EA Blues

Mikkel Brahm, som er chefarkitekt i Nykredit, præsenterede et oplæg omhandlende enterprisearkitektur og praksis for enterprisearkitektur.

Arkitektens rolle i Nykredit

Arkitekten skal være med til at gøre bygningen bedre. Dem som bygger, som Mikkel Brahm kaldte ”Builders”, arbejder på projekter. I sit arbejde bruger Mikkel Brahm en metafor som han medbringer til de forskellige projekter, hvor han forsørger at overtale og påvirke de enkelte ”builders”.

”I try never to finish anything, but I always try to improve the things I work with” – Mikkel Brahm

Mikkel Brahm bekræftede at det ikke giver mening at forstå forretningen som en enhed, og fokus for at understøtte en bedre afstemning af organisationen kræver derfor, at arkitekten sætter sig godt ind i, hvordan organisationen fungerer.

IT isn’t a special case, only if you work in IT. As soon as you are in the business you will realize they are subdivided into many different things with each their own agendas” – Mikkel Brahm.

Arkitekturen i Nykredit

Mikkel Brahm gjorde dertil opmærksom på, at han i sit arbejde gjorde brug af den definition, som Tom Graves definerede i sit værk fra 2010.

”We create an architecture for an organisation, but about an enterprise” – Tom Graves

Arkitekturen som Mikkel Brahm arbejder med er ikke kun defineret af Nykredit. Den er defineret af flere forskellige virksomheder, da finanssektoren er tæt integreret i Danmark. Der var dog ting som kunne på en smartere måde i Nykredit så som nedbringelse af IT-gæld (Mikkel Brahm kaldte dette Architecture debt) .

Gevinstrealisering

Ifølge Mikkel Brahm omhandler gevinstrealisering at få informationsteknologierne tilpasset de behov som forretningsenhederne har. Fokus i Nykredit er at forandringer i organisationen kræver at IT-systemerne tilpasses og ifølge Mikkel Brahm er det et fijys forretningsudvikling.

Gevisnistrealiseirng har dermed noget afgøre med organisationsforandring og sikring af at IT-ressourcerne anvendes på den bedst mulige måde.

Udefra og ind

Mikkel Bram var af den mening at for at få mest mulig værdi ud af Nykredit IT-portefølje burde man arbejde i retning af at tænke ude fra og ind i organisationen, hvilket vil sige at anskue kundens forståelse og oplevelse af processen.

Fokus blev procesmodellering for at finde ud af hvor kundekontakten egentlig fandt sted. Et problem som man i Nykredit fandt ud af var at der i forretningsenhederne har forskellige forretningsmodeller og på grund af dette er forretningsprocesserne langt fra ens. Mikkel Brahm kunne bekræfte, at Nykredit bruger Gartners referencemodeller i forhold til at degrammere deres enterprisearkitektur. I det specifikke tilfælde viste Mikkel Brahm et diagram baseret på Gartners ”federated architecture”.

Arkitektur modellen for Nykredit

Den føderale model som Nykredit anvender er ifølge Mikkel Brahm med til at understøtte mindre kompleksitet i IT-porteføljen og mere værdiskabelse, men det kræver så til gengæld at Mikkel Brahm går i aktiv dialog med de forskellige beslutningstagere for at få dem til at må frem til en enighed om arkitektur-gæld (IT-gæld) skal sænkes eller om projektet skal implementeres hurtigst muligt.

Organisatorisk politik

Ifølge Mikkel Brahm sker det ofte at mellemledere og seniorledere arbejder aktivt på at træffe beslutninger, som de vel at mærke har talt om på forhånd. Mikkel Brahm kom frem til at det er nødvendigt at få tilsagn fra ledelsen og de forsellige interessenter om at arbejde aktivt for at organisationen skal arbejde sig i en bestemt retning. Hvis man ikke får tilsagn fra ledelsen så vil alt være til diskussion og debat, hvilket ikke vil være til fordel for enterprisearkitektur programmet.

Arkitekturprogrammet

Nykredit arbejder med begrebet Pace Layering som egentlig er et Gartner begreb. Fokus for enterprisearkitektur programmet er at understøtte at de forskellige siloer som findes i de forskellige forretningsenheder kommunikerer.

Mikkel Brahm gjorde opmærksom på at Nykredit bruger, hvad han kalder EA Light, som de i Nykredit kalder rammepapirer. Rammerpapirer behandler forskellige problemstillinger så som hvordan data skal behandles, hvad en kunde er og hvordan kundedata skal hentes.

Referencearkitekturerne er mere generelle end rammepapirerne, da rammepapirerne primært er rettet mod Nykredit og referencearkitekturerne typisk vil være industri specifikke.

Opsummering

Dialog og løse rammer har vist sig at være den fremgangsmåde som Nykredits enterprisearkitektur program har vist sig at anvende. Nykredits forretningsenheder har forskellige forretningsmodeller. Forretningsmodellerne har indflydelse på forretningsprocesserne som igen har betydning for, hvordan IT-løsningerne og IT-ressourcerne understøtter udviklingen.

Nykredit har anvendt visse af de begreber Gartner Incorporated har udarbejdet så som Pace Layered Architecture og Federated Architecture. Mikkel Brahm viste i den forbindelse diagrammer som enterprisearkitektur funktionen har udarbejdet for at illustrere enterprisearkitekturen på et ”high-level” niveau.

Det er en spændende udvikling som Nykredit har gang i. Forretningsudvikling vil uden tvivl få brug for en stærk og innovation it-styring som enterprisearkitektur funktionen med en hvis sandsynlighed vil stå for.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: