Tre gode råd om arkitektur

Det er det femte år efter den store internationale finans – og kreditkrise begyndte. Gaderne, stræderne og byerne føles mere grå. Den offentlige sektor har efterhånden skåret det mest ”fedt” væk og arbejder nu ihærdigt på at modernisere sig, der er ligefrem oprettet en styrelse til det, og den private sektor har efterhånden omstillet sig... Continue Reading →

Kontinuerlig optimering

Der findes forstyrrende teknologier som bliver lanceret og påvirker organisationernes forretningsmodel. Samtidigt findes der mindre opdateringer af teknologierne som findes i organisationernes omverden som kan have betydning for hvor stor en værdi som organisationen er i stand til at kunne realisere ved anvendelsen af informationsteknologierne som er i sin portefølje. Optimering af informationsteknologierne er et... Continue Reading →

Få styr på forstyrrende teknologier

Processen som går ud på at få undersøgt potentielle forstyrrende teknologier er en proces omhandlende organisationens fremtidige overlevelse og trivsel, hvis man skal tro Lucas (2012). Teknologier har en stor betydning for store såvel som små organisationers evne til at kunne behandle data til information og distribuere informationen til de rette modtagere. I store organisationer... Continue Reading →

Fem skridt for udforskning af it-infrastrukturen

For at skabe et nødvendigt indblik i hvordan den it-infrastrukturarkitekturen hænger sammen er det en nødvendigt at enterprisearkitekten arbejder aktivt med at få skabt et overblik over hvordan it-infrastrukturen støtter op om den måde som organisationen fungerer på. I dette blogindlæg gøres vil jeg gøre mig nogle afgrænsninger. Først og fremmest omhandler it-infrastrukturen om de... Continue Reading →

Sammendrag for uge 23’12

Det har vist sig at være en ganske spændende uge og på trods af mange forskelligartede opgaver, har jeg publiceret to blogindlæg. Det første blogindlæg omhandler investering i arkitektur som omhandler nogle tanker, som jeg har gjort mig omkring måling på enterprise arkitektur programmet. Det andet blogindlæg omhandler anvendelsen af enterprise arkitektur som en metode til at... Continue Reading →

Teknologiarkitekturen i sin kontekst

Der findes flere forskellige ledelses perspektiver på, hvordan teknologi kan anvendes i en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst. Der findes flere forskellige metodikker og fremgangsmåder for, hvordan teknologi kan og bør anvendes i organisationer. Jeg vil dette blogindlæg komme ind på nogle af fremgangsmåderne, og hvordan de kan anvendes i en organisationskontekst. Fremgangsmåder OBASHI-fremgangsmåden blev oprindeligt... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑