Påvirkning af it-strategien

Ideelt set bør et enterprisearkitektur program påvirke og udvikle organisationens it-strategi, og under antagelse af de fleste organisationer er afhængig af informationsteknologi for at kunne producere sine produkter eller ydelser til sine kunder, så vil enterprisearkitektur også kunne påvirke forretningsstrategien.

Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i at enterprisearkitektur programmet først og fremmest kan påvirke it-strategien. En fremgangsmåde der kan understøtte denne form for påvirkning vil være processen med at få udarbejdet en teknologistrategi, hvori chefarkitekten sammen med sine enterprisearkitekter og løsningsarkitekter får udarbejdet en fremgangsmåde der understøtter transparente teknologivalg. Derudover kan en anden fremgangsmåde tages i brug ved at chefarkitekten kan anvende nogle af de essentielle spørgsmål, som Zachman fik formuleret sammen med sit rammeværk.

Fremgangsmåden med formulering af en teknologistrategi falder godt i tråd med de perspektiver på enterprisearkitektur som Anupindi & Coady (2011) anvender i bogen ”Enterprise Architecture Turnaround”. Teknologistrategien er et vigtigt komponent set i forhold til at kunne opbygge en it-strategi, og teknologierne kan have en rigtig stor indflydelse på arbejdet der udføres over tid.

Metode

Med udgangspunkt i et white paper af ”How IT Strategy impacts the development of systems base on Commercial Of the Shelf Products”af Alleman & Ridge (1998)har jeg fundet frem til en fremgangsmåde som et enterprisearkitektur program kan anvende til at kunne påvirke it-strategien. Denne fremgangsmåde er bygget op omkring at stille de seks spørgsmål der kan findes i Zachmans rammeværk fra 1987:

 • Hvorfor? Hvorfor skal der ske en ændring.
 • Hvem? Hvem er ansvarlig for ændringen? Hvem skal ændre adfærd? Hvem skal gøre deres arbejde anderledes?
 • Hvad? Hvad skal gøres anderledes? Hvad gøres godt? Hvad gøres mindre godt?
 • Hvordan? Hvordan skal forandringerne finde sted? Hvordan skal processerne tilpasses? Hvordan skal applikationerne tilpasses? Hvordan skal infrastrukturen ændres?
 • Hvornår? Hvornår skal de enkelte ændringer finde sted?
 • Hvor? Hvor skal ændringen finde sted?

Artefaktets udvikling

Processen om at finde artefaktet leder til en forståelse af, hvordan organisationens enterprisearkitektur hænger sammen.  Den viden der opstår som led af de forskellige sammenhænge har stor betydning for udviklingen af et plan eller en strategi der kan implementeres i organisationen.

Planen kan være handlingsrettet ved at den identificere og anbefaler en prioritering af de forskellige projekter.

Projekterne bør så vidt det er muligt understøtte en holistisk udvikling af organisationen, så som at processer udvikles således de anvender den funktionalitet som informationssystemerne kan bidrage med og den underliggende tekniske infrastruktur er sat op til at understøtte udviklingen.

It-strategien

Planen der er med til at påvirke it-strategien kan være stillet op ved at anvende Zachmans rammeværk fra 1987 som en tjekliste, hvortil enterprisearkitekten kan stille spørgsmålene hvorfor, hvad, hvordan, hvem, og hvornår? Spørgsmålene bør stilles efter at chefarkitekten sammen med sine enterprisearkitekter har undersøgt sammenhængene mellem artefakterne (herunder teknologistrategien) og fundet frem til om der er nogle problemstillinger der kan løses ud fra fx anvendelsen af informationsteknologi, tilpasning af anvendelsen af data eller tilpasning/udvikling af forretningsprocesser, og når chefarkitekten har udarbejdet scenarier for, hvordan organisationen bør ændres til et fremtidigt stadie bør han gå i dialog med it-direktøren og it-lederen for at få formuleret et udgangspunkt for it-strategien.

 • Hvor skal organisationen hen?
 • Hvorfor skal it bruges?
 • Hvad skal it bruges til?
 • Hvordan skal it bruges?
 • Hvem skal bruge it?
 • Hvornår skal it bruges?

Spørgsmålene vil kunne give chefarkitekten, it-lederen (CIO) og it-direktøren (CTO) med at finde frem til en indledende ide om, hvordan organisationens it-strategi bør se ud. Spørgsmålene er vejledende og de resultater der kommer ud af at stille beslutningstagerne spørgsmålene vil kunne bruges til at formulere it-strategien. Det er i den forbindelse vigtigt at anskue at de resultater der kommer ud af at stille spørgsmålene i sig selv ikke kan udgøre it-strategien.

Konklusion

Enterprisearkitektur programmet giver mening at anvende ved at udarbejde et overblik over, hvilke processer, informationssystemer og infrastruktur der skal ændres. For at ændrer noget for organisationen skal chefarkitekten igennem enterprisearkitektur programmet arbejde aktivt for at påvirke andre typer strategier som for eksempel it-strategien og forretningsstrategien. Derfor bør chefarkitekten arbejde med at få gjort artefakterne der udarbejdes af enterprisearkitektur funktionen handlingsrettet, hvilket vil sige at de let kan omsættes til at understøtte formuleringen af en retvisende it-strategi.

Kilder

Anupindi, Nagesh V., and Gerard A. Coady. Enterprise Architecture Turnaround. Trafford Publishing, 2011.

Alleman, Glen B., and Ridge, Niwot. How IT Strategy impacts the development of systems base on Commercial Off The Shell products, 1998.

One thought on “Påvirkning af it-strategien

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: