Organisationsdesign og arkitektur med henblik på digital snilde

Det andet foredrag ved EA Summer School 2018 blev præsenteret af John Gøtze. John åbnede sin præsentation med at der er en række nye ideer i det som han præsenterede og indholdet af præsentationen er akademisk af natur.

John kom ind på starten med enterprise arkitektur på forskningsniveau tilbage i 00erne og det nu er blevet det længste eksisterende fag på IT Universitetet i København. Hertil gjorde John opmærksom på, at han havde været i Iran for at give en præsentation om enterprise arkitektur og han fandt ud af der er op imod 400 Ph.D.-studerende der forsker i enterprise arkitektur i Iran alene, hvortil det er blevet lovmæssigt at få implementeret i den iranske offentlige sektor. John gjorde opmærksom på, at der findes en del forskning i EA, men det er ikke alle der kalder det enterprise arkitektur.

John præsenterede her Jay Galbraiths model som også kaldes for “The Star Model” som er baseret om strategi, mennesker, struktur, belønninger, processer og som alle er forbundet. John mener, at Osterwalders business model canvas er meget inspireret af Galbraiths “star model”, hvilket Osterwalders PhD-these også er præget af.

På visse områder “the star model” om Leavitts diamant-model, som modsat “the star model” har teknologi med sig.  John kom ind på at Galbraiths model ikke kun er et gør det engang projekt, men der er tale om en proces. Jay Galbraith forsker inden for organisationsdesign ifølge John Gøtze. John anbefalede, at man kan læse “Competing by Design”, hvori man kan finde et antal principper vedrørende organisatorisk design og enterprise arkitektur.

“The art of shaping organizational space to meet human needs and aspirations” – Gerstein.

Hertil anbefalede John Gøtze, at man læste Burton og Obels værker omhandlende organisatorisk design.

John præsenterede herefter “Congruence Model” som også omhandlende input og output til organisationen, hvori organisationen består af bl.a. Den uformelle organisation, den formelle organisation, mennesker og arbejdsopgaver. De førnævnte fire emner er forbundet med hinanden, hvortil strategi indgår som et input fra miljøet, ressourcer og historie. Dertil kom John ind på at der findes en række kilder inden for organisatorisk design, hvilket har stor betydning for det store antal af kilder der kan bruges i forhold til den nærmere analyse af organisatorisk design.

Ambidextrous Enterprise

John præsenterede emnet konceptet ambidextrous enterprise, hvilket vil sige virksomheder der kan balancere med udnytte (omkostningsreduktion) og udforskning (skabe ny vækst). Hertil anbefalede John, at man kunne læse mere i O’Reily & Tushmans artikel i Harvard Business Review fra 2004 omhandlende modellen hvor man kunne opnå denne type virksomhedsdesign.

Bimodal IT

John præsenterede herefter et eksempel i forhold til ambidextrous enterprise. Gartners bimodal IT som omhandler omkostningsoptimering og udvikling af nye IT-løsninger og services, men i to forskellige tempi og med forskellige scopes.

I biomdal IT omhandler at der findes mode 1 og mode 2. Mode 1 er det traditionelt IT og drift, hvortil mode 2 omhandler innovation, omstillingsparathed og hastighed.

“IT must be both rock-solid and fluid”- Peter Sondergaard (Gartner).

John kom ind på cases som Nordea og Danske Bank Group, hvortil de to pengeinstitutter havde forskellige tilgange med produkter og cases.

John kom herefter ind på konceptet Bimodal EA, hvilket betyder at der findes to overordnede Vanguard EA og Foundation EA.

Vanguard EA

Ifølge John, skal denne rolle i Gartner EA forstås som dette den moderne enterprise arkitekt, der arbejder med innovation.

Foundation EA

Ifølge John, skal denne rolle i Gartner EA forstås som den klassisk enterprise arkitekt, der arbejder med IT udvikling og drift set ud fra et forretningsbehov.

Skift mellem udnyttelse og innovation

Ifølge John, så arbejder Ross et al. (2016) med konceptet to “backbones” i virksomheder, hvori der findes et “operational backbone” og et “digital service backbone” i store virksomheder. Hvori backbone omhandler arbejdet med klassisk IT og drift, hvortil digital service backbone omhandler agilt IT med en noget andet risikoprofil.

Digital snilde (Dexterity) defineres som: “Digital Dexterity is the ability to rapidly self-organize to deliver new value from digital technologies”.  – John Gøtze (dias med reference til MIT Center for Digital Business).

Enterprise Awkwardness

Ifølge John bør virksomheder og organisationer forsøge at undgå “enterprise awkwardness”, da resultaterne ofte er, at virksomheder udstiller forretningspraksis som ingen mening giver for interessenterne til organisationen.

John kom herefter ind på “enterprise awkwardness” tager sit udgangspunkt i “faults of commision” (de bestilte noget forkert på grund af manglende viden) eller ved “faults of omission” (de glemte noget).

I forhold til enterprise arkitektur så kom John ind på, at enterprise arkitektur kan defineres som Berard (2013) skriver: “EA = Strategy + Business + Technology”. Hertil kom John ind på de to overordnede faser i enterprise arkitektur som er henholdsvis “as-is” og “to-be”.

EA6 rammeværket

John kom ind på, at der snart kommer en ny udgave rammeværket EA3 som også inkluderer organisatorisk design, hvilket leder til udvidelsen som kaldes for EA6 rammeværket. I rammeværket EA6 kaldes det også for Organizational Architecture & Design, hvilket også omhandler ikke alene struktur men også organisationens tilstand. De nye elementer er:

  • Markets & valuation.
  • Produkter & services.
  • Human capital.
  • Risk management.
  • Organizational structure.
  • Functional domains.

John kom herefter ind på de forskellige modeller og views som kommer med EA6 rammeværket. Hertil bemærkede John, at ISO 42020 som kommer som en ny standard der nu ændrer sit fokus fra software systemer. Det som er vigtigt i forhold til standardens definition af “views” og “viewpoints”. I forhold til EA6 rammeværket, så er et viewpoint kun tre flader på terningen. Observationerne som John har gjort sig, da vil der være tale om nogle overordnede mønstrer i forhold til de enkelte viewpoints. John kom herefter ind på sine observationer om “anti-mønstrer” (anti-patterns).

John kom ind på Conways lov (Conway’s Law) i forhold til forskellige cases herunder struktur og produkter i relation til telekommunikationsbranchen. Dertil kom John ind på modeller omhandlende organisationsdesign som står i kontrast til organisationskultur.

Sidst men ikke mindst kom John ind på Robertson et al. (2006) omhandlende den femte model omhandlende “business venturing”, hvortil John kom ind på, at EA er ved at udvikle sig til et business environment architecture.

Modeller

John kom ind på at der findes forskellige artefakter og modeller der kan anvendes, men en fremgangsmåde kan være Wardley Mapping af konkurrencepresset, markedet eller produkter som anvendes i virksomheden. Udgangspunktet er at artefakterne bliver mere grafiske som et slags kort.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: