Fremgangsmåder til standardisering

Der findes visse problemstillinger med standardisere it-landskabet. En af årsagerne skyldes at de fleste udviklere og brugere har negative tanker associeret med begrebet standardisering. Ikke desto mindre så er standardisering en nødvendighed at få styr på i forhold til at kunne modne it-afdelingens mulighed for at kunne leverer bedre it-løsninger til organisationen.

Standardisering kommer til sin ret i situationer, hvor det er nødvendigt at få sat styr på udviklings – og driftsomkostninger, stabilitet og hastighed i forhold til udvikling.

Overordnet set findes der tre overordnede fremgangsmåder der kan understøtte standardisering i organisationens it-afdeling. It-afdelingen kan vise sig at være rigtig mange ting, men i dette blogindlæg er it-landskabet defineret som omhandlende udviklingsmetoder, it-projekter og applikationer.

Topstyret standardisering

Topledelsen (i it-afdelingen vil det typisk være it-direktøren) stiller krav om at de leverancer som it-afdelingen leverer kan passe sammen i en større enhed som for eksempel med applikationer, middleware, databaser og hardware som allerede findes og anvendes i organisationen.

Der findes visse fordele ved at anvende en fremgangsmåde for standardisering som er bygget op omkring en topstyring så som:

  • Politisk mandat for standardisering
  • Topledelsens opbakning kan få mellemledere til at understøtte standardisering
  • Mellemledelsen vil have den rette sense of urgency til påbegynde standardiserings processen.

Der findes ligeledes ulemper at anvende den topstyrede fremgangsmåde som:

  • Modstand fra medarbejderne som ønsker jobsikkerhed
  • Modstand fra grupper i mellemledelsen
  • Manglende opbakning til at understøtte processen, når topledelsens fokus ændres på andre strategiske initiativer.

091 Standardisering - 001

Middle-out standardisering

Mellemledelsen efterspørger muligheden for at kunne standardisere som for eksempel kunne starte ved at enterprisearkitekterne indsamler standarder i it-afdelingen, eksponerer dem og opdatere oversigten over standarder et par gange om året.

Der er tale om et ønske mellemledelsen fremsætter overfor enterprisearkitektur funktionen og der er tale om at medarbejderne får adgang til muligheder i form af et centraliseret sted, hvor standarderne kan findes. Det kræver dog standarderne bør være inden for specifikke emner som kan relateres til det daglige arbejde i organisationen.

Problemstillinger med arbejdet inden for denne fremgangsmåde vil typisk være at det vil være svært at vise tingenes sande tilstand især, hvis det viser sig at it-afdelingen overordnet set er umoden indenfor brug og praksis. Ligeledes findes der visse problemstillinger med at få understøttet fremgangsmåden hos topledelsen. Topledelsen skal på sigt understøtte standardiseringsinitiativet.

093 Standardisering - 2

Nedefra og op standardisering

Den organiske fremgangsmåde som samtidigt er den fremgangsmåde som suverænt tager længst tid. Det skyldes at initiativet starter som mange små projekter der ofte har meget forskellige fremgangsmåder. Standardiseringen gennemgår en evolution, men de første reelle gevinster der høstes finder steder, når flere teams går sammen og gennemgår deres standarder og ensretter dem.

Ensretningen skal sidenhen understøtte at flere og flere teams arbejder ud fra samme standarder. Det betyder ligeledes at standarder der blev skrevet i den absolutte begyndelse skal opgraderes, hvormed der for hver gang initiativet for standardisering gennemgår en evolution opstår der samtidigt et efterslæb.

Fordele ved denne fremgangsmåde vil være den lokale støtte fra teams og samarbejdet kan understøtte en positiv udvikling i form af samarbejde i it-afdelingen i forhold til udvikling og drift. Ulemperne er dog at de forskellige teams vil blive udsat for krav om at fokusere på kerne opgaver, og dermed vil fokus på standardiseringen undermineres. Topledelsen skal med andre ord kunne se fordelen i at arbejde med standardiseringen, og ligeledes skal mellemledelsen kunne understøtte ideen.

094 Standardisering -3

2 thoughts on “Fremgangsmåder til standardisering

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: