Arkitektur-strategien i praksis

Der findes mange forskellige tilgangsvinkler for de forskellige organisationer at anvende enterprise arkitektur programmets mange muligheder. Et rammeværk (og dermed fremgangsmåde) skal tilpasses til den enkelte organisation. En arkitektur-strategi bør ligeledes tilpasses til den enkelte organisations situation, da det ikke giver mening at arbejde med generiske fremgangsmåder, når situationen kan vise sig at være unik.

Informeret ledelse

Formålet med et enterprise arkitektur program er at understøtte informeret ledelse. Det vil sige at give beslutningstagerne det bedst mulige overblik over de problemstillinger der findes i organisationen og hvilke muligheder der findes.

Informeret ledelse er med andre ord baseret på at der findes en række artefakter der viser hvordan situationen egentlig er.

Udgangspunktet er at der findes en række forskellige artefakter. Artefakterne bør være fra tre arkitekturformer der typisk identificeres i TOGA, EA3 Cube og på sin vis også i OIO EA.

Generelt

 • Artefakterne bør kunne stå alene.
 • Artefakterne bør kunne indgå i sammenhæng med andre.
 • Artefakterne bør kunne omsættes til planer eller initiativer som kan være med til at drive organisationen.
 • Flere artefakter bør være organiseret på en måde der giver et billede over sammenhænge mellem anvendelsen af teknologi, mennesker, struktur og opgaver.
 • Artefakterne bør på sin vis være genbrugelige. I udgangspunktet bør artefakterne også være til at finde et sted således de relevante parter kan skabe sig et overblik.

Pragmatik

Generelt bør chefarkitekten anskue arkitektur-strategien som værende en pragmatisk tilgang til at få udarbejdet de artefakter, der blandt andet dækker over anbefalinger, taktikker, modeller og strategi, til at give beslutningstagerne et fundament for at kunne indarbejde informeret ledelse.

GENERELT

 • Strategien bør være tilpasningsdygtig, og fokus bør være på at opbygge en ny tilgang til udvikling.
 • Strategien bør fokusere på mulighed på at komme i kontakt med de forskellige teams eller afdelinger som it-afdelingen består af.
 • Strategien bør ændres i takt med at it-strategien ændres.
 • Strategien fokusere på at skabe kontakt til de personer der træffer beslutninger om udviklingen i forretningen.

Arkitektur leverancer

Der findes flere forskellige former for ”leverancer”, som enterprise arkitektur programmet kan producere. De forskellige leverancer har betydning for, hvilke services som enterprise arkitektur programmet levere og hvilke succesfaktorer det kan anvendes.

Enterprise arkitektur programmet kan bruge for mange ressourcer på at dokumentere. Dokumentation er en nødvendighed, da det efter min mening, ikke vil være muligt at kunne skabe sammenhængene mellem artefakterne og dermed ligge fundamentet for overblikket der anvendes for informeret ledelse (eller holistisk ledelse) kan sættes i gang.

Arkitektur leverancerne bør ifølge Burke og Burton (2012), to analytikere hos Gartner, bør et enterprise arkitektur program være fokuseret på at levere artefakter, taktiker og planer der reelt er handlingsrettet og ikke mindst målbare.

Enterprise arkitektur programmet skal kunne påvise, at det har været med til at forandre organisationen til det bedre.

Når begrebet handlingsrettet eller handlingsorienteret skal forstås som at de forskellige artefakter, planer og overblik kan give beslutningstagerne mulighed for at sætte handlinger og planer i gang.

Generelt

 • Chefarkitekten bør arbejde med få sine enterprise arkitekter til at levere artefakter, taktiker og planer der er handlingsrettet eller handlingsorienteret.
 • Chefarkitekten bør sørge for at de forskellige taktiker og planer kan  måles på, og samtidigt sørge for at fokus kommer på at chefarkitekten, enterprise arkitekterne, løsningsarkitekterne og informationsarkitekterne er med til at kunne tage ”æren” for arbejdet der udføres af enterprise arkitektur programmet.
 • Chefarkitekten bør arbejde med at finde den rette mængde projekter (eller initiativer) der skaber et overblik over den reelle situation.

Kilder

Burke, Brian, and Betsy Burton. “EA Practitioners Must Focus on Outcome-Oriented Deliverables.” Gartner Articles (G00230669) (February 10, 2012): 11.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: