Produktlivscyklus i ERP

Bogdan Raykov fra Siemens Wind Power præsenterede et oplæg om ERP-systemer.

Produkt livscyklus

Bogdan Raykov kom ind på arbejdet med at understøtte processen for et produkts livscyklus. Det vil sige alt fra produktion, salg, opsætning, drift og skrotning.

Det kræver styr på en masse information når det kommer til produkter som forventes at anvendes over længere tid så som vindmøller.

Ifølge Bogdan Raykov begyndte PML for alvor at udvikles fra starten af 1990erne. Bogdan Raykov kom ind på at PLM har givet forskellige økonomiske fordele. Et eksempel fra en konkurrerende virksomhed var Vestas afdeling for vedligeholdelse af vindmøller.

Til at illustrere fordelene ved at anvende et perspektiv som anvender produktlivscyklus viste Bogdan Raykov en video omhandlende emnet.

ERP-systemer

Ifølge Bogdan Raykov findes der visse ulemper ved at anvende ERP systemer. En ulempe ved dette er tilpasning af ERP-systemet som ofte virker problematisk, og ligeledes er sjældent en fordel at arbejde med re-egineering af forretningsprocesser for at få forretningsprocesserne til at understøtte konkurrencefordele, ligeledes findes der visse omkostningsproblemstillinger.

Typisk vil ERP systemer dække over flere forskellige funktioner som sidder adskilt fra hinanden i den fysiske verden og som arbejder med at løse problemstillinger for deres egen afdeling eller egen lille silo. Dermed sagt findes der store problemstillinger med at gøre ERP-systemer til succeser fordi det kræver at den rette kultur og den rette indstilling fra de forskellige interessenter.

På grund af produktlivscyklus er et krævende område eller rettere et område som kræver forskellige måder at data behandle på så kan enterprisearkitektur anvendes i forhold til at påvirke interessenterne, forankrer ny forretningsprocesser og tilpasser. I dette perspektiv kommer enterprisearkitektur til sin ret.

Enterprisearkitektur programmet

Ifølge Bogdan Raykov arbejder enterprisearkitekterne som en slags konsulenter, og i visse tilfælde som ledere af de forskellige workshops.

Der har vist sig at være visse problemstillinger med den fremgangsmåde som Siemens Windpower har valgt at arbejde med i forhold til arbejdet med at skabe en konsistent informationsmodel og implementering af produktlivscyklus perspektivet i ERP systemerne, men samtidigt kom Bogdan Raykov ind på at det kræver samtidigt at organisationen på forhånd har en målsætning om at anvende enterprisearkitektur og der er blevet gennemført en præliminær fase i enterprisearkitektur programmet.

Opsumering

Simens Windpower er en kompleks virksomhed som har forskellige forretningsmodeller for sine forskellige forretningsenheder. På grund af forskellighederne i afdelingerne har det vist sig svært at integrere et ERP-system som understøtter produktlivscyklus i Simens Windpower. Enterprisearkitektur programmet har haft sin berettigelse i form af at arkitekterne (informations, løsnings og enterprisearkitekter) har været engageret i at implementere implementere processen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: