Vildkatte i applikationslandskabet

Torben Tambo har skrevet en ganske fin artikel omhandlende informationssystemer som udvikles i små- og mellemstore virksomheder og egentlige er ”vilde” i deres udvikling. En af de konklusioner som den videnskabelige artikel kommer ind på at der i mange mindre produktionsvirksomheder findes en række mindre informationssystemer som har indflydelse på de informationer som indsamles, organiseres, deles og anvendes. I mange sammenhænge antages det, at de organisationer som råder over det bedste informationsgrundlag også vil være de organisationer som råder over retvisende data som beslutningstagerne anvender.

Ingen ejer og ingen styring

Et vildt informationssystem kan defineres som værende et informationssystem som der ikke findes en ejer for, det vil sige ingen i forretningsenhederne i organisationen føler et ejerskab eller kan betragtes som ejere af applikationen. Det betyder ofte at systemet bliver udviklet på må og få fordi der ikke kommer et reelt input til, hvordan applikationen skal udvikles for at understøtte forretningsprocesserne som findes i organisationen. Normalt vil ingen styring en konsekvens af at der ikke findes en ejer for applikationen, da der sjældent vil være en person som har ansvaret for at få allokeret ressourcerne til at udvikle applikationen og der sjældent vil være en forretningsdrivkraft for, at få applikationen til at fungere i en forretningsmæssig kontekst. Derfor kan der i de fleste tilfælde vise sig at være en fordel at der findes forretningsejere for applikationerne så ansvar for udarbejdelse af strategier for applikationerne er på plads. I mindre virksomheder vil der typisk være et større krav for ressourcerne at arbejde med at skaffe nye kunder og anvende deres kompetencer inden for de opgaver som er allokeret til dem.

På den anden side kan det vise sig i små og mellemstore organisationer, at det kan være nødvendigt at anerkende at visse informationssystemer bare ikke har ejere. Enterprisearkitekten eller den it-ansvarlige bør så stille sig spørgsmålet om noget er godt eller godt nok.

Godt eller ikke nok

Det kan sidenhen vise sig svært at vurdere om det er godt nok eller ej. Derfor er det nødvendigt for den person som udfylder rollen som enterprisearkitekt eller som it-leder at identificere de niveauer for ledelse som er nødvendige for de mest kritiske applikationer. I den situation kan enterprisearkitekterne arbejde med at anvende estimater fra konsulenthuse som har defineret nogle generelle matricer for de forskellige brancher. Disse informationer kan enterprisearkitekterne og de it-ansvarlige bruge til at vurdere om der findes nok styring af applikationerne. Udover kilder fra konsulentvirksomhederne kan enterprisearkitekten eller den it-ansvarlige bruge ”Delphi” metoden som går ud på at stille en række spørgsmål om, hvad ville det rette niveau for styring af applikationer for virksomhedstypen og branchen være.

Konklusion

Der findes en række problemstillinger ved at der findes applikationer i organisationens applikationsportefølje. Der findes dog også situationer, hvor det ganske enkelt ikke vil være muligt eller økonomisk rentabelt at udarbejde en ”governance model” for. I stedet skal de rette applikationer udpegenes i forhold til behov for etablering af en ”governance” model. Modellen kan variere meget fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. I den forbindelse vil det vise sig nyttigt at få skaffet informationer om, hvad andre virksomheder gør inden for mange ressourcer bliver allokeret til selve administrationen og styringen af applikationerne bliver allokeret.

I sidste ende handler det om at have de rette mennesker på plads til at træffe de rette beslutninger og at rollerne mellem de rette personer kommer på plads. I sidste ende er det en subjektiv vurdering af styringsniveauet hos direktionen i virksomheden som afgør om der skal investeres flere ressourcer i applikationerne.

One thought on “Vildkatte i applikationslandskabet

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: