Deling af viden

“Much of what enterprise architects do is transmit, translate and transform knowledge across boundaries, whether the boundary is between customer and vendor, between “business silos”, or between the classic ‘business’ and ‘IT’.” - John Gøtze (Gøtze, The Changing Role of the Enterprise Architect, 2013, s. 5).

Forandringsprocesser

“The role of EAM for guiding strategic change is frequently discussed. A central strategic change goal or outcome is to achieve close alignment or fit between an organization’s desired position in the marketplace and its internal structures and processes. The results suggest that the application of EAM in the strategic change process can support attaining... Continue Reading →

Sprint retrospektiv

Der findes en række gode grunde til at gennemføre et retrospektiv. En god grund er at scrum-masteren kan blive klogere på, hvordan sprinter kan styres bedre. En anden god grund er at arbejde processen, hvor produktet som scrum-teamet arbejder med kan blive bedre, så det er mere sandsynligt at der kan leveres et produkt der... Continue Reading →

Nye toner om “Serviceplatformen”

KOMBIT (Kommunernes fælles IT-selskab) som blandt andet har til formål at facilitere monopolbruddet fra KMD og facilitere udviklingen af fælleskommunale IT-systemer; har efter kort betænkningstid orienteret markedet om tankerne vedrørende et kommende udbud af IT-løsningen “Serviceplatformen”. I forhåndsmeddeleslen har KOMBIT gjort opmærksom på, at man ønsker en nærmere dialog med leverandørerne om mulighederne herunder teknologivalg... Continue Reading →

Er løsningsarkitektur positivistisk?

Korhonen & Molnar (2014) arbejder med en antagelse om det som kaldes for enterprise-wide IT architecture (eller en smule forsimplet kaldet løsningsarkitektur) har et positivistisk udgangspunkt, da fokus er på ressourceoptimering og der dertil findes en række best practices inden for EWITA som ikke nødvendigvis er gode eller relevante at bruge, når organisationen arbejder med... Continue Reading →

EA som et informationssystem

“In general, EA can be considered as a structured description of the enterprise and its relationships, which may make it the fundamental “management information system” for the enterprise” - Simon et al. (Enterprise architecture management and its role in corporate strategic management, 2013, s. 6).

Synergi på tværs af organisationen

“The primary mechanism through which EA helps an organisation to improve Resource Complementarity is through the identification of the potential enterprise-wide synergies” - Tamm et al. (2011, s. 155).

EA er mere end IT arkitektur

"The tools, methods, frameworks and best practices that work well in IT architecture - are not optimal when applied in the higher domain, in which EA provides the coordination logic over the resource base. There would be no one-size-fits-all approach that could be uniformly applied across the board." - Janne J. Korhonen & Wolfgang A. Molnar... Continue Reading →

Top-down filosofi

"Kettinger et al. note: "To achieve both business and standardization and business flexibility requires more than just a global IT architecture; it also requires an information-oriented top-down management philosophy that promotes corporate-wide information management practices and information behaviours and values"" - Frank Radeke (Toward Understanding Enterprise Architecture Management's Role in Strategic Change: Antecedents, Processes, Outcomes,... Continue Reading →

Blockchain

Digitaliseringschef Cecilie Kristensen fra Københavns Kommune åbnede foredraget. Huskøb i en digital verden Mats Snäll præsenterede, hvad den svenske stat har gjort inden for blockchain. Snäll gjorde opmærksom på, at den svenske stat ikke har implementeret noget endnu. I Sverige registrerede en milliard svenske kroner inden for ejendomme og huse. Snäll bemærkede, at det er... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑