It-infrastrukturen

I store organisationer anvendes informationsteknologier ofte til at understøtte dataindsamling og behandling. Applikationer og services der varetager kræver en infrastruktur for at blive afviklet på den rigtige måde. Derfor udgør It-infrastrukturen et fundament for at store organisationer er i stand til at kunne håndtere sine kunder og derfor bliver det nødvendigt at tage it-infrastrukturen alvorligt.

Det har medført at jeg i den seneste tid fordybet mig i, hvordan it-infrastrukturen meningsfyldt kan integreres med de informationer, som et enterprisearkitektur program behandler med for at få skabt en del af det overblik. Beslutningstagerne i it-afdelingen og i organisationen bør træffe beslutninger baseret på et informeret grundlag og det kan de kun gøre, hvis de rette informationer er samlet og eksponeret på den rette måde.

Rammeværker bør ikke være det vigtigste for enterprisearkitekten, men rammeværket er nødvendigt for at kunne strukturere og analysere informationen ud fra især, hvis viden er nødvendigt at dele mellem de forskellige enterprisearkitekter og andre interessenter der skal analysere på informationen.

Rammeværk

Jeg har undersøgt forskellige rammeværker, som jeg har fundet frem til kan give visse fordele at anvende i forhold til at kunne finde frem et overblik over organisationens tekniske arkitektur og generelle enterprisearkitektur.

Der findes allerede en række interessante problemstillinger der omhandler, hvordan forskellige artefakter kan kombineres. Fokus er på at skabe mening med artefakterne og sætte dem sammen i et mønster som er med til at skabe grundlaget for informationen der skal til for at skabe et informeret grundlag der skal bruges til at træffe beslutninger ud fra. I sidste ende skulle det medføre at der skabes værdi.

Jeg har haft mulighed for at se på to rammeværker, som jeg mener gav mening i den kontekst, som jeg har arbejdet i.

Blandt de to rammeværker som jeg har kunne finde som gav mening i den kontekst, som jeg arbejder med. Det første rammeværk er ved at være aldrende og blev udarbejdet i 2007 af konsulentvirksomheden Sogeti kendt som DyA | Infrastructure Architecture.

Rammeværket har siden udviklet sig og i dag kaldes det for Open Infrastructure Architecture Method (OIAm).

Det andet rammeværk der kunne vise sig at være interessant set i forhold til at få dokumenteret infrastrukturen. Det andet rammeværk kunne vise sig at være TOGAF (version 9.1). TOGAF har den fordel at metamodellen for rammeværket kan forbindes med forskellige dele af arkitekturen med artefakterne.

Problemstillingerne er relaterede til at få skabt overblikket servere, netværk og middleware. TOGAF er dog ikke specialiseret i at kunne finde de informationer om infrastrukturarkitekturen som kan vise sig at være nødvendig for at der kan opstilles et retvisende billede der kan bruges til at træffe informerede beslutninger ud fra. Informerede beslutninger er nødvendig for at organisationen kan opnå informeret ledelse og informeret ledelse skal på sigt kunne anvendes til at kunne opnå konkurrencefordele. Dermed sagt vil  dette blogindlæg tage udgangspunkt i OIAm.

Elementer fra OIAm

OIAm har et overlap med rammeværket Dynamisk Arkitektur og TOGAF set i forhold til, hvordan den tekniske arkitektur defineres, og dermed kan overblikket som rammeværket skabes overføres til de andre områder.

Hardwareplatforme

Der findes allerede en række interessante problemstillinger der omhandler, hvordan forskellige artefakter kan kombineres, og hvordan mening med artefakterne kan sættes sammen for at skabe værdi.

Middleware

Begrebet middleware i en infrastruktur kontekst omhandler arbejdet med at skabe sammenhæng mellem de forskellige grene af it-infrastrukturen. Et eksempel kan være at sende de rette beskeder hen til de rette servere.

Netværk

Det er ligeledes nødvendigt at understøtte de forskellige komponenter der understøtter at de forskellige hardwareplatforme kan udveksle data.

Konklusion

Det viser sig at der findes ganske få gode rammeværker der tager it-infrastrukturen med i betragtning, og det kan ud fra en logisk betragtning vise sig at være en nødvendighed at få udarbejdet et overblik. Overblikket er nødvendigt for at viden om opsætningen for at kunne understøtte informeret beslutningstagning og derigennem informeret ledelse. Informeret ledelse kan igen føre til konkurrencefordele. Infrastrukturarkitekturen kan skabe friktion, hvis den ikke vedligeholdes og der ikke findes et gældende overblik over applikationerne.

Kilder

Open Infrastructure Architecture method (http://www.infra-repository.org/oiar/index.php/Main_Page).

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: