Maksimer

Forretningsmaksimer og it-maksimer er stadiet før egentlige principper. Principper er et ofte anvendt værktøj til formuleringer af teknologistrategier. Principperne kan så igen anvendes til at kommunikere den ønskede adfærd hos beslutningstagere på flere forskellige niveauer.

Første gang jeg stødte på begrebet maksime var i værket Management by Maxims fra 1996 som var skrevet af Peter Weill og Marianne Broadbent. Peter Weill og Marianne Broadbent havde foretaget et studie i, hvordan organisationer kunne udvikle og tilpasse deres it-infrastrukturer, og deres studie viste at det for mange organisationer var enklere at få implementeret de rette ændringer til deres it-infrastrukturer, når beslutningstagerne i it-afdelingen kendte til den retning, som ledelses af organisationen ville arbejde sig ud af.

Til det formål skal beslutningstagerne og især it-direktøren have en aktiv rolle at spille for at få indsamlet de forskellige synspunkter, som beslutningstagerne i de enkelte forretningsenheder har og samtidigt få audiens hos topledelsen i organisationen.

Maksimer kan fortolkes som en enkelt sætning (inden for en enkelt linje) som giver beslutningstagerne en reel indførelse i, hvorhen organisationen skal bevæge sig. Ifølge Gartner Incorporated så vil et maksime være enslydende med et princip. Problemstillingen ved at anvende et maksime frem for et princip er at der ikke findes noget rationale tilknyttet.

Forskellen mellem principper og maksimer

Begrebet principper beskrives i Greefhorst & Proper (2011) som værende mere end blot et credo (troesbekendelse) og et arkitekturprincip adskiller sig fra de videnskabelige principper.

Greefhorst & Proper (2011) argumenterer for at gode arkitekturprincipper skal være vurderet ud fra SMART.

Maksimer er brugbare

På trods af at maksimer er mindre detaljerige end principper så er de stadig brugbare. De er brugbare til at skabe en opmærksomhed omkring den retning som organisationen bør bevæge sig i. Det gælder både i forhold til BITA (Business-to-IT alignment) og i forhold til generel ledelse af en organisation.

Konklusion

Brug maksimer, men brug dem varsomt. Principper kan i mange tilfælde vise sig langt mere andvendlige. Spis dig ikke tilfreds med Gartner Incorporateds tilgang til principper og gå hellere vejen mod principper som er SMART-vurderet.

Kilder

Greefhorst, Danny, and Erik Proper. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Architecture. 1st Edition. Springer, 2011.

Broadbent, Marianne & Peter Weill. Management by Maxim: Creating Business Driven Information Technology Infrastructure, Sloan School of Management, 1996.

One thought on “Maksimer

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: