Franchising

Større organisationer er ofte komplekse, medarbejderne og beslutningstagerne er ikke bekendt med alle tiltag i organisationen, og det kan vise sig nødvendigt, at chefarkitekten at anvende værktøjer der er med til at skabe opmærksomhed på de produkter, som enterprisearkitektur programmet kan levere.

Værktøjer fra detailbranchen (typisk inden for franchising af mindre supermarkedskæder) kan anvendes i forhold til at skabe en balance, hvor aftagerne i it-afdelingen (eller andre afdelinger) vil være i stand til at kunne se, hvilke produkter de kan få leveret. Dertil kan begrebet kundepleje vise sig at være et ganske interessant at tage i brug for at understøtte udviklingen i organisationen.

Hvorfor?

Supermarkedskæder udarbejder kataloger opstiller reklamer og bruger forskellige teknikker for at lokke kunder til og til at måle på om produkterne der er til salg klarer sig godt.  Det kan vise sig at være en bæredygtig fremgangsmåde for enterprisearkitektur programmet, og den rette indstilling kan medføre at et enterprisearkitektur program ligeledes rette sin styrelse og sine produkter på det rette marked. Hvis enterprisearkitektur funktionen kan identificere sine kunder så er det væsentligt nemmere  at kunne kommunikere ud, hvilke produkter der vil kunne være med til at skabe en lettere hverdag og en større værdiskabelse.

Hvordan?

Det kan lade sig gøre ved at enterprisearkitektur programmet designer et produktkatalog det et stort set levere et produkt og ikke mindst gøre reklame for produktet på samme måde som mange supermarkedskæder gør. Brugerne skal kende til produktet, hvis de ikke gør det, så skal chefarkitekten ikke regne med at de vil anvende det. I en enterprisearkitektur funktion vil der være tale om at de forskellige teams i it-afdelingen ikke vil anvende de artefakter som er produceret af enterprisearkitektur funktionen, hvis de ikke ved at de eksisterer. På sin vis kan man forvente at enterprisearkitektur programmet skal sælge sine artefakter til dem der kunne forventes at gøre brug af dem i it-afdelingen.

Til det formål kan enterprisearkitektur afdelingen gøre brug af værktøjer så som:

1) Synliggørelse af ydelser og produkter

2) Visualisering af produkterne og deres anvendelse. Fortælling om at gøre hverdagen lettere

3) Push af viden om produkter og skabelse af behov.

Hvem?

På baggrund af en kommerciel “markedsdrevet” tilgang kan et enterprisearkitektur program opnå en “strømlinjet” tilgang der understøtter de krav og behov som organisationen efterspørger. Typisk vil der være tale om teams i it-afdelingen der efterspørger information.

En markedsdrevet tilgang kræver at chefarkitekten og enterprisearkitekterne arbejder intensivt med at segmentere aftagerne (kunderne) og samtidigt overveje de værdi tilbud (value propositions) som de enkelte services som enterprisearkitektur programmet kan levere til dem. Kunderne vil typisk fremgå af interessentanalysen der blev foretaget i den præliminære fase af enterprisearkitektur programmet.

Plej kunderne

Det bliver nødvendigt at arbejde med kende sine kunder og det bliver nødvendigt at opsøge kunderne aktivt for at finde frem til, hvordan de enkelte butikker bidrager til at gøre kundernes hverdag lettere. Kundernes hverdag er på mange områder det perspektiv der benyttes set i forhold til at kunne opnå det der kaldes for ”quick wins”. Kunderne ved ikke altid, hvad de gerne vil have. I mange organisationer, vi Ann typisk opleve at kunderne er stressede eller har så meget at arbejde med at de ikke tror, at de har tid til at lære, at gøre tingene anderledes. Dermed sagt så findes der et konkret behov for at kunne påvirke kunderne til at vælge et bestemt produkt samtidigt med at de enkelte produkter bør kunne bidrage til en større værdiskabelse for hele organisationen. De personlige relationer er vigtige i et system som en organisation består af.

Konklusion

Der kan være fordele ved at enterprisearkitektur programmet anvender visse koncepter der normalt forbindes med de værktøjer der typisk anvendes inden for detailbranchen, hvor værktøjerne bruges til at tiltrække kunder og understøtte et værdi tilbud for kunden, som typisk er rettet imod at gøre hverdagen lettere. Chefarkitekten bør sammen med enterprisearkitekterne og løsningsarkitekterne sikre sig at kommunikere om hvilke produkter som de kan tilbyde.

One thought on “Franchising

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: