Guru – (1/4)

Der findes mange gode bøger om enterprisearkitektur, it-governance, it-investering og holistisk ledelse. Jeg har haft fornøjelsen at have læst en del bøger omhandlende disse emner og jeg vil i den forbindelse opbygge en litteraturmodel. Modellen vil være baseret på de tre niveauer der indikeres i bogen ”Coherency Management: Architecting the firm for alignment, agility and assurance” Doucet et al (2009).

Doucet et al definerer reelt fire stadier som et enterprisearkitektur program kan være på. Det første stadie beskrives som værende det stadie, hvor organisationen reelt ikke er begyndt at tage hånd om sin enterprisearkitektur.

Det andet, men reelt det første, stadie beskrives som værende der, hvor organisationens beslutningstagerne er nået til den opfattelse af at der findes et behov for at få styr på organisationens enterprisearkitektur, og der igangsætter organisationen enterprisearkitektur programmet. Programmet er udelukkende fokuseret på at identificere artefakter der kan relaterer sig styring af organisationens informationsteknologi.

Det tredje, men reelt det andet, stadie beskrives som værende der hvor de artefakter og modeller som enterprisearkitektur programmet anvendes i både it-afdelingen og i afdelinger uden for it-afdelingen, altså det man typisk kalder for forretningen.

Det fjerde, men reelt det tredje, stadie beskrives som værende der hvor enterprisearkitektur funktionen og programmet reelt er flyttet til det der kaldes for forretningen. Det er beslutningstagere fra ”forretningen” står over selve enterprisearkitektur funktionen.

De forskellige lag af modellen behandles nedenfor.

Litteratur for fundament arkitektur

Der findes en masse interessant litteratur omhandlende enterprisearkitektur i forbindelse med håndtering af rene it-problemstillinger. Dette stadie for enterprisearkitektur er stadig det mest udbredte form for anvendelse af begrebet enterprisearkitektur.

Inden for denne genre findes emner som it-governance, it-porteføljeledelse, BITA (it til forretningsafstemning) og skabelsen af et fællessprog. Ligeledes findes litteraturer om investeringer i it og risicistyring, hvori enterprisearkitektur indgår.

Litteratur ligger fundamentet for den organisatoriske udvikling og dermed den udvidede litteratur.

Litteratur for udvidet arkitektur

Denne gren af litteraturen omhandler udviklingen af enterprisearkitektur programmet der kan bruges på flere forskellige måder, hvori et enterprisearkitektur program vil kunne understøtte udviklingen af organisationens mulighed for at få styr på sine forretningsmodel, processer og ledelse.

Fokus er på at skabe et fokus på at skabe et fundament for holistisk ledelse og skabe et fundament for konkurrencefordele. En del af den litteratur der findes i dette niveau af enterprisearkitektur programmet omhandler systemtænkning og hvordan systemerne påvirker hinanden for at skabe mere end systemerne selv.

Enterprisearkitektur programmet har til formål at kunne give it-afdelingen og de andre afdelinger i organisationen mulighed for udvikling.

Litteratur for indlejret arkitektur

Holistisk ledelse og arkitektur anvendes på alle niveauer i organisationen. I min optik vil der være tale om en situation, hvor organisationen anvender en række værktøjer der gør at der findes flere forskellige niveauer af arkitekter. Arkitekterne er med til at understøtte arkitektur processen.

Fokus for denne type litteratur vil typisk omhandlende proesserne, teknologi og forretning på understøttelse af medarbejderne og mellemledelsens evne til at kunne understøtte forandringen der er støttes af bestyrelsen og topledelsen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: