Digitaliseringskonferencen 2018

Dansk IT’s konference for offentlig digitalisering blev skudt i gang i dag, den 14. marts 2018, hvor Rikke Hvilshøj afholdte åbningstalen. Hvilshøj gjorde opmærksom på, at det er den største konference i Dansk IT’s regi og der nu mere end 1550 deltagere på konferencen i år. Rikke Hvilshøj roste herefter Dansk IT’s programkommitteen. Herefter kom Hvilshøj ind på foreningens historie og bemærkede, at DIT nu kan afholde et 60 års jubilæum. Hvilshøj orienterede om, at Lise Herold Ferbing i 2018 blev formand for Dansk IT, hvor hun endegyldigt vil blive formand om nogle uger. I forbindelse med de forskellige politikker som Staten har udgivet vedrørende IT og digitalisering, da kom Hvilshøj ind på IT i Praksis fra Rambøll, hvortil Hvilhøj at offentlig digitalisering stadig har problemer med brugerrejser, hvor borgerne og brugerne stadig agere den bløde orkestrator. Hvilshøj kom derefter ind på, at overdragelse fra projekt til drift og problemstillingerne ved manglende digitale kompetencer.

Debat om sammenhæng på tværs

Kim Stensdahl (kommunikationschef i Dansk IT) fungerede som moderator for debatten. Deltagerne i debatten var direktøren for Dansk IT, direktøren for KL og direktøren for Danske Regioner og formanden for offentlig IT i Dansk IT.

Direktøren for Digitaliseringsstyrelsen gjorde opmærksom på, at det offentlige halter i forhold til at understøtte den digitale brugerrejse. KL’s direktør var derimod meget positiv i forhold til en bedre implementering af den digitale brugerrejse. KL’s direktør gjorde opmæørksom på, at værktøjerne til kommunerne var udviklet sammen med rammearkitekturen i kommunal digitalisering.

DIT’s formand for offentlig digitalisering kom ind på, at der ikke findes grund til en så positiv opfattelse den sammenhængende brugerrejse. Der er stadig siloer der skal rives ned for at gøre brugeroplevelsen bliver bedre.

KL’s direktør bemærkede, at der er tale om at der ikke skal udarbejdes en ny digitaliseringsstrategi efter den nuværende løber ud om to år. Hun efterlyste at der fortsat udarbejdes strategier, så samarbejde på tværs understøttes.

DIT’s formand for offentlig digitalisering bemærkede, at den offentlige sektor som helhed skal være bedre til at tage risici. Dette er med henblik på at skabe bedre resultater.

Herefter gik man videre til den spørgeskemaundersøgelse, som DIT havde sendt ud. Her virkede det som at man ikke prioriterede implementeringen af brugerrejserne. Det var dog værd at bemærke, at spørgeskemaundersøgelsen kun var blevet besvaret af 179 deltagere. KL’s direktør gjorde opmærksom på, at koblingen mellem den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, lokale digitaliseringsstrategier og lokale strategier skal blive bedre.

Direktøren for digitaliseringsstyrelsen gjorde opmærksom på, at de problemer som KL’s direktør nævnte har samme problemstillinger som i store virksomheder.

Direktøren for Danske Regioner gjorde opmærksom på, at man skal være meget mere orienteret mod markedet og få de private virksomheder, da man vill kunne udvikle bedre løsninger. Fokus bør ifølge for direktøren for Danske Regioner skal fokus være på værdi.

Formanden for Dansk IT’s udvalg for offentlig digitalisering kom ind på, at den primære problemstilling omhandlende ledelse. Han gjorde opmærksom på, at ledelse ikke bare er klassisk ledelse, men at lederne også skal have en faglighed.

KL’s direktør bemærkede, at der er nogle klare udfordringer vedrørende forebygge og forudsige handlinger i fremtiden, og at digitaliseringen ikke kan foregå alene. Direktøren for Digitaliseringsstyrelsen bemærkede, at det ikke er muligt at lade digitaliseringen stå alene.

Direktøren for Danske Regioner gjorde opmærksom på, at den offentlige sektor skal gøre op med det gamle paradigme om at data er magt og alle forvaltninger opbygger egne databaser og registrer. Direktøren for Danske Regioner nævnte at Sundhed.dk var et godt eksempel på en sådan situation, hvor det ikke er muligt at tilgå data fra genoptræningsforløb der udarbejdes sammen med kommunerne.

Formanden for Dansk IT’s udvalg for offentlig digitalisering bemærkede, at man bør investere i Statens software aktiver og ikke afskrive dem. Han kom også ind på man mangler en politisk debat om det samfund, som man ønsker.

Direktøren for Danske Regioner bemærkede, at der mangler en egentlig offentlig holdning i forhold til udtræk af sundhedsdata  til sundhedspersonale kan foregå bag patienternes viden.

Direktøren for Digitaliseringsstyrelsen kom ind på, at det er nødvendigt med en transparent dagsorden, hvortil hun henviste til eksemplet med Estland, hvor den estiske offentlige sektor har givet borgerne adgang til egne data. Direktøren fra KL efterlyste en fælles tilgang til udstilling af data til borgerne via en fælles tilgang.

Formanden for Dansk IT’s udvalg for offentlig digitalisering kom ind på, at DIT havde forslået at borgerne skulle have adgang til data om borgerne og om hvem havde set på borgernes data. Dette skulle være et retskrav.

Direktøren for Digitaliseringsstyrelsen kom ind, at der bør være et fællesskab og en samarbejdsform i den offentlige sektor der understøtter, at relevante profiler i de forskellige offentlige arbejdspladser samt borgerne. Der er et behov for nye måder at arbejde sammen på også på tværs af den offentlige sektor.

Direktøren fra Danske Regioner gjorde opmærksom på, at domæne-styring har man implementeret i sundhedssektoren og dette virker i dag, men det er ikke uproblematisk.

Formanden for Dansk IT’s udvalg for offentlig digitalisering kom ind på, at den offentlige sektor bliver nødt til at komme i gang, altså at gå i gang med at gå fra gode tanker og samtaler til reel implementering. Han kom dertil ind på, at det er nødvendigt i at arbejde “Governance” og dette bliver ud fra en slags føderal model.

Direktøren fra KL kom ind på, at man nu har en række standard komponenter inden for software og IT-arkitektur, og denne standardisering er vigtig. Dog ser hun, at det bliver nødvendigt at involvere flere private aktører der så vil kunne byde med løsningerne.

Digitaliseringsprisen

Der var 34 projekter der var meldt ind til prisen. Formanden for udvalget præsenterede baggrunden for de 34 projekter og vigtigheden af digitaliseringen i den offentlige sektor.

Innovationsprisen blev tildelt til Sikkerhedsstyrelsen med et projekt om “digital transformation”. Repræsentanten for Sikkerhedsstyrelsen en kort tale om arbejdet med projektet “digital transformation”.

Implementeringsprisen blev tildelt til Rigspolitiet som havde et projekt “Nummerpladescanning”. Prisen blev tilddelt på baggrund af brugerinddragelse og opfølgning på gevinstrealiseringsplaner samt åbenheden for at anvende muligheden for anvendelse til andre muligheder.

Sammenhængsprisen blev tildelt til Region Nordjylland med projektet “Sundhedsjournalen version 2”.

Konklusioner

Danmark står overfor en række udfordringer vedrørende digitalisering og det virker samtidigt til, at Danmark sakker bagud i forhold den internationale konkurrence om placering i forhold til de internationale placeringer. Man kunne fristes til at sige, at der ikke er meget nyt under solen i den offentlige sektors anvendelse af IT, selv i 2003 med IT-arkitektur hvidbogen (og tidligere endnu for grønbogen), da blev borgeren i centrum nævnt, og man drøfter endnu banale elementer i Levitts diamant-model som stammer fra 1965.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: