Erfaringer fra en enterprise arkitektur vurderingsproces med et fokus på strategiske digitaliseringsprogrammer

Sune B. Krings stod for foredraget på EA Summer School. Sune repræsenterede PwC på EA sommerskolen. Fokus for Sunes præsentation omhandlende finanssektoren, og hvorfor det er interessant at anvende enterprise arkitektur i finanssektoren.

PwC som case-virksomhed

PwC har cirka 2.000 ansatte i Danmark, hvoraf 150 ansatte arbejder med teknologier inden for finanssektoren. Fokus har i PwC været at finde på løsninger der understøtter eksisterende behov og fintech, hvilket vil sige fremtidens behov og løsninger til finanssektoren.

Finanssektoren i Danmark

Sune bemærkede, at de kerne IT-systemer der anvendes i Finanssektoren i Danmark alle er mellem 40 og 50 år gamle. IT-systemerne er med andre ord modne til udskiftning ifølge Sune, hvilket der findes en diskussion i den finansielle sektor om integrationen mellem de forskellige aktører på markedet, men også hvordan aktørernes forskellige forretningsprocesser er blevet digitaliseret. Sune gjorde opmærksom på at næsten alle produkter i den finansielle sektor er blevet næsten digitale.

Sune kom herefter ind på livsforsikrings- og pensionssektoren i Danmark, hvor mange af de arbejdsgiverbetalte pensioner er virtuelle produkter i den forstand, at arbejdsgiver indbetaler et beløb til et andet selskab under tro og håb om at medarbejderne får mere ud af de penge end ved at udbetale dem direkte til arbejdstageren.

Sune kom herefter ind på de forskellige digitaliseringsgrader der findes blandt de forskellige pengeinstitutter og banker i Danmark. Her havde han sammen med PwC identificeret tre arketyper i forhold til anvendelse af “gammel IT” og “ny IT”. Forskellen mellem kerne-processer og systemer der kan være målrettet front-end eller backend.

Forventninger fra markedet

Sune kom ind på, at der findes nogle overordnede forventninger fra markedet:

 • Brugervenlighed og simple løsninger.
 • Tilgængelige 24/7.
 • Lave omkostninger,
 • Hurtigere support.
 • Bedre services.
 • Nye produkter og services.

Sune kom herefter ind på, hvilke teknologier der vil påvirke finanssektoren inden for en kort tidshorisont:

 • Dataanalyse.
 • Kunstig intelligens.
 • Blockchains.
 • Internet of Things.
 • Augmented- og virtuel reality.

Regulering og compliance

Sune kom hertil ind på, at Compliance område også vil vise sig relevant for enterprise arkitekter i finanssektoren at studere nærmere og arbejde med i pengeinstitutterne m.v., da det kan vise sig at blive gode muligheder:

 • PSD2.
 • Cyber Crime.
 • AML.
 • GDPR.
 • MiFID II.

Enterprise arkitektur rammeværker

Sune kom ind på i sin præsentation, at der er forskelle på at have dialog med topledelsen  i virksomheder versus det have dialogger med virksomhedernes IT-afdelinger. PwC arbejder dog med forskellige typer rammeværker med henblik på at give beslutningstagerne overblikket og med henblik på at gennemfæøre reviews af projekter m.v.

I forhold til enterprise arkitektur, da arbejder PwC typisk med validering af principper for datamodeller, system integrationer og system-komponenter. Ligeledes arbejder PwC på validering af principper for systemlandskabet og rollerne i forhold til rollerne for mennesker og systemrollerne.

PwC foretager også reviews af projekter, hvorfor validering af projekt ledelses processer, dokumentation og processer, organisering af kompetencer og samarbejde i projektet m.v.

Sune gjorde opmærksom på, at PwC arbejder med en “hypotese-drevet” tilgang, hvor interessenter bliver udspurgt om, hvad de tror der er galt med projektet eller organisationens arkitektur. Hertil anvender PwC rammeværkerne som guidende principper og dette er med henblik på at undgå bias i forhold til review af organisationen. Sune gjorde opmærksom på, at PwC typisk foretager et review over en tidsperiode på fire til otte uger, hvilket bl.a har til hensigt at fastholde beslutningstagernes interesse i reviewet. Sune gjorde opmærksom på, at PwC anvender en SPOC som har ansvar for dialogen med interessenterne, hvori det er relevant at fokusere på dialogen mellem interessenterne i reviewet fremfor selve dokumentationen fra vurderinigen som har prioritet. Sune pointerede efterfølgende, at fremgangsmåden er interview-baseret.

Ydermere så foretager PwC, ifølge Sune, en simplificering og kommunikere resultaterne fra vurderingen til interessenterne der er involveret.

Procesmodel

Sune kom ind på at den første uge i vurderingen vil være at identificere problemet og dettes pain point. Uge 2 og 3 bruges på dokumentation, interviews, hypotese for forretningen og andre nøgle ressourcer. Uge 4 bruges typisk på at interview af tekniske ressourcer samt uge 5 og 6 anvendes til observationer.

Simplificering af modeller

Sune kom herefter ind på eksempler på simplificering af artefakter, hvortil Sune viste et “capability map”, vor både selve artefaktet med henblik på enterprise arkitekter blev præsenteret, hvorefter han viste, hvordan samme artefakt så ud, når det blev præsenteret for topledelsen i organisationen. Hertil viste Sune ind på, at PwC har udarbejdet en “one-pager” der kan opsummere en vurdering af en organisations arkitektur og samling af projekter på en A4 side.

Projektorganisering og struktur påvirker arkitektur

Sune gjorde opmærksom på, at PwC har erfaret at projektorganisering har indflydelse på løsningsarkitekturen og enterprise arkitekturen har betydning for, hvad der bliver leveret af projekterne. Konkret kom Sune ind på en case-virksomhed der nok oplevede at et projekt kom med en masse leverancer og funktioner, men intet af det leverede fungerede efter hensigten. Det viste sige, ifølge Sune, at den pågælende projekt-organisation ikke havde afklaret, hvad der egentlig var definition-of-done for de enkelte funktioner der skulle udvikles.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: