En forretnings it-strategi (1)

Formuleringen af en forretningsorienteret it-strategi omhandler blandt andet at identificere de behov, som organisationen har i forhold til at kunne imødekomme de forhold som det forventes, at virksomheden vil stå overfor i løbet af en realistisk tidshorisont. Det handler ligeledes om at engagere de rette beslutningstagere på de rette tidspunkter.

En maksime udtrykker et princip eller leveregel, og konkret i dette tilfælde har maksimer til formål at understøtte udviklingen af en it-strategi der tager hensyn til udviklingen af de ”capabilities” (eller egenskaber), som organisationen har behov for.

Maksimer

En maksime består af en kort struktureret sætning der beskriver, hvad organisationen forventes at kunne leverer. Broadbent & Weill (1997) mener fem til seks forretningsmaksimer er hvad topledelsen og mellemledelsen kan huske.

Five or six maxims are usually the most that executive managers can communicate and operational managers can understand” – Broadbent & Weill (1997, s. 5)

I udgangspunktet findes der to typer maksimer. Den primære maksime som er kendt som forretningsmaksimet tager sit udgangspunkt i identificering af de ”egenskaber”, som organisationen skal have, set i forhold til at understøtte sin udvikling. Disse kaldes ifølge Broadbent & Weill (1997) for forretningsmaksimer.

En it-maksime skal bruges til at identificere, hvilke dele af organisationens it-infrastruktur, som organisationen skal investerer i for at kunne levere sine produkter eller services.

Broadbent & Weill (1997) arbejder videre med den antagelse at der findes flere it-maksimer end der findes forretningsmaksimer, da der forventes at flere behov for at præcisere, hvilke dele af organisationens it-infrastruktur som beslutningstagerne skal investerer i for at kunne understøtte forretningsudviklingen.

Kontekst

Artiklen og sidenhen bogen der henviser til begrebet forretnings  – og it maksimer omhandler den moderne it-leders fokus på at kunne understøtte forretningsudvikling igennem sin rolle som en leder af en drivkraft for automatisering og udvikling. Ydermere kommer arbejdet ind i en kontekst, hvor begrebet principper kommer i spil som for eksempel med Greefhorst & Propers værk omhandlende principper der anvendes til at definerer rammerne for, hvordan organisationens enterprisearkitektur burde udvikle sig. Det handler om kommunikation og det handler om at budskabet hænger ved hos beslutningstagerne og medarbejderne, når beslutninger træffes i forhold til håndtering af informationsteknologi. en maksime er kortere end et typisk princip, og bruges mere som opremsning af en bestemt egenskab. Et princip beskriver som regel et rationale og en konsekvens og kan på sin vis være en videre udvikling af maksimerne.

Konklusion

For at ligge et fundament for en forretningsorienteret it-strategi så kræves det at en specialist som for eksempel en chefarkitekt eller enterprisearkitekt engagere de forskellige beslutningstagere for at få identificeret forrentningsmaksimer, hvortil it-maksimer kan formuleres. It-maksimerne ligger fundamentet for eksekvering af en it-strategi. En maksime kan ydermere tolkes som et før-stadie til et princip.

Kilder

Broadbent, Marianne, and Weil, Peter. Management by Maxim: How Business and IT Managers Can Create IT Infrastructures, Harvard Business Review, 1997.

Greefhorst, Danny, and Erik Proper. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Architecture. 1st ed. Springer, 2011.

One thought on “En forretnings it-strategi (1)

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: