Principper

Der findes mange enterprise arkitektur rammeværker der referer til anvendelsen af principper, men principper kan anvendes i andre sammenhænge så som ved udarbejdelsen af en teknologistrategi.

Det er vigtigt at have gode principper, hvis principperne reelt skal kunne bruges til noget.

Principper kan ligesom med så meget andet vise sig at have forskellige niveauer for kvalitet. Jeg mener, at der findes tre niveauer for principper, og disse er som følgende:

1)     Gode principper.

2)     Anvendelige principper

3)     Dårlige principper.

Der findes flere grunde til at arbejde imod at få gode principper, da gode principper i udgangspunktet er med til at kunne indføre en anden og bedre adfærd i situationer, hvor der skal træffes beslutninger.

Det gode princip

Greefhorst & Proper (2011) mener at et godt princip bør være specifikt, målbart, opnåeligt, relevant og tidsspecifikt. Greefhorst & Proper (2011, pp.42-43) beskriver dette som værende en del af SMART metoden. Jeg mener, at principperne bør være formuleret på en måde der gør det meget let at kommunikere principperne til beslutningstagerne der findes i de forskellige grene af it-afdelingen og organisationen, når enterprise arkitektur programmet modnes.

Princippets rolle

Principper er korte, specifikke, målbare og tidspecifikke. Dertil så bør principper være bygget op omkring det perspektiv at skulle kommunikeres til beslutningstagere og individer der vil  træffe en beslutning på baggrund af interaktion med organisationens kunder, leverandører, myndigheder eller interne interessenter.

Princippet spiller derfor en rolle set i forhold til understøtte en bestemt type adfærd bliver sat i spil. Adfærden er det som er vigtigt set i forhold til forandring og set i forhold til at skabe resultater med nye strategier. På dette specifikke syn er det væsentligt nemmere at kommunikere et princip der måske består af tre til fire linjers tekst end at kommunikere en strategi på syv til 18 sider. Formulering af gode principper er i realiteten en kunstart, og det kræver en god ledelses tilgang i forhold til at identificere situationer, hvor principperne ikke bliver overholdt, og set i forhold til situationer, hvor principperne enten bør ”deaktiveres” før tid på grund af omverdenen og virkeligheden har ændret sig siden de blev formuleret.

Dernæst kræver det at principperne er til rådighed for de enkelte medarbejdere, og at de bliver kommunikeret ud.

Konklusion

Gode principper kan være opbygget omkring SMART-fremgangsmåden som Greefhorst og Proper beskriver det, men efter min mening skal der mere til, da principperne er egnet til at understøtte adfærdsændringer. Derfor bør gode principper være formuleret på en måde der gør dem let at kommunikere ud til dem der reelt skal forholde sig til dem i beslutningssituationer.

Kommunikation er nødvendigt for at understøtte en forandring af adfærden der egentlig er målet ved at udforme strategier og opnå målsætningerne som beslutningstagerne formulere. Kommunikation er alfaomega og derfor bør principperne være tilgængelige for hele organisationen.

Kilder

  1. Greefhorst & Proper, 2011, Architecture Principles: The Cornerstone of Enterprise Architecture.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: