Open Source software i virksomhedskontekst

Der findes en række gode grunde til, at organisationer og virksomheder kan drage nytte af anvendelse af open source software. I dette blogindlæg vil jeg afklare nogle af fordelene som kan være ved anvendelse af frit-tilgængeligt og open source software (forkortet FOSS).

Hvad er open source?

Open source software behøver som sådan ikke være at gratis for dem som anvender det, da kildekode til software produkterne kan udstilles til en kundekreds som ønsker at abonnere på ændringerne i softwaren. Open source er derfor ikke nødvendigvis det samme som frit tilgængeligt og open source software, hvor både programkode og funktionalitet stilles frit tilgængeligt, hvorfor der er nogle helt fundamentale ændringer i brugsret og anvendelighed af softwaren.

Strategisk anvendelse af informationsteknologier

Bernard (2013) definerer, at informationsteknologier herunder software kun er anvendeligt på et taktisk niveau. IT er ikke et strategisk værktøj i sig selv, men derimod et fundament for at en række andre ting i virksomheden kommer til at fungere, men samtidigt viser det sig at virksomheder der ikke anvender informationsteknologier aktivt ikke formår at få de samme fordele som virksomheder der gør. Dermed sagt så kan konkurrencefordele for den enkelte virksomhed skabes, hvis beslutningstagerne (og i særdeleshed topledelsen) er i stand til at forstå, hvad organisationen og virksomheden kan gøre bedre, hvis informationsteknologierne anvendes aktivt og rigtigt. På den måde kan informationsteknologier være med til at skabe strategiske fordele for virksomhederne.

Virksomheder har økosystemer

Alle organisationer har et eller flere økosystemer. Ligeledes har alle organisationer en eller flere værdikæder (supply chains). Økosystemerne og værdikæderne er med til at sikre, at organisationerne kan producere produkter og services, som virksomhedens aftagere kan og vil anvende. De fleste virksomheder i Danmark og andre vestlige lande anvender informationsteknologier i en eller anden udstrækning med henblik på at kunne opretholde forretningsdrift og forretningsudvikling. Informationsteknologierne giver til gengæld kun værdi for organisationerne og virksomhederne, hvis der udvikles de relevante logikker der understøtter automatisering, kreativitet og langdistance-kommunikation er tilføjet produkterne. For at teknologierne og logikkerne udvikles så kræver det at de relevante leverandører, personer med kompetencer og software komponenter er tilgængelige. Det er i denne forbindelse at FOSS i sandhed kan bidrage med værditilførsel for virksomhederne der ønsker at få adgang til funktionerne og de muligheder som de skaber. FOSS skaber visse fordele ved at både leverandører og virksomhederne der anvender informationsteknologierne har adgang til kildekoden og har brugsret til anvendelse af produkterne af informationsteknologierne.

Fordele ved open source

Der findes en række fordele ved anvendelse af FOSS for organisationerne og virksomheder der er involveret i både udviklingen og anvendelsen af produkterne. Fordelene nedenfor er ikke udtømmende:

  • Software er tilgængelig i seneste udgaver.
  • Software kan udvikles til de platforme som anvenderne ønsker det.
  • Software kan anvendes til flere forskellige domæner og formål uden retslige tvister, kontrakter og kontraktuel opfølgning.
  • Software kan tilpasses med relevante udvidelser der muliggør konfiguration af forretnings- og datalogik.
  • Omkostninger går fra licensomkostninger til udviklings og services vedrørende vedligeholdelse. Typisk vil der være flere på markedet der kan byde ind på selve udviklingen og vedligeholdelsen på baggrund af

Konklusioner

Fordelene ved FOSS er blandt andet at softwaren og dennes kildekode er gjort tilgængelige, så både leverandør og anvender vil være i stand til at udvikle på softwaren og anvende softwaren. På den måde er man i stand til at opnå bedre resultater i virksomhederne, da midlerne der ellers ville være brugt på de forskellige licenskontrakter for at bruge softwaren kan i stedet blive brugt på udvikling af ny forretnings- og datalogik i virksomhederne. FOSS betyder til gengæld ofte at organisationerne og virksomhederne bliver nødt til at tage en større risiko på sig, ved at dele af softwaren ikke er erhvervsunderstøttet hos store software firmaer, men over tid vil organisationer og virksomheder kunne købe vedligeholdelsesaftaler med virksomheder der udbyder FOSS som for eksempel Red Hat, hvori det kan sikres at software komponenterne virker efter hensigten.

Kilder

Bernard, S. A. (2013). An Introduction to Enterprise Architecture.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: