CSR i teknologistrategien

Der findes en række interessante perspektiver på, hvordan de fleste organisationer kan håndtere teknologistrategien og deres generelle enterprisearkitektur. For at de enkelte strategier kan bidrage med den størst mulige grad af værdi så kræver det at disse er gennemtænkt, de eksekveres og der følges op på dem. Derudover så kræver det at strategierne gøres forståelige for beslutningstagerne og de forholder sig til strategierne, når de skal træffe beslutninger der berører organisationens udvikling. CSR (Corporate Social Resposibility) omhandler, at organisationen opfylder målsætninger om at arbejde for understøtte et bedre klima og en form for omfordeling af ressourcerne.

Teknologistrategien omhandler de teknologier, som organisationen på sigt bør investerer i og er med til at afgrænse organisationens it-afdeling set i forhold til hvilke kompetencer og hvilke teknologier som forventes at det vil være relevant at investere i. Teknologistrategien afgrænses i dette tilfælde til de informationsteknologier som organisationen arbejder med. I en større kontekst har de fleste hardware produkter en omkostning set i forhold til den eller de naturressourcer som er til stede på planeten fx beskrives det i folderen fra statens råd for grøn it, at op mod et tons naturressourcer bruges på at fabrikere en bærbar computer, hvortil der forurenes ved at de forskellige naturressourcer skal bearbejdes for at de på formes til det der viser sig at blive de hardware produkter som organisationen investerer i.

Det er ikke kun hardware som er med til at forurene. Hardware forbruger strøm, og strøm stammer i en dansk kontekst ofte fra kulkraftværker. Dermed sagt så bør flere perspektiver som anvendes i teknologistrategien og i udviklingsstrategien tages op til revision da disse strategier har indflydelse på organisationens overordnede evne til at leve op til sine målsætninger for CSR.

CSR-strategien og målsætningerne bør tænkes ind i de andre strategier for at få værdien af CSR til at slå igennem. Strategierne indbefatter dermed teknologistrategien, sourcing-strategien og indkøbsstrategien.

Principper

Teknologistrategien bør bestå af et sæt principper som er lette at huske og lette at formidle. Typisk bør formidlingen af principperne være bundet op på en historie en fortælling som beslutningstagerne kan huske. Principperne bør dog stå hævet over fortællingen, da med tiden ofte vil skulle genanvendes i andre fortællinger.

Principperne bør være formuleret ud fra SMART-konceptet for at sikre, at principperne har integritet, at de er afgrænsede og at de er tidsspecifikke.

CSR-principper

Den tekniske chef (CTO) eller chefarkitekten bør derfor udarbejde principper til teknologistrategien som understøtter CSR. Emner og perspektiver som bør indgå i CSR-principperne er som følgende:

  • Strøm
  • Udvikling
  • Genanvendelighed
  • Deling af ressourcer
  • Anvendelse af produkter som ikke er blevet produceret ved hjælp af børnearbejdere eller arbejdet udføres på en måde som er miljøskadelig eller generelt skadelige for arbejderne.

Konklusion

Organisationer som virkelig går ind for de målsætninger som er formuleret af FN omhandlende CSR (klima, udvikling, omfordeling af ressourcer osv.) bør arbejde med CSR ud fra et holistisk syn, hvilket betyder at teknologistrategien også bør indeholde elementer af CSR. CSR-principperne bør være formuleret ud fra SMART-konceptet og de bør indgå i teknologistrategien.

One thought on “CSR i teknologistrategien

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: