Kravspecificering

I forhold til anvendelsen af enterprise arkitektur til at kunne kravspecificere kommer Quartel et al (2010) ind på at modelleringssproget “ArchiMate” kan anvendes. Antagelsen teoretikerne anvender medføre at modelleringen af relationer mellem it og forretning kan vise sig at være vigtige.

Quartel et al (2010) kommer ind på modellering af forretningen og it har betydning for, hvor godt de enkelte forretningskrav hænger sammen med de krav der stilles til it-afdelingen. Når forståelsen af relationerne er på plads kan det komme på tale at der finder en forventningsafstemning sted mellem ”forretningen” og it-afdelingen. Denne tilgang kalder Quartel et al for ”requirement engineering” og de definerer begrebet som værende et fokus på at finde løsningen på et specifikt problem.

Requirements Engineering (RE) is, simply said, concerned with the process of finding a solution for some problem.” – Quartel et al (2010, p. 3)

Set i forhold til det store billede så er modellering vigtigt set i forhold til at kunne indgå i en dialog med forretningen og dialogen bruges til at afstemme behov mellem forretningen og informationsteknologien. Fokus i modelleringsprocessen er relationerne, og det er relationerne der egentlig viser sammenhængene mellem forretningen og it-afdelingen.

Requirements modelling helps to understand, structure and analyse the way business requirements are related to IT requirements, and vice versa, thereby facilitating the business-IT alignment” – Quartel et al (2010, p. 1)

I sig selv er det ikke nok at forstå selve relationerne, da motivation kan vise sig at være årsagen til det område som arkitekterne bør fokusere på. For at kunne analysere på begrebet motivation kommer teoretikerne med forslag om at tilpasse ”ArchiMate” modelleringssproget ved at tilføje endnu et lag. Dette lag omhandler motivation, og som sagt er det ikke direkte et sprog i sig selv, men det er et system der er kompatibelt med en standard for formulering af artefakter. Men formålet ved at formulere artefakterne er at finde relationer mellem de forskellige dele af organisationens enterprise.

The explicit modelling of the motivation underlying enterprise architectures using goals, enables new types of analysis from the requirements domain. For example, one can analyse to what extent the enterprise architecture meets the stakeholders’ goals, whether these goals may conflict, the impact of revised goals on the enterprise, and vice versa. Furthermore, alternative architectures may be assessed based on the ability to meet stakeholder goals.” – Quartel (2010, p. 1)

Dermed mener forfatterne, at enterprise arkitekterne kan være med til at afbillede de faktiske forhold for enterprisens arkitektur herunder målsætninger, forventninger og forhold for om disse målsætninger er modstridige. EA depotet kan derigennem vise sig at have stor betydning for beslutningstagerne og den måde de træffer beslutninger på.

Konklusion

Der findes forskellige perspektiver på, hvordan organisationers it-afdelinger kan styrke ”afstemningsprocessen” mellem sig selv og forretningen.

Kravspecificering og synliggørelsen af de relationer der findes mellem de forskellige lag i organisationen og mellem de forskellige lag der findes mellem forretningen og it, så bliver det en nødvendighed at anvende et modelleringssprog der ligger vægt på disse ting.

En metode der kan styrke udviklingen er anvendelsen af ArchiMate Language, men også en metode der kan styrke afstemningen mellem forretningen og it-afdelingen. ArchiMate er ved at være en anerkendt standard der blandt andet bakkes op af The Open Group som blandet andet står bag rammeværket TOGAF, hvormed det kan give god mening at implementere i organisationens enterprise arkitektur program. Der findes ligeledes flere forskellige lag mellem forretningen, informationslaget og teknologiarkitekturen.

One thought on “Kravspecificering

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: