Rollen for it – infrastruktur

Hvordan hænger operating modeller virker sammen med infrastrukturarkitektur strategien? Organisationer kan have flere operating models og disse kan variere fra forretningsenhed til forretningsenhed. Organisationen ligeledes have en overordnet operating model (Ross et al 2006).

En operating model omhandler, hvordan organisationer fremad rettet kan organisere sine forretningsprocesser så de understøttes på den bedst mulige måde i forhold til de målsætninger som beslutningstagerne vil have at organisationen skal have fremadrettet på markedet.  De fleste organisationer anvender informationsteknologier til at indsamle, organisere og distribuerer information.

Informationsteknologierne er på sin vis allerede integreret med de forretningsprocesser som organisationen allerede har implementeret som led i sin udvikling. Der findes dog uden tvivl muligheder for at udnytte informationsteknologierne bedre end det som er tilfældet i den hidtidige situation. Mulighederne kan kun opnås, hvis der samtidigt findes de rette eksperter til stede som kan være med til at kunne give beslutningstagerne mulighed for at kunne understøtte det der kaldes for informeret ledelse (Bernard 2005).

It-infrastrukturen er ofte et overset område set i forhold til udviklingen på informationssystemer og andre projekter som bidrager til organisationens overordnede teknologiske egenskaber (capabilities). Det er dog it-infrastrukturen som sikrer at applikationer og informationssystemer kan afvikles på en hensigtsmæssig måde, og derfor er it-infrastrukturen nødvendig at inddrage i forhold til operating models.

Standardisering og outsourcing hænger på mange områder godt sammen. Styringen af leverandøren er en nødvendighed set i forhold til at de dele af den tekniske arkitektur som er nødvendighed for at sikrer en effektiv drift som lever op til at kunne sikrer de dynamiske kræfter, som organisationen bliver nød til at imødekomme i forhold til at kunne støtte op om markedet eller de krav som de forskellige interesseorganisationer eller myndigheder stiller organisationen.

Styring af it-infrastrukturarkitekturen kan vise sig nødvendig at have styr på set i forhold til arbejdet med at være i overensstemmelse med licenser til applikationer som kan være til stede på organisationens servere og som organisationen så derfor kan forpligtiget til at betale for. Derfor kan det vise sig at være økonomiske motiver for organisationen til at gå i gang med at få undersøgt sin teknologiske arkitektur.

Et overblik over den teknologiske arkitektur er også en nødvendighed for at have et vitalt komponent set i forhold til oprydning og standardisering af organisationens applikationslandskab. Hvis organisationen skal være i stand til at forstå, hvad de enkelte applikationer påvirker og hvad der ligger på de enkelte servere, så skal organisationen arbejde på at få skabt overblikket over den teknologiske infrastruktur.

Det har store konsekvenser for om organisationen er i stand til at opnå højere grad af integration af data til organisationens forretningsaktiviteter så skal data kunne behandles og organiseres og distribueres til de rette interessenter på de rette tidspunkter. Det kræver at organisationen har styr på sin it-infrastrukturarkitektur for at det bliver muligt at udnytte de muligheder som organisationens it-infrastrukturarkitektur.

Konklusion

Informationsteknologier afhænger af en række forskellige faktorer. Forretningsaktiviteter har behov for data og information bliver distribueret. Distribueret information kan kun lade sig gøre, hvis den rette it-infrastrukturarkitektur er på plads. For at organisationen er i stand til at kunne håndtere sin it-infrastrukturarkitektur så kræver det at beslutningstagerne træffer en beslutning om at den tekniske arkitektur skal afdækkes og skal prioriteres for at evnerne (capabilities) kan opnås. Det kræver at der tænkes holistisk og det kræver at beslutningstagerne tager informeret ledelse til sig og de rette eksperter er til stede.

Kilder

Bernard, Scott, A. An Introduction To Enterprise Architecture: Second Edition. 2nd ed. AuthorHouse, 2005.

Ross, Jeanne W., Peter Weill, and David C. Robertson. Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. illustrated ed. Harvard Business School Press, 2006.

One thought on “Rollen for it – infrastruktur

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: