CIO: Hvad bringer fremtiden?

En stor del af arbejdet som IT-leder at kunne identificere forretningstrends og teknologiske trends, men hvordan identificere IT-lederen mulighederne, som organisationen har?

Der findes en del interessante kilder som en IT-leder kan gøre brug af. Disse kilder skal naturligvis tjekkes for troværdighed og kilderne skal ligeledes kunne understøttes af en mirkotrend eller igennem en megatrend.

Der findes fortsat behov for digitalisering  af forretningsmodeller og forretningsprocesser, hvilket har stor betydning for den position som IT-lederen har for organisationen.

Forudsigelser kræver baggrundsviden

IT-lederen bør holde sig orienteret om trends og om især teknologier, som blandt andet ligger inden for det område som IT-lederen arbejder med. Der findes en række kilder som kan vise sig relevante for IT-lederen i den kontekst. Disse er opstillet nedenfor:

  • Følge med i fagblade.
  • Følge med på nyhedssider om forretningstrends (fx Business.dk) og teknologier (fx CIO.dk).
  • Følge med på blogs.
  • Følge med på sociale netværk som for eksempel Google+, Twitter, LinkedIn og Facebook.

Den viden som IT-lederen får  igennem disse kilder skal organiseres i et overblik. Der findes mange forskellige måder at gøre dette på, men i udgangspunktet er det som regel lettest at arbejde med lette modeller og her kan Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint vise sig at være relevante værktøjer set i forhold til registrering og præsentation af viden om modellerne.

Forudsigelser kræver overblik

Overblikket skal så sidenhen bruges til at skabe grundlaget for forudsigelserne. Forudsigelserne kan understøttes af IT-lederens samarbejde med generalister og specialister inden for deres felt. Et eksempel kan være organisationens chefarkitekt, enterprisearkitekter, forretningsarkitekter eller informationsarkitekter. Deres input kan samles ved at afholde workshops som omhandler at identificere trends og mulig udviklinger som vil påvirke organisationen.

IT-lederen kan med fordel også inviterer eksperterne inden for deres felter at snakke med ham eller hende i organisationen eller præsenterer for interessenterne i organisationen. Fremgangemåden kan bruges til at dele viden mellem forskellige faggrupper i organisationen, så de rette perspektiver bliver håndteret.

De forskellige resultater der kommer ud af workshoppen bør registreres i et notat eller i en rapport, så det er muligt for IT-lederen at genanvende den indsamlede viden. Disse informationer bør også være tilgængelige for generalisterne og specialisterne, så de kan tage højde for disse, når de analyserer og sidenhen implementere løsningerne.

Forudsigelser kræver samarbejde

For at IT-lederen og organisationen får det størst mulige udbytte af arbejdet, så kræver det at flere forskellige profiler i organisationen samarbejder og ikke mindst  anvender hinandens kompetencer.

Derfor bør IT-lederen arbejde på at skabe disse relationer mellem medarbejderne i IT-afdelingen og skabe relationer til bestemte typer interessenter i andre dele i organisationen.

Det handler ligeledes om at finde de rette personer og få dem til at dele viden på en effektiv måde. Dermed sagt så bør IT-lederen sikrer sig, at han har de rette profiler og de rette ressourcer til rådighed. Henry C. Lucas skrev i sin bog ”In Search for Survival” fra 2012 at det kan være en fordel at samle ressourcerne til minimum et årligt møde uden for de vante rammer for organisationen for at afklare mulige forstyrrende teknologier og trends som vil påvirke organisationen.

Forudsigelser kræver kommunikation

Det er ikke kun samarbejde som udgør fundamentet. Kommunikation er også en del af fundamentet, hvis IT-lederen ikke er i stand til at kommunikere forandringer til medarbejderne, s for at afklare behov for udvikling. for de vante rammer for organisationen dringerne til at skabe konkurrencefordele.andringer å vil det medføre problemer for med at få de andre profiler i ledelsen til at støtte op om projekterne der skal til for, at organisationen udvikler sig, så den kan gøre brug af forandringerne til at skabe konkurrencefordele.

Hvad gør I?

Hvis I bruger andre fremgangsmåder, så tøv ikke med at kommentere blogindlægget.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: