Paneldebat

John Gøtze havde arrangeret en virtuel paneldebat, hvor forskellige eksperter fra de forskellige lande og tidszoner deltog. Det overordnede emne for debatten omhandlende hvilken retning som enteprisearkitektur begrebet bevæger sig.

Blandt eksperterne var Tom Graves (kendt for sine mange bøger og meninger om EA), Sally Bean som har været formand for en af de foreninger som har været med til at arrangere konferencer om enterprisearkitektur, Nigel Green (forfatter og har udgivet en bog om sense-making), Christian Bering Pedersen (konsulent ved Accenture) og Mike Clark (forretningsdesigner).

Selve paneldebatten fandt sted igennem Google+ som har en funktion kaldet Google Hang-out. Desværre viste det sig at selve teknologien kun understøttede at 10 personer kunne deltage aktivt i selve paneldebatten ad gangen, hvilket desværre begrænsede selve debatten en smule.

Sense-Making

Det virkede til at der var en konsensus om at enterprisearkitektur som begreb vil udvikle sig og blive til noget der omhandler mere sense-making og forretningsontologier.

Begrundelserne herfor var at de fleste store virksomheder som anvender enterprisearkitektur ofte har kommunikationsproblemer og menneskene i de forskellige forretningsenheder sjældent forstår, hvad der sker i de andre forretningsenheder.

Mennesket i fokus

Der var ligeledes en overordnet konsensus om at de nuværende enterprisearkitektur rammeværker er for mekanistiske af natur. Et eksempel kunne være Bernards EA3 Cube som definerer enterprisearkitektur som summen af strateg, forretning og teknologi, men hvor er menneskene i denne definition?

Nigel Green kom ind på at forholdte sig til systemtænkning og management cybernetics (kybernetik), når et enterprisearkitektur rammeværk skulle anvendes for at afstemme blandt de forskellige problemstillinger.

På visse områder fik jeg en fornemmelse af at de forskellige paneldeltagere nærmest gav Chris Potts ret i at det handler om observation af beslutningstagerne for at finde frem til virksomhedens reelle strategi og på sin vis at også omhandler.

Mere end IT

Der var bred konsensus blandt deltagerne om at enterprisearkitektur skal arbejde sig ud fra IT-domænet og ind over i et domæne som omhandler holistisk ledelse af virksomhederne. Det virkede på flere af paneldeltagerne at denne rejse allerede er i gang, men samtidigt at rejsen er i sin begyndelse.

Opsummering

Det virkede egentlig ikke til at de forskellige paneldeltagere egentlig havde de store uenigheder. Baseret på de forskellige paneldeltageres bidrag så må det tolkes som værende en konsensus om at enterprisearkitektur er mere end IT, at mennesket skal mere i fokus i de rammeværker og fremgangsmåder som i øjeblikket anvendes og begrebet sense-making vil få en væsentlig større betydning, når organisationer fremadrettet sætter gang i enterprisearkitektur programmer.

Til trods for mindre tekniske problemer så kom paneldebatten til at virke efter hensigten og det gav os tilskuere et godt indblik i, hvad mange af de mere kendte personligheder i faget anskuede enterprisearkitektur begrebet som, og hvordan man forventede det vil udvikle sig over tid.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: