Industri 4.0

Software AGs administrerende direktør, Karl-Heinz Streibich,  har fået publiceret bogen “The Digital Enterprise” omhandlende den digitale organisation. Bogen består af en række kapitler omhandlende den digitale organisation, og hvordan organisationer fremadrettet kan anvende IT-løsninger  at udvikle deres organisationer. De forskellige kapitler er skrevet af forskellige forfattere som i deres virke har haft forskellige behov og forskellige synspunkter. Bogen er cirka 320 sider lang og indeholder en række synspunkter på digitalisering. Bogen kan købes på Amazon.com.

Bogen er et godt bud på et blåtryk for, den moderne IT-evangalist eller digitaliserings evangalist for udbredelse af kendskab for anvendelsen af informationsteknologier og skabe visioner for, hvordan den fremtidige organisation kommer til at fungere. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat:

The traditional approach was to introduce increased intelligence into the production machineries and tools; however, the product itself remained passive. In contrast, the Internet of Things technologies bring product to life, meaning the product acquires the intelligence to instruct the machine as to how it should look.”  – Karl-Heinz Streibich

Ligeledes kommer Karl-Heinz Steibich ind på at digitalisering og IT får indflydelse på organisationer i både i den private sektor og for organisationer i den offentlige sektor. Det kommer til udtryk i citatet nedenfor:

Digital citizens demand digital government services. Citizens who are digital natives don’t accept outdated government bureaucracies in which people wait in long lines and then ask for services from public institutions. In addition, governments are creating more regulations that businesses must comply with, without automating their systems to expedite the compliance processes.” – Karl-Heinz Streibich

Konceptet ”The Internet of Things” og digitalisering af organisationers forretningsprocesser og forretningsmodeller fylder meget i Karl-Heinz Streibichs målbillede som præsenteres i bogen, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

  “Keyboard-based human interaction is where it all started. Machine-to-machine (M2M) interaction is the next big thing” – Karl-Heinz Streibich.

Industrie 4.0 som er et centralt emne i bogen bliver diskuteret ud fra en række forskellige synsvikler og igennem en række forskellige forfatteres syn på udviklingen og hvordan det kommer til at påvirke alt fra interaktion med borgere, til administration, borgerhåndtering og ikke mindst produktion. Disse emner bliver beskrevet i bogens andet kapitel.

 

Jeg har nedenfor opstillet styrker og svagheder, som jeg har fundet ved at læse bogen.

Styrker

Blandt styrkerne i bogen har jeg fundet følgende:

  • Bogen indeholder en række cases inden for en lang række brancher.
  • Bogen indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan organisationer har taget digitalisering til sig.

Svagheder

Blandt svaghederne i bogen har jeg fundet følgende:

  • Bogen lider af den klassiske ”trade book” problemstilling, hvilket vil sige mange historier, men få kilder som underbygger dem.
  • Bogen har ikke et emne som den går i dybden med.
  • Bogens eksempler er ikke alle lige gode eller lige sigende for læseren.

Konklusioner

Bogen er overordnet set velskrevet. Sproget og bogens struktur gør det muligt for læseren at kunne gennemlæse bogen relativt hurtigt og stadig få et godt overblik over, hvordan ”Internet of Things” og andre informationsteknologier kommer til at påvirke samfundet, organisationer og virksomheder.

Kilder

Streibich, Karl-Heinz (2014), The Digital Enterprise.

One thought on “Industri 4.0

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: