor man skal kunne sætte retningen for virksomheden, men det handler ikke om at opretholde en demokratiske debat eller afstemning. Set fra en virksomheds synspunkt, så skal enterprise arkitekt kunne omsætte strategien til projekter og sætte retningen, hvorfor enterprise arkitekten også skal have holdninger til de emner der er oppe i tiden.

2. Lyt ikke efter

Mike kom ind på at alle mennesker har en mening og alle mener at have det rigtige svar. Enterprise arkitekten kan derfor ikke bruge sin tid på at lytte på alle interessenterne i virksomheden, hvorfor enterprise arkitekten skal være meget selektiv.

Mike brugte her et eksempel med en workshop som havde fundet sted med en række interessenter i en virksomhed vedrørende den strategiske retning i virksomheden, hvor en række af interessenterne havde brugt en masse energi til at forklare om emner der ikke kunne bruges i den relevante kontekst. Det fik forretningsejeren som deltog i workshoppen til at droppe projektet.

3. Følg ikke op på andre menneskers behov

Enterprise arkitekten skal ikke være for fokuseret på at følge op på andre menneskers behov. Enterprise arkitekten bør være drevet efter virksomhedens mission og vision. Mike bemærkede, at især mellemledere er de sværeste mennesker at håndtere i forhold til udvikling og drift af en virksomhed.

4. Hjælp ikke andre

Mike bemærkede, at enterprise arkitekten ikke skal hjælpe andre i organisationen. Hjælp i organisationen kan skabe kaos i organisationen, og hjælp er et basalt menneskeligt instinkt. Det er til gengæld et problem at enterprise arkitekten hjælper andre, da det vil lede enterprise arkitekten væk fra den mission og store opgave som personen står overfor. Det at hjælpe andre i organisationen, kan ifølge Mike, lede til at organisationens operating model (driftsmodel) bliver unødigt kompliceret på grund af ansvaret for opgaverne ikke er på plads. Det er især et problem i flade organisationer uden hierarkier, da ejerskabet for problem og løsning ofte bliver mindre klart.

5. Sæt ikke klare og aftalte mål

Mike kom ind på, at især SMART begrebet og SMART(e) mål ofte leder til at målene bliver fortolket på en måde som skaber “zombie” aktiviteter der minder om arbejde, men disse aktiviteter har ofte meget lille værdier. Det som er vigtigt i denne kontekst er at man finder de rette mål, de rette resultater kan udledes af målene og målene helst skal være med til at forandre verdenen.

Mike kom ind på at selv ingen mål er bedre end dårlige mål i organisationen.

6. Arbejd ikke og opnå ikke gode resultater

Fokus for enterprise arkitekten er ikke at oprette en masse bureaukrati, evalueringskriterier med mere. Det skaber ganske enkelt ikke glæde blandt interessenter i topledelsen, at de skal forholde sig til en række nye regler, standarder og måder at arbejde på. Mike kom ind på, at han har været til en del møder, hvor enterprise arkitekter har fremlagt diagrammer, hvor få forstår indholdet end enterprise arkitekten, hvorfor det bruges til at håndhæve en overhøjhed i lokalet hos dem som forstår indholdet frem for dem som ikke gør.

Mike brugte også et eksempel på at især salgsafdelingen er ikke særlig interesseret governance, struktur og processer.

Hertil skal enterprise arkitekten tænke i baner om at det reelle arbejde ikke er på diagrammer og dokumenterne ikke er slutmålet. Mike kom herefter ind på, at der ikke findes en egentlig begrænsning på antallet af best practices.

7. Arbejd ikke som et hold med et fælles mål

Medlemmerne af holdet vil antageligt ikke bidrage, men de vil ofte være med til at tage æren for arbejdet. Det gælder især for enterprise arkitekter, da disse ofte betragtes som en omkostning i store organisationer, hvorfor de ofte levere, men sjældent får æren for arbejdet i de teams som de arbejder for.

8. Vær ikke tilpasvenlig

Mike kom ind på et citat, at verdenen ofte tilpasses til den person som ikke tilpasser sig. Derfor skal man arbejde med en fremgangsmåde, hvor man ikke bare passer ind i gruppen og man skal helst undgå group think. I øvrigt giver fremgangsmåden en bedre model for at fremskaffe bedre resultater, da tidsplaner kan fastholdes stramme.

9. Gør dig ikke bedre

Enterprise arkitekten skal fokusere på mennesker som en risiko og konstant overveje muligheden at forlade dem. Ligeledes hvis du bruger hele dagen på at tænke på, hvad du er dårlig til, så vil du bruge din energi forkert. “Haunted people frighten” og frygt er i udgangspunktet en blokering for kreativitet og muligheden for originale tanker.

Mike kom ind på, at enterprise arkitekt rollen ikke er særlig teknisk. Det er en ledelsesmæssig rolle.

10. Del ikke dine tanker eller konklusioner

Enterprise arkitekten har en række insights og har en række konklusioner som kan bruges. Fokus er dog ikke at dele dem unødigt med en række forskellige personer, som alle tænker er nok har tænkt noget lignende på et andet tidspunkt. Enterprise arkitekten har evnen til at identificere mulighederne, men det giver ikke mening udbrede kendskabet direkte til personerne.

Generelt

Mike kom ind på at alle ovenstående punkter er kontekstuelle og det derfor ikke findes en direkte “vej” mod at fejle ved at bruge de ovenstående 10 evner. Det er alt afhængigt af organisationskulturen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: