Enterprise Arkitektur Depotet

Når et enterprise arkitektur program bliver sat i gang viser det sig med tiden at det kan være en god ide at oprette et depot (EA repository), hvor de forskellige artefakter bliver organiseret, og hvor sammenhængene bliver synliggjorte.

Der findes mange årsager til, hvorfor et EA depot kan anskues som værende vigtigt i forhold til udviklingen af et enterprise arkitektur program.

Den første årsag jeg vil behandle i dette blogindlæg (eller citat) er genbrugelighed. Når et depot er oprettet og de forskellige artefakter er organiseret øger det efter min mening sandsynligheden for, at artefakterne kan genbruges og dermed findes der en mulighed for at spare på resourcerne og anvende dem til andre opgaver der relatere sig til enterprise arkitektur programmet.

Den anden årsag illustreres meget fint i de to citater af Betolzzi et al (2011) der findes nedenfor.

An ontology is a representation of a shared conceptualisation of a particular domain [10]. Such a common conceptualisation is necessary for every communication process. An ontology allows people to reason about sameness as well as differentness of concepts and to derive mappings for establishing semantically correct communication channels.”Bertolazzi et al (2001, p.1)

Furthermore, ontology servers help an organisation to keep track of all concepts and notions used in its documents and to clarify the importance of transactions and business processes. From a technology point of view, an ontology can be seen as a database of concepts. Concepts are conceived as complex structures, tightly interconnected one another. There are several proposals on how to organise and to structure domain concepts.”Bertolazzi et al (2001, p.2)

Med andre ord så virker enterprise arkitektur depotet som et fundament for at individerne i enterprisen vil være i stand til at kommunikere om de samme ting inden for hvert deres domæne (område) i organisationen. Ontologier skal dog understøttes af sociale relationer på tværs af de forskellige grupper i enterprisen, og det kræver i sin enkelthed at enterprise arkitekter og andre agenter der kan kommunikere vigtigheden om at de forskellige typer interessenter tjekker op på indholdet i EA depotet. Ligeledes kan det udledes at EA depotet kan spille en signifikant rolle, men så skal depotet være eksponeret på en måde så de relevante interessenter kan få adgang til se artefakterne.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: