Forretningsarkitektur

Forretningsarkitektur er et meget løst defineret koncept, men konceptet har ofte en stor betydning for it-afdelingens samspil med resten af organisationen. Forretningsarkitektur er, som jeg ser det, en del af enterprise arkitektur programmet.

Generelt for de fleste virksomheder findes der tre perspektiver der alle høre sig til enterprise arkitektur programmet, og i udgangspunkter mener jeg at disse kan overføres til forretningsarkitektur programmet.  Dette blogindlæg har til formål at formulere en definition af begrebet forretningsarkitektur.

Der findes tre overordnede perspektiver (processer, teknologier og projekter).  De tre perspektiver er nødvendige at inddrage i forhold til begrebet forretningsarkitektur, da organisationen ellers ikke vil være i stand til at kunne håndtere problemstillinger relateret forandring og tilpasning.

Processer

Det første perspektiv i udgangspunktet processer, da organisationen har til formål at producere noget til en kunde. Aktiviteterne kan grupperes i processer, hvormed det giver mening for organisationen til at undersøge, hvordan processerne egentlig hænger sammen, og hvordan de skaber mere værdi for organisationen.

En af de opgaver som forretningsarkitekter egentlig burde arbejde med er at identificere de nuværende processer der findes i organisationens enterprise arkitektur.

  1. Skab overblik over de nuværende processer.
  2. Måling på processerne.
  3. Optimering af processerne så de hænger bedre sammen, så gennemløbstiden reduceres.

Teknologier

På grund af teknologier der er tilgængelige må det også antages at forretningsarkitekter arbejder sammen enterprise arkitekterne og løsningsarkitekterne i forhold til at sikre en form for ”obliteration”. Det vil sige at de processer der eksisterer bliver tænkt igennem fra ny, og anvende forskellige former for teknologi til at forbedre systemerne.

Ydermere er der tre undergrupper i forhold til analyse af de teknologi perspektivet:

  1. Business  cases.
  2. Kravspecifikationer.
  3. Governance og prioriteringsmatricer.

Projekter

For at få ændret på den situation som organisationen befinder sig  i. Forandringen kan ske ved at sætte projekter i gang, men denne forbindelse bør forretningsarkitekterne arbejde med at få styr på de ressourcer der er til rådighed, og prioritere de forskellige projekter. Projekter spiller også en anden rolle for eksempel så er der ofte en hvis opmærksom omkring de enkelte projekter,  og dermed findes der muligheder for at kunne få et fokus over på forretningsarkitektur.

  1. Projekter gør forretningsarkitekturen synlig. Det er godt i en verden, hvor paradigmet ”at se er at tro” er det gældende.
  2. Projekter er med til at sætte fokus på bestemte problemstillinger i en periode.
  3. Projekter kan være med til at vise, hvordan organisationen hænger sammen.

Nu hvor de tre perspektiver er opstillet kan en definition udledes.

Definition

Forretningsarkitektur omhandler at skabe et samlet fokus processer, teknologi og processer. Det handler om at få samlet en afdeling der kan foretage den funktion at analysere processerne, opstille kravspecifikationer, business cases, målinger og opfølgning. Forretningsarkitektur er typisk rettet imod en vinkel der er med til at prioritere projekter som it-afdelingen indgår i. I det at flere og flere projekter omhandler noget med kommunikation og interaktion over infrastrukturen, så vil flere og flere projekter med stor sandsynlighed komme i berøring med it-afdelingen.

 

Forretningsarkitektur er en del af enterprise arkitektur programmet, men funktionen har nogle andre grænseflader. Grænsefladerne gør at forretningsarkitektur funktionen har behov for nogle andre kompetencer, men i udgangspunktet levere forrentningsarkitektur funktionen viden til enterprise arkitektur programmet i form af artefakter og videndeling.

Et fokus som forretningsarkitektur funktionen bidrager med er et forbedret syn på, hvad de andre dele af organisationen ønsker at it-afdelingen skal levere, hvormed forretningsarkitektur også omhandler at indsamle information og prioritere projekter.

One thought on “Forretningsarkitektur

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: