Referencemodeller for applikationsudvikling

Kristian Hjort-Madsen, Direktør for IT-drift og enterprisearkitektur ved Bankernes EDB-central (BEC), præsenterede et oplæg omhandlende applikationsudvikling.

I de syv måneder som Kristian Hjort-Madsen har været ansat ved BEC har været at implementere ”EA-governance”. I sit tidligere arbejde ved Finansministeriet var Kristian Hjort-Madsen med til at udarbejde FORM, som i det store hele var noget de selv udviklede fra bunden af. I BEC har man i stedet arbejdet med rammeværk fra hylden, altså hvor nogle andre har udarbejdet det konceptuelle og hvor rammeværkerne udarbejdes.

IMG_4617

Om BEC

Kristian Hjort-Madsen gik i gang med at præsentere data om virksomheden BEC. BEC er en vigtig spiller i forhold til leverance af software produkter til det finansielle markeder, og herunder er BEC leverandør af software til nationalbanken, og det har betydning for at driften skal være ekstremt pålidelig.

BEC har mulighed for det som kaldes ”Wall-to-Wall” software services for visse banker, men der findes også lidt større banker eller finansielle virksomheder som kun køber bestemte produkter igennem BEC. Forretningsmodellen er bygget op omkring de to fremgangsmåder.

BEC har mere end 2.000 servere, hvor de har cirka 80% virtualisering og de har ligeledes en hel del mainframes. Ifølge Kristian Hjort-Madsen svarer mainframes til sig 7500 MIPS.

Ifølge Kristian Hjort-Madsen er typiske bank systemer typisk meget bank-orienteret, langtids orienteret, svære at ændre, komplekse og tanken var at en størrelse passede til alle kunder. Den mentalitet har ifølge Kristian Hjort-Madsen ændret sig hos BEC, hvor fokus fremadrettet skal være at applikationerne skal være simple, applikationerne skal have en kortere SDLC, nemme at ændre og individuelt tilpassede.

Nye kunder

De applikationer som BEC udvikler skal fremadrettet være rettet mod en ny type kunde. Fokus er på at data skal kunne udnyttes mest muligt fx det skal være ”context aware”. Hertil kommenterede Kristian Hjort-Madsen, at bankerne fremadrettet skal se udover deres traditionelle værdikæde.

Nye forretningsmodeller

Ifølge Kristian Hjort-Madsen vil bankerne fremadrettet blive udfordret af mange små virksomheder. Kristian Hjort-Madsen havde gjort sig nogle observationer fra Sillicon Vally fordi de kommer med en række måder på at gøre finansiering og transaktioner mellem customer til customer markedet. Et eksempel som Kristian Hjort-Madsen bragte på banen var PayPal (det er dog en lidt ældre virksomhed), men måden jeg forstod Kristian Hjort-Madsens budskab var at de forskellige typisk teknologi-orienterede virksomheder reelt har mulighed for at tage markedsandele fra de traditionelle bank-virksomheder.

Applikationsudvikling og abonnement services på udvikling af bank applikationer vil i fremtiden blive stort i finanssektoren ifølge Kristian Hjort-Madsen. Det stiller BEC i et dilemma ved at denne udvikling også stiller krav til de nuværende software-leverandører som kræver at applikationerne bliver mere åbne, så de kan tilpasses bankernes forskellige tekniske arkitekturer.

BEC gik uden den store SOA-programmer som blandt andet blev rullet ud i staten og i mange store finansielle virksomheder, hvorefter BEC gik ind i API udvikling og udvikling af ”Apps”. Ifølge Kristian Hjort-Madsen er BEC en mainframe virksomhed.

I en kontekst om udvikling af ”apps” fik BEC udviklet en Microsoft Windows 8 App for Arbejdernes Landskab på fem uger, og Kristian Hjort-Madsen krediterer den åbne arkitektur som BEC har for at det kunne lade sig gøre.

One of the reasons why the finace sector is so far ahead is because it is highly interconnected and integrated” – Kristian Hjort-Madsen.

Referencemodeller var nøglen

Kristian Hjort-Madsen var af den holdning at referencemodeller var det manglende led for at sikre at SaaS løsninger. I forhold til udarbejdelsen af referencemodellen stod Kristian Hjort-Madsen i den situation at skulle træffe valget om at bruge IBMs rammeværk for finansielle virksomheder og services eller at bruge tre år på at definerer et nyt reference rammeværk.

I arbejdet med at finde frem til den rigtige referencemodel tog BEC fat i en række forskellige eksperter inden for feltet heriblandt Gartner Incorporated. Inden referencemodellerne blev spredt ud i BEC så blev der afholdt visse pilotforsøg som havde tilhensigt at understøtte interoperabilitet.

I arbejdet med referencemodellerne så udarbejder de ”city maps” for de forskellige services som vises til deres kunder så det er muligt for dem at integrere deres løsninger.

Referencemodeller har ifølge Kristian Hjort-Madsen medført at det er hurtigere at udvikle nye services, services er bedre og mere robuste hos BEC, men samtidigt har referencemodellerne vist sig at have visse ulemper så som stejle læringskurver, svært at få organisationer til at adoptere referencemodellerne og varierende kvalitet i forhold til dybden af forretningsforståelse.

Kristian Hjort-Madsen kom ind på problemstillingen ved at adoptere referencemodellerne har typisk været at de ikke føles som at de er blevet udviklet af organisationen, og så den sproglige barriere så som at referencemodellen er beskrevet på engelsk og de tidligere modeller var beskrevet på dansk. Dertil findes der en problemstilling ved referencemodellerne ved at de af og til opdateres, hvilket kræver arbejde i forhold til læring af de opdaterede referencemodeller og referencemodel opdateringen vil typisk medføre at applikationerne og services skal opdateres så de passer med den opdaterede referencemodellen.

Kristian Hjort-Madsen kunne bekræfte at der var tale om et strategisk valg at arbejde videre med referencemodellen.

It really requires a lot of communication. It is a big shift for the employees to use the reference model” – Kristian Hjort-Madsen

Køb det som en service

Ifølge Kristian Hjort-Madsen vil det stadig være billigere at købe produkterne af BEC eller anden leverandør for bankservices end ved at udvikle dem sammen. BEC har været i stand til at kunne udbyde services til nye bankvirksomheder så som COOP bank, så de hurtigt kan gå i gang med at drive forretning og fokus for BEC fremadrettet vil være ”hurtigt på markedet” og lave omkostninger. På sin vis kan man fortolke budskabet fra Kristian Hjort-Madsen som at ved at standardisere applikationsudvikling igennem referencemodellen vil BEC være i stand til at være mere omstillingsparat og være i stand til at kunne konkurrere med meget teknologi-præget små virksomheder som ofte skaber mindre men innovative applikationer.

Opsummering

Standardisering kræver mod og det kræver at beslutningstagerne træffer et aktivt valg om at standardisering er vejen frem. Forandringskommunikation er alfaogomega for at få medarbejderne til at adoptere den nye referencemodel. Der findes også visse ulemper så som opdatering af referencemodellen fremadrettet som utvivlsomt vil medføre omkostninger for organisationen.

Med andre ord standardisering kræver integration og det kræver den rette kultur samt den rette ledelsesopbakning.

One thought on “Referencemodeller for applikationsudvikling

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: